Radicalisering signaleren! Maar wat, wie, hoe? Expertise loont pas in een proces van samen goed kijken en een oordeel vormen

‘Waar moet je dan op letten? Hebben jullie geen checklist of zo?’ ‘En waar moeten we dan heen met die signalen?’ Docenten en eerstelijns professionals in de veiligheidszorg stellen zulke vragen tijdens bijeenkomsten over radicalisering. Bijeenkomsten die in de afgelopen 10 jaar regelmatig op lokaal en landelijk niveau zijn georganiseerd door overheden en branches – al dan niet meegefinancierd door of vanuit landelijke en lokale ‘Actieplannen Polarisatie en Radicalisering’.

Referentie: 
Rob Witte | 2015
In: Cogiscope : tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, ISSN 1871-1065 | 12 | 2 | juli | 16-19
https://oorlog.arq.org/sites/default/files/domain-50/documents/cogiiscope_2015_-_2-50-14987217221158805734.pdf
Trefwoorden: 
Burgers, Docenten, extremisme, gemeenten, preventie, radicalisering, radicaliseringsproces, terrorisme