Preventie en nazorg bij radicalisering van islamitische jongeren : psychologische inbreng onontbeerlijk

Voorkomen dat geradicaliseerde islamitische jongeren afreizen naar Syrië en Irak en de opvang van deze jongeren bij terugkeer zijn veelbesproken items in Nederland. Arq Psychotrauma Expert Groep werkt mee aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak. Bestuurslid Jan Schaart en Magda Rooze, projectleider van TERRA, belichten waarom de psychologische insteek bij preventie en nazorg op dit terrein onontbeerlijk is.

Puberaal, lastig of radicaliserend? : Aandacht voor radicalisering maakt maatschappelijke taak van onderwijs niet eenvoudiger

Een schoolgemeenschap maakt deel uit van de samenleving en kan haar ogen niet sluiten voor wat er in die samenleving gebeurt. De actuele dreiging van terreur vraagt van iedere burger om zijn of haar
ogen en oren open te houden en de veiligheid in Nederland te beschermen. Die verantwoordelijkheid geldt uiteraard ook voor leerkrachten die voor de klas staan. Toch kan deze ‘burgerplicht’ op gespannen voet staan met de opvatting die scholen hebben over hun taak, zo betoogt Ine Spee. Scholen willen immers geen verlengstuk zijn van politie en justitie.

Radicalisering en Jihadisme : Welke opgaven liggen bij de politie?

Radicalisering is een breed fenomeen. Het beleidsaccent ligt de afgelopen jaren vooral op islamitisch radicalisme en jihadisme. De dreiging van en angst voor aanslagen in Nederland is aanzienlijk. Overheden, politie, justitie en maatschappelijk middenveld slaan de handen ineen om de democratische rechtsstaat te beschermen,de jihadistische beweging te verzwakken en de
voedingsbodem voor radicalisering zoveel als mogelijk weg te nemen. Dat klinkt logisch. Maar in de praktijk van het politiewerk is die opgave niet zo eenduidig als ze lijkt, aldus Nicolien Kop en Hans Moors.

Radicalisering signaleren! Maar wat, wie, hoe? Expertise loont pas in een proces van samen goed kijken en een oordeel vormen

‘Waar moet je dan op letten? Hebben jullie geen checklist of zo?’ ‘En waar moeten we dan heen met die signalen?’ Docenten en eerstelijns professionals in de veiligheidszorg stellen zulke vragen tijdens bijeenkomsten over radicalisering. Bijeenkomsten die in de afgelopen 10 jaar regelmatig op lokaal en landelijk niveau zijn georganiseerd door overheden en branches – al dan niet meegefinancierd door of vanuit landelijke en lokale ‘Actieplannen Polarisatie en Radicalisering’.

Springplank Libië : over vluchtelingen en terreur: Hoe een gevaarlijk land bedreigend werd

Dat Libië zowel doorvoerland voor vluchtelingen als jihadistenhaard is geworden,heeft alles te maken met de chaos waarin het land momenteel verkeert. Hoe heeft het zover kunnen komen? Marijn Kruk plaatst de gebeurtenissen vanuit eigen ervaring in perspectief.

Democratisme : een waardig alternatief voor islamisme? ; Socrateslezing door voormalig islamitisch extremist

Op 28 maart 2015 sprak Maajid Nawaz in De
Rode Hoed te Amsterdam de Socrateslezing ‘From
extremism to secular liberalism’ uit. De belangrijkste
vraag die hij, als ervaringsdeskundige, opwierp was:
hoe kunnen wij als vrijgevochten westerlingen met
een sterk geïndividualiseerde cultuur een inspirerend
alternatief bieden voor het zoveel Islamitische
jongeren aansprekende islamisme? Jurriaan Jacobs
verkent hoe Nawaz deze vitale vraag beantwoordt.
Bieden democratische ‘counter-narratives’ die

Radicalisering : in het spoor van root-causes en kleinmenselijkheid: Terrorismedreiging vanuit een existentieel gezichtspunt

De aanslagen in Frankrijk en Denemarken en de dreiging aan de grenzen van fort Europa
etsen het gevaar van radicalisering en terrorisme op ieders netvlies. Logisch dat deze dreiging
vooral vanuit een veiligheidsperspectief wordt benaderd. Maar dat is niet het hele verhaal.
Mensen radicaliseren in specifieke maatschappelijke en persoonlijke omstandigheden. Er zit
onmiskenbaar een psychosociale, existentiële component in dat proces. Veel beleidsmakers en
professionals zien dat scherp. En toch mondt dit debat over ‘bonding and bridging’ vaak uit in

Zo herdenkt een natie

Het is niet de 'echte emotie' die herdenken mogelijk maakt, maar het gestileerde ritueel.

De meeste slachtoffers spoelen naamloos weg uit onze geschiedenis

Enkele tientallen overlevenden kunnen iets over de ellende voor de kust van Libië navertellen, maar hun verhaal alleen zal niet genoeg zijn om een volgende ramp te voorkomen. Hun verhaal is niet genoeg voor collectieve rouw en herdenking. Lees verder

 

Dit is een gastcolum van Alexa Gratama, jurist en werkzaam in de rechtspraak.

Geen mini-crisis is hetzelfde en toch hebben ze veel gemeen : Over de maatschappelijke en bestuurlijke consequenties van mini-crises

In de bundel Lessen uit crises en mini-crises blikken auteurs uit verschillende geledingen terug op bijzondere gebeurtenissen van de voorbije jaren. De eerste bundel bevat 20 cases uit 2012; in de tweede bundel passeren 18 cases uit 2013 de revue. De publicaties bieden inzicht in bestuurlijke en operationele dilemma’s die ten tijde van de gebeurtenis speelden en hoe bestuurders en hulpdiensten daarmee zijn omgegaan. Welke lessen kunnen we trekken, terugblikkend op gebeurtenissen in de afgelopen jaren? In deze bijdrage gaan Vina Wijkhuijs en Menno van Duin op die vraag in.

Pagina's