Radicalisering signaleren! Maar wat, wie, hoe? Expertise loont pas in een proces van samen goed kijken en een oordeel vormen

‘Waar moet je dan op letten? Hebben jullie geen checklist of zo?’ ‘En waar moeten we dan heen met die signalen?’ Docenten en eerstelijns professionals in de veiligheidszorg stellen zulke vragen tijdens bijeenkomsten over radicalisering. Bijeenkomsten die in de afgelopen 10 jaar regelmatig op lokaal en landelijk niveau zijn georganiseerd door overheden en branches – al dan niet meegefinancierd door of vanuit landelijke en lokale ‘Actieplannen Polarisatie en Radicalisering’.

Springplank Libië : over vluchtelingen en terreur: Hoe een gevaarlijk land bedreigend werd

Dat Libië zowel doorvoerland voor vluchtelingen als jihadistenhaard is geworden,heeft alles te maken met de chaos waarin het land momenteel verkeert. Hoe heeft het zover kunnen komen? Marijn Kruk plaatst de gebeurtenissen vanuit eigen ervaring in perspectief.

Democratisme : een waardig alternatief voor islamisme? ; Socrateslezing door voormalig islamitisch extremist

Op 28 maart 2015 sprak Maajid Nawaz in De
Rode Hoed te Amsterdam de Socrateslezing ‘From
extremism to secular liberalism’ uit. De belangrijkste
vraag die hij, als ervaringsdeskundige, opwierp was:
hoe kunnen wij als vrijgevochten westerlingen met
een sterk geïndividualiseerde cultuur een inspirerend
alternatief bieden voor het zoveel Islamitische
jongeren aansprekende islamisme? Jurriaan Jacobs
verkent hoe Nawaz deze vitale vraag beantwoordt.
Bieden democratische ‘counter-narratives’ die

Radicalisering : in het spoor van root-causes en kleinmenselijkheid: Terrorismedreiging vanuit een existentieel gezichtspunt

De aanslagen in Frankrijk en Denemarken en de dreiging aan de grenzen van fort Europa
etsen het gevaar van radicalisering en terrorisme op ieders netvlies. Logisch dat deze dreiging
vooral vanuit een veiligheidsperspectief wordt benaderd. Maar dat is niet het hele verhaal.
Mensen radicaliseren in specifieke maatschappelijke en persoonlijke omstandigheden. Er zit
onmiskenbaar een psychosociale, existentiële component in dat proces. Veel beleidsmakers en
professionals zien dat scherp. En toch mondt dit debat over ‘bonding and bridging’ vaak uit in

Zo herdenkt een natie

Het is niet de 'echte emotie' die herdenken mogelijk maakt, maar het gestileerde ritueel.

De meeste slachtoffers spoelen naamloos weg uit onze geschiedenis

Enkele tientallen overlevenden kunnen iets over de ellende voor de kust van Libië navertellen, maar hun verhaal alleen zal niet genoeg zijn om een volgende ramp te voorkomen. Hun verhaal is niet genoeg voor collectieve rouw en herdenking. Lees verder

 

Dit is een gastcolum van Alexa Gratama, jurist en werkzaam in de rechtspraak.

Geen mini-crisis is hetzelfde en toch hebben ze veel gemeen : Over de maatschappelijke en bestuurlijke consequenties van mini-crises

In de bundel Lessen uit crises en mini-crises blikken auteurs uit verschillende geledingen terug op bijzondere gebeurtenissen van de voorbije jaren. De eerste bundel bevat 20 cases uit 2012; in de tweede bundel passeren 18 cases uit 2013 de revue. De publicaties bieden inzicht in bestuurlijke en operationele dilemma’s die ten tijde van de gebeurtenis speelden en hoe bestuurders en hulpdiensten daarmee zijn omgegaan. Welke lessen kunnen we trekken, terugblikkend op gebeurtenissen in de afgelopen jaren? In deze bijdrage gaan Vina Wijkhuijs en Menno van Duin op die vraag in.

De rampenbestrijding in Caribisch Nederland doorgelicht

De rampenbestrijding in
Caribisch Nederland doorgelicht
Op bijna tien uur vliegen van Schiphol liggen drie kleine eilanden die tegenwoordig bekend staan als Caribisch Nederland.
Dit tropisch deel van ons koninkrijk bestaat uit de bijzondere gemeenten Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES). Bonaire, het
grootste eiland heeft ruim 16.000 inwoners. De twee andere eilanden, die op ruim 800 kilometer van Bonaire liggen, zijn
aanzienlijk kleiner in oppervlakte en inwoneraantal.
De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een status als

Superpromoters in risico- en crisiscommunicatie

De overheid zoekt naar nieuwe manieren om bij risico’s en crisiscommunicatie haar boodschap zo overtuigend mogelijk
voor het voetlicht te brengen. Dit geldt vooral in situaties waarin de boodschap activerend is, dat wil zeggen bedoeld is om
mensen tot door de overheid gewenst handelen te laten besluiten. Bijvoorbeeld door op een bepaalde manier met een
risico of crisissituatie om te gaan. In opdracht van het WODC heeft Crisislab een literatuuronderzoek uitgevoerd naar
mogelijkheden om zogenoemde superpromoters daarbij een rol te laten spelen.

Crisiscommunicatie wiki voor professionals: Europees project accentueert samenwerking met burgers

de Europese landen wordt in toenemende mate het belang
gezien van het betrekken van burgers bij crisisvoorbereiding.
Toch is de uitvoering van heel verschillend niveau. Het project
“Public Empowerment Policies for Crisis Management” (PEP) kreeg
Europese subsidie om daaraan wat te doen. Teams uit verschillende
landen deden onderzoek naar belemmeringen en kansen voor
samenwerking met burgers in alle fasen van crisismanagement.
Het project PEP had een dubbele opdracht. Het moest aanbevelingen

Pagina's