Themanummer Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing: Herijking vitale infrastructuur

Inhoudsopgave:
3 Wat is vitaal? - Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismbestrijding en Veiligheid
4 De herijking vitale infrastructuur Nederland
7 De betrouwbaarheid van het toekomstige elektriciteitsnet
10 Landelijke gasvoorziening is “A-vitaal”
12 Olie en petrochemie - knooppunt in transitie
14 De drinkwatervoorziening: terecht top vitaal!
15 Bewustzijn van Telekwetsbaarheid kan veiligheid vergroten
18 Use free lessons, manage near misses
19 Veiligheid van beide kanten - Rob Bertholee, DG AIVD
20 Port Call Optimization zorgt voor efficiencyslag
22 Afhankelijkheden en keteneffecten
23 Domino congres brengt waterpartijen bij elkaar rond informatiemanagement
24 Bescherming vitale infrastructuur en gevaarlijke stoffen
26 Hoe kwetsbaar is Nederland voor zonnestormen?
28 Luchtvaart als vitale sector
29 Aanpak overstromingsrisico’s nationale vitale en kwetsbare functies
30 Bescherming vitale infrastructuur in Duitsland - quo vadis?
32 De internationale stand van zaken in de bescherming van vitale infrastructuur
68 Vier vragen aan Mel Kroon, CEO TenneT

Referentie: 
2015
Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Crisisbeheersing
https://www.nctv.nl/binaries/19.herijking-vitale-infrastructuur-mnv-3-2015_tcm31-32337.pdf
jaargang 13 2015 nr. 3
Plaatsingscode: 
s8.4 MAG @ i