‘Mijn opa is tot op de dag van vandaag vermist’

"De periode april-mei was altijd zwaarbeladen bij ons thuis" In de rubriek Leven met oorlog spreekt Djuna Kramer met Brita Röhl, voorzitter van de Stichting Herdenking April-meistakingen 1943, over haar leven en werk. 

Column : De ontbrekende urnen uit Suriname en Caribisch Nederland

Het Nationaal Monument op de Dam bevat urnen met aarde uit de Nederlandse provincies en overzeese gebiedsdelen - maar de nissen bestemd voor Suriname en Caribisch Nederland bleven leeg. Waarom? Matthijs Kuipers ontrafelt dit mysterie. 

 

 

De veranderkracht van alternatieve herdenkingen

Alternatieve herdenkingen vormen een spiegel van hun tijd, betoogt Ilse Raaijmakers. Hoe verhouden ze zich tot 'officiële' herdenkingen? 

 

Hoe kinderen (willen) herdenken

Wat betekent het voor kinderen om een oorlog te herdenken die zelfs hun grootouders niet hebben meegemaakt? En hoe kunnen zij het beste betrokken worden bij herdenken? Bertine Mitima zocht het uit in haar promotieonderzoek. 

Bij het thema : Herdenken als work in progress

"Drie minuten stilte." "Een ooggetuige aan het woord." "Bloemen." Hoe moet herdenken eruit zien, nu en in de toekomst? Cecile Post over herdenken als werk in uitvoering. 

 

Vrijwilligers : onmisbare schakels in de organisatie van herdenkingen

Op 4 mei vindt in bijna iedere Nederlandse gemeente een herdenking plaats.  Maar ook op andere dagen worden de oorlogsslachtoffers herdacht. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de organisatie van al deze herdenkingen. Een aantal van hen komt hier aan het woord. 

Tweegesprek : Patrick Cammaert en Splinter Chabot

NC Magazine publiceert elk nummer een gesprek tussen twee mensen van verschillende generaties. Een dubbelinterview met Patrick Cammaert (1950) en Splinter Chabot (1996) over de invloed van de Tweede Wereldoorlog op henzelf en op hun families. De zon lek altijd te schijnen, zo zegt Chabot over zijn veilige jeugd in Den Haag. Cammaert speelde als naoorlogs kind in de ruïnes van het gebombardeerde huis naast hem en zag als militair op missie gruwelijke taferelen van verkracht vrouwen en 'skeletkindjes'. We spreken over de noodzaak van huilen, het dreunen van de Boerbonklok en Herman Brood.

Impact van de oorlog op de samenleving

Wie het hier te lande over ‘de oorlog’ heeft, bedoelt doorgaans de Duitse bezetting van Nederland. Deze bijna achteloze beperking van het vizier waarmee we naar deze geschiedenis kijken werd al aan het einde van de twintigste eeuw gesignaleerd door historicus Hans Blom. Hoewel de capitulatie van Nazi-Duitsland inmiddels ruim driekwart eeuw geleden is ondertekend, en er sindsdien tal van oorlogen zijn uitgebroken en beslecht - waaronder conflicten met Nederlandse betrokkenheid, – staan oorlogservaringen in Nederland grotendeels voor ervaringen met een bezettingbestuur.

 

 

Nieuwsgierigheid naar de ander

Sinds een aantal maanden groeit er een klein jongetje in mijn buik. Wat had ik dat graag aan mijn grootouders verteld! Helaas zijn zij al jaren geleden overleden. Toch fantaseer ik af en toe over hun reactie. Zouden ze net zo blij zijn geweest als 36 jaar geleden, toen mijn moeder hen vertelde dat ze in verwachting was van mij?

Projecten Themajaar Leven met oorlog

Hieronder vindt u een overzicht van enkele projecten die in het kader van het Themajaar Leven met oorlog worden ontwikkeld. De projecten in dit overzicht zijn financieel gesteund door vfonds. Kijk voor een actueel overzicht van alle projecten
die worden georganiseerd in het kader van het Themajaar Leven met oorlog, op tweedewereldoorlog.nl/leven-met-oorlog

 

Pagina's