De vele ongemakkelijkheden van herdenken

Een geschiedenis bestempelen als 'vergeten' biedt de mogelijkheid om die naar eigen inzicht te interpreteren, zonder per se kennis te nemen van historische feiten. Anne-Lise Bodeldijk analyseert wat dit betekent aan de hand van het recent verschenen 'Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging" 

Referentie: 
Anne-Lise Bobeldijk | 2024
In: WO2 Onderzoek uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 13 | 2 | april
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/vergeten-leed/de-ongemakkelijkheden-van-herdenken/
Trefwoorden: 
antisemitisme, geschiedenis, herdenkingen, Holocaust, joden, negationisme, persoonlijke ervaringen, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)