Oorlog WOII

Het thema 'oorlog WO II' biedt informatie over de psychosociale  gevolgen van oorlogen en grootschalige conflicten overal ter wereld in de 20e en 21e eeuw. Het gaat hierbij zowel om persoonlijke ervaringen van oorlogs- en geweldsgetroffenen, hulpverleners en militairen als analyses van de verwerking van oorlogen en conflicten door de maatschappij als geheel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een gevarieerd aantal onderwerpen in relatie tot oorlog en massaal geweld, zoals psychotrauma, behandeling en preventie van PTSS en onderwijs over oorlog.

Cincang en dombreng : Resonanties van geweld tijdens de eerste fase van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd

Hoe klonk het geweld dat in de eerste maanden van de Indonesische strijd voor onafhankelijkheid oplaaide? 

Herdenken als vorm van oorlogskritiek

Irak is als meer dan veertig jaar in staat van oorlog, maar kent nauwelijks officiële herdenkingen. Amir Taha over de dynamiek van het Iraakse collectieve geheugen. 

De vele ongemakkelijkheden van herdenken

Een geschiedenis bestempelen als 'vergeten' biedt de mogelijkheid om die naar eigen inzicht te interpreteren, zonder per se kennis te nemen van historische feiten. Anne-Lise Bodeldijk analyseert wat dit betekent aan de hand van het recent verschenen 'Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging" 

Column : Historici kunnen het vergeten!

Vergeten. Verzwegen. Onderbelicht. Ondergesneeuwd. Wat hebben die termen te maken met herinneren en herdenken? Cristan van Emden legt het uit. 

Vergeten of onderbelicht?

Erik Schumacher bespreekt twee tentoonstellingen over "vergeten" slachtoffergroepen: patiënten van psychiatrische instellingen en tewerkgestelden. Wat is het verhaal over kennis en erkenning dat wordt uitgedragen? 

 

 

Bij het thema : Het ene ‘vergeten’ is het andere niet

Vergeten is niet simpelweg het tegenovergestelde van weten, stelde Shoshana Felman al in 1982. Wat is het dan wel? In ieder geval weerbarstig, bepleit redacteur Matthijs Kuipers. 

Omgang met gedeelde bronnen van het koloniale verleden

Door de eeuwenlange koloniale rol van Nederland ligt een deel van de geschiedenis van landen, gemeenschappen en individuen wereldwijd vast in archieven die zich momenteel in Nederland bevinden. Die archieven zijn hier misschien wel, maar misschien niet op hun plek. Hun koloniale context wordt lang niet altijd onderkend en uitgelegd. Sommige archieven zijn wel, andere niet online beschikbaar. Sommige archieven zijn slechts vanuit een eenzijdig perspectief toegankelijk gemaakt. Veel archiefmateriaal is in het Nederlands geschreven én beschreven.

Videoleerlijn over zorg voor mensen met een achtergrond in Nederlands-Indië : Begripvol zorgen - echo's uit Nederlands-Indië

Precies twee jaar geleden verscheen in Impact Magazine het artikel ‘Jalan Tengah: De middenweg’, over een onderzoek naar de aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen. De conclusie van dit onderzoek was, dat zorgverleners kennis over de geschiedenis, cultuur en ervaringen van de Indische en Molukse gemeenschap nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. Want wat vroeger is gebeurd kan nog altijd grote impact hebben. Daarnaast werd het belang van vaardigheden onderstreept, om echt contact te maken en een vertrouwensband op te kunnen bouwen met cliënten. 

 

‘Een Holocaustmuseum mag schuren’

Op 11 maart opende het nieuwe Nationaal Holocaustmuseum aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Een museum over Joden in Nederland, vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Een museum dat de feiten over de Holocaust, de
Shoah, toont zoals die zijn. Niet meer of minder. En dat kan best confronterend zijn. Een wandeling door het museum met conservator Annemiek Gringold.

 

Pagina's