“Het lijkt wel alsof er niet één Oekraïner zonder trauma meer te vinden is”

"Emotioneel ben ik nog daar. Maar eraan bijdragen dat er psychische hulp gebonden wordt, voelt als een van de beste dingen die ik nu zou kunnen doen."Djuna Kramer spreekt met de gevluchte Kareryna Khyzhniak, die nu vanuit Nederland psychologen in Oekraïne ondersteunt. 

Column : "Oekraïne heeft hier niets mee te maken.."

Kees Ribbens schrijft over de betrokkenheid van Oekraïners bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hoe zou er meer ruimte kunnen ontstaan om ook de ervaringen van Oekraïner zelf ten tijde van de Tweede Wereloorlog een plek te bieden? 

Lesgeven over een complex conflict

In de weken na de inval in Oekraïne verscheen een groot aantal lesbrieven waarin de oorlog werd geduid. Maar hoe maak je een complex conflict inzichtelijk, en wat voor methode is daar hel meest voor geschikt? Jonathan Even-Zohar, oud-directeur van EuroClio, legt de lesbrieven naast... 

De oorlog tegen onze collectieve herinnering & de herinneringspolitiek van de Tweede Wereldoorlog

"Als ze vertelden over hun leven lieten mijn ouders het nooit na om te noemen of gebeurtenissen voor of na "de oorlog" plaatsvonden. Vandaag de dag kent Oekraïne een nieuwe scheidingslijn tussen 'voor' en 'na' - 24 februari 2022."

Bij het thema : Oekraïne: de oorlog toen en nu

Wat valt er nog toe te voegen aan de grote hoeveelheid literatuur die al is verschenen over de oorlog in Oekraïne? Meer duiding van de doorwerking van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de beeldvorming vandaag de dag, betoogt Sophie van den Bergh. 

 

 

Morele dilemma’s in hulpverlening : Kwesties waar geen goed en fout lijkt te zijn

Bij morele dilemma’s weet je als hulpverlener niet altijd wat je moet doen, hoe ver je mag gaan en waar je goed aan doet. Marieke Bourgonje, herstelondersteuner GGZ Plus bij Stichting Anton Constandse, schrijft over situaties die onder haar huid zijn gaan zitten.

Jean-Emile Veth : de cliënt stat voorop

Jean-Emile Veth is na een lange carrière bij de Pensioen- en Uitkeringsraad en de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, sinds 2018 bij de Stichting Pelita werkzaam. Met zijn grote kennis van de wetten voor oorlogsgetroffenen is hij voor cliënten en voor collega's een welkome vraagbaak. Wat is zijn motivatie om die werk te doen, en hoe is hij hiertoe gekomen? 

 

Herdenken is en blijft belangrijk

De afgelopen maanden bezocht Josée Netten, algemeen secretaris van Stichting 1940-1945, enkele herdenkingen, een lezing en de opening van een tentoonstelling. Voor het Contactblad schreef ze onderstaande impressie.

Herdenken is en blijft belangrijk

De afgelopen maanden bezocht Josée Netten, algemeen secretaris van Stichting 1940-1945, enkele herdenkingen, en lezing en de opening van een tentoonstelling. Voor het Contractblad schreef ze onderstaande impressie. 

‘De samenleving kan niet zonder een verbindend verhaal’

Wat kunnen we verwachten na de excuses over het slavernijverleden aan alle betrokkenen en hun nazaten? Emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie vertelt over hoe we dit verleden een nieuwe plaats kunnen geven, door rekenschap af te leggen en begrip te hebben voor een ander.

Pagina's