‘Het CABR is een archief voor alle Nederlanders, niet alleen “foute” Nederlanders'

De openbaarmaking en digitalisering van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) brengt uitdagingen met zich mee, die de grenzen tussen het maatschappelijk- en het persoonlijk belang op scherp zetten. Het CABR bevat niet alleen informatie over verdachten van
collaboratie, maar ook over slachtoffers en gebeurtenissen. Inhoudelijk raakt het aan alle facetten van WO2.

 

In Impact Magazine vertelt projectdirecteur Puck Huitsing over het uitdagende project Oorlog voor de Rechter.

Hollands herdenken in Israël

Lang mochten de ervaringen van Nederlandse Joden in Israël tijdens de Tweede Wereldoorlog er niet zijn. De herdenking die het Elah Centrum sinds 2001 organiseert, biedt erkenning, identificatie en legitimatie aan die ervaringen.

Slavernij : effecten van het verleden

Slavernij en uitbuiting hebben hun doorwerking tot op de dag van vandaag: sociaaleconomisch, psychologisch en in de vorm van intergenerationeel trauma. Nazaten geven soms persoonlijk betekenis aan hun geschiedenis met politiek engagement, kunst of historisch onderzoek. Drie vrouwen uit de zwarte gemeenschap vertellen hoe zij zich verhouden tot het slavernijverleden van hun voorouders.

 

Column : Wiens leed telt?

Niemand kan dit jaar ontkomen aan het Nederlandse slavernijverleden. En terecht. Het is alleen jammer dat de aandacht voor dit onderwerp is ontaard in een wedstrijd wiens leed het ergste was. In Den Haag wilde de gemeenteraad aanvankelijk twee monumenten: een
voor de Trans-Atlantische slavernij en een voor de koloniale periode in het voormalige Nederlands-Indië. De ingestelde adviescommissie was voorstander van één monument. Juist om de koloniale patronen en denkkaders niet voort te zetten waarin bevolkingsgroepen

Drie generaties herinneringen aan dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog

Hoe werken oorlogsherinneringen door in verschillende generaties? Dat is de centrale vraag binnen het meerjarig onderzoek ‘Oorlog en Vrijheid in drie generaties’, van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In een eerste deelstudie staan herinneringen aan de ‘Arbeitseinsatz’ centraal, een onderdeel van de Tweede Wereldoorlog dat onderbelicht lijkt en een term die minder vanzelfsprekend is dan gedacht.

 

Moderne slavernij speelt overal ter wereld

Heropvoedingskampen in Noord-Korea, stadionbouwers in Qatar, maar ook Oekraïense arbeidsmigranten in Nederland: moderne slavernij is wereldwijd een groot probleem. Maar wat is het precies? En wat valt ertegen te doen?

Doorwerkingen van het slavernijverleden

Het Nederlands slavernijverleden is de afgelopen tijd voorpaginanieuws geworden. Van een onderwerp dat niet of nauwelijks in het geschiedenisonderwijs werd behandeld, kwam het recent tot lokale en zelfs nationale excuses voor dat verleden. 
Daarbij werden nogal eens de termen ‘hedendaagse doorwerkingen’ en/of ‘erfenissen’ gebezigd. Om dat te kunnen begrijpen, is het eerst en vooral zaak goed te begrijpen wat slavernij dan is.

Sonderkommando : ooggetuigenverslag uit de gaskamers van Auschwitz

Het was ‘de meest demonische daad van het nationaalsocialisme’, volgens schrijver en Auschwitz-overlevende Primo Levi. Het bedenken en realiseren van het zogeheten Sonderkommando: een groep gevangenen in Auschwitz, veelal Joods, die werden gedwongen om mee te werken aan de massale vernietiging van hun medegevangenen. Filip Müller was een van die Sonderkommando’s, en overleefde de oorlog. Hij schreef een boek over zijn jaren in Auschwitz – en dat is nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald: Sonderbehandlung, Mijn jaren in de crematoria en gaskamers van Auschwitz.

Van splijting naar integratie: het verbinden van puzzelstukjes na (oorlogs)trauma : Interview met Inez Schelfhout

Inez Schelfhout is klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45. Zij behandelt mensen die, vaak wat later in hun leven, worstelen met een oorlogstrauma. In januari 2022 hield Schelfhout de lezing Splijting en integratie, ter gelegenheid van de start van het themajaar 2023 ‘Leven met oorlog’ van het Platform WO2.1 Naar aanleiding van de lezing stellen we Inez Schelfhout enkele vragen.

 

 

Terloops herdenken met Stolpersteine

In heel Europa zijn ze te vinden: Stolpersteine, of struikelstenen. Ze roepen een belangrijke vraag op: waar ligt de grens tussen herdenken en kunst? 

Pagina's