Kamp Amersfoort - Concentratiekamp : Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi's Kamp Amersfoort als concentratiekamp. Gedurende de oorlogsjaren werden in het kamp ongeveer 40.000 mensen voor korte of langere tijd gevangen gehouden. Honderden van hen stierven in het kamp. Ze werden doodgeschoten of stierven door ontberingen.

 

Er zijn niet veel sporen van het oorspronkelijke kamp over.

Tegenwoordig is bij het voormalige concentratiekamp een herinneringscentrum te vinden. 

Belgium WWII

Belgium WWII is het nieuwe online platform dat volledig gewijd is aan België tijdens de Tweede Wereldoorlog. In tijden van fake news, onbetrouwbare en ongecontroleerde informatie, stelt het CegeSoma (Studiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) een online platform voor dat kwaliteitsvolle informatie biedt over gevoelige feiten uit de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel dit conflict meer dan 70 jaar geleden is afgelopen, weegt het nog steeds op onze maatschappij. Het blijft voer voor debat en controverse, zowel op maatschappelijk niveau als in familiekring.

Joodse werkkampen werden 75 jaar geleden ontruimd

Begin oktober is het 75 jaar geleden dat de joodse werkkampen in Nederland zijn ontruimd. Duizenden joodse mannen werden in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 afgevoerd naar kamp Westerbork en korte tijd later vermoord in de gaskamers van Auschwitz.

Het verhaal van de joodse werkkampen was lange tijd een witte vlek in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Dankzij de inspanningen van de Stichting Joodse Werkkampen kwam daar begin van deze eeuw verandering in. Er werden ondermeer in Elsloo, Fochteloo, Blesdijke en Diever monumenten geplaatst en het boek ‘Jodenkampen’ verscheen.

Hetzelfde of toch een beetje anders? : Nederlandse vrouwelijke veteranen, een beschrijvend onderzoek

De Raad voor civiel-militair Zorg en Onderzoek (RZO) heeft begin 2014 gesignaleerd dat de zorg voor vrouwelijke veteranen mogelijk niet geheel aansluit op hun zorgbehoeften. In de daarop volgende Veteranennota van 2014 heeft de minister van Defensie aangekondigd dit te laten onderzoeken. De signalen, die de aanleiding vormen voor de toezegging van de minister om onderzoek te doen naar zorgbehoeften van vrouwelijke veteranen, lijken met name afkomstig uit Amerikaanse onderzoeken.

Gevechtservaring : aanvullende informatie bij het rapport Kerngegevens Veteranen 2017

In het onderzoek Kerngegevens Veteranen 2017 is een aantal extra vragen gesteld over gevechtservaring om te kijken wat dergelijke ervaringen met veteranen doen.

Kerngegevens veteranen 2017

Het Veteraneninstituut doet onderzoek onder veteranen om meer zicht te krijgen op behoeften, opvattingen en ervaringen van veteranen. In 2017 is ervoor gekozen wat meer aandacht te besteden aan het onderwerp waardering. Belangrijkste inzichten:

 

Veteranenbeleid

Eerste hoogleraar Molukse geschiedenis: 'Het verhaal is actueel'

Er wonen al 66 jaar Molukkers in Nederland, maar pas nu begint Fridus Steijlen als eerste hoogleraar Molukse geschiedenis. En dat terwijl veel lessen te leren zijn voor het huidige integratiedebat

Wanneer is de rekening voor uitgesteld leed vereffend?

Oorlog, slavernij: het leed dreunt lang door. Waarom is het zo moeilijk om tegemoet te komen aan de roep om compensatie?

Dossier : 100 jaar Eerste Wereldoorlog

Met o.a.:

De onbeperkte duikboten­oorlog, een fatale misrekening ; Slag bij Passendale ; De val van een tsaar, een monarchie en een dynastie van 3 eeuwen ; mosterdgas, een onmenselijk wapen ; De joden in de Grote Oorlog ; "Oorlogje spelen": kinderen in de Grote Oorlog ; Muiterij in het Franse leger ; Vuurpeloton executeert danseres en courtisane Mata Hari ; 100 jaar geleden: De Chinezen komen aan in de Westhoek ; Grote Oorlog: De vergeefse zoektocht naar vrede       

De verzwegen moordpartij van Palembang

Weinigen weten dat Nederland al in januari 1947, een half jaar vóór de zogenaamde ‘Eerste Politionele Actie’, een verwoestende aanval uitvoerde op de stad Palembang. In Indonesië geldt de verzwegen moordpartij als een van de eerste grote clashes met Nederland. Een reconstructie.

Pagina's