Verzet in de kampen Treblinka, Sobibor en Belzec

2018 is door het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) uitgeroepen tot Jaar van Verzet. Gedurende dit jaar wordt in heel Nederland extra aandacht besteed aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én als bron van inspiratie. Precies 75 jaar geleden, in 1943, kwamen gevangenen van de vernietigingskampen Treblinka, Sobibor en Belzec in opstand. Gebeurtenissen die in Nederland relatief onbekend zijn en juist in dit verzetsjaar extra aandacht verdienen.

Plekken die het verzet levend houden

Het platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot Jaar van het Verzet. Daarom licht NC Magazine vijf Nederlandse verzetsmonumenten uit in Tienray, Sumar, Amsterdam, Sliedrecht en Arnhem.

Tweede Generatie

Persoonlijk verhaal van Frans Doppegieter (Tweede Generatie getroffene) over het effect van de onbehandelde PTSS van zijn vader, niet alleen op zijn jeugd, maar ook op de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid en dus rechtstreeks op zijn eigen leven.

35 jaar Herinneringscentrum Kamp Westerbork

De verwachting was dat er jaarlijks 10.000, hooguit 15.000 bezoekers het nieuwe Herinneringscentrum Kamp Westerbork zouden komen bezoeken. In de wintermaanden zou er zeker geen publieke belangstelling zijn, reden waarom het dan ook gesloten was.

 

Verzetskinderen

Dit artikel werd eind 2016 geschreven door Gino Kleisen, zoon van een lid van de KvV (Kinderen van Verzetsdeelenemers 1940-1945), als afstudeerscriptie voor de School van de Journalistiek.

 

Het tweede deel (op 5 mei 2017 verschenen in Dagblad Trouw) bevat portretten van verzetskinderen:

Annie Stinis-van Dam (77)

Hans van Ekelenburg (73)

Cor Oud (68)

Irene Hermsen-Gooijer (74)

 

We gingen niet naar Rwanda, we gingen naar Zaïre : Een verhaal van een vergeten humanitaire missie

Ruim honderd Nederlandse militairen verleenden in 1994 noodhulp in de vluchtelingenkampen rondom Goma, Zaïre. Deze interventie was opgezet naar aanleiding van een vluchtelingenstroom van 850.000 Hutu’s, die op gang kwam nadat Tutsi-rebellen Rwanda veroverden. Maar dit was niet zomaar een vluchtelingencrisis. Voor Hutu-extremisten, degenen die de massamoord op 800.000 Tutsi’s pleegden, was Zaïre een tijdelijke basis van waaruit zij de genocide wensten te voltooien.

Themanummer : Korea : de vergeten oorlog

Inhoud

10-11 Een bijzondere geschiedenis van een verdeeld schiereiland : over walvissen en garnalen
12-13 'We houden de vereniging overeind': Vier zoenen in bestuur vereniging oud Korea strijders
14-17 'Ze schoten ons voor onze sodemieter': de heftige drie tours van Sjef Liebregts in Korea
18-19 'Na de wapenstilstand gaven wee de vijand een hand' : veteraan Ferry Titalepta verteld zijn verhaal in het 'Koreamuseum'
20-22 'Je moet tegen een stootje kunnen' : Koreaveteraan Herman van der Leelie over zijn missie en revisit

"Kinderen" van Indië (3)

Rubriek van Monnique Haak:

Huub Diederen werkte bij Pelita van 1990 tot december 2017. Het grootste deel van die tijd was hij een prominent lid van de hoofd- en eindredactie van pelita Nieuws.

Vanaf 1 januari 2018 geniet hij van zijn prepensioen.

Monnique Haak zocht hem op voor een interview.

Ton van Gils en André Pierik : 'Dertig jaar dienstverlening voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen'

Eind 2017 nam de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) afscheid van André Pierik en Ton van Gils. Twee leden die hun sporen hebben verdiend én nagelaten in hun jarenlange werk voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. In Aanspraak blikken zij terug op wat er in 30 jaar is bereikt.

Pagina's