De veranderkracht van alternatieve herdenkingen

Alternatieve herdenkingen vormen een spiegel van hun tijd, betoogt Ilse Raaijmakers. Hoe verhouden ze zich tot 'officiële' herdenkingen? 

 

Hoe kinderen (willen) herdenken

Wat betekent het voor kinderen om een oorlog te herdenken die zelfs hun grootouders niet hebben meegemaakt? En hoe kunnen zij het beste betrokken worden bij herdenken? Bertine Mitima zocht het uit in haar promotieonderzoek. 

Bij het thema : Herdenken als work in progress

"Drie minuten stilte." "Een ooggetuige aan het woord." "Bloemen." Hoe moet herdenken eruit zien, nu en in de toekomst? Cecile Post over herdenken als werk in uitvoering. 

 

Vrijwilligers : onmisbare schakels in de organisatie van herdenkingen

Op 4 mei vindt in bijna iedere Nederlandse gemeente een herdenking plaats.  Maar ook op andere dagen worden de oorlogsslachtoffers herdacht. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de organisatie van al deze herdenkingen. Een aantal van hen komt hier aan het woord. 

Tweegesprek : Patrick Cammaert en Splinter Chabot

NC Magazine publiceert elk nummer een gesprek tussen twee mensen van verschillende generaties. Een dubbelinterview met Patrick Cammaert (1950) en Splinter Chabot (1996) over de invloed van de Tweede Wereldoorlog op henzelf en op hun families. De zon lek altijd te schijnen, zo zegt Chabot over zijn veilige jeugd in Den Haag. Cammaert speelde als naoorlogs kind in de ruïnes van het gebombardeerde huis naast hem en zag als militair op missie gruwelijke taferelen van verkracht vrouwen en 'skeletkindjes'. We spreken over de noodzaak van huilen, het dreunen van de Boerbonklok en Herman Brood.

Impact van de oorlog op de samenleving

Wie het hier te lande over ‘de oorlog’ heeft, bedoelt doorgaans de Duitse bezetting van Nederland. Deze bijna achteloze beperking van het vizier waarmee we naar deze geschiedenis kijken werd al aan het einde van de twintigste eeuw gesignaleerd door historicus Hans Blom. Hoewel de capitulatie van Nazi-Duitsland inmiddels ruim driekwart eeuw geleden is ondertekend, en er sindsdien tal van oorlogen zijn uitgebroken en beslecht - waaronder conflicten met Nederlandse betrokkenheid, – staan oorlogservaringen in Nederland grotendeels voor ervaringen met een bezettingbestuur.

 

 

Nieuwsgierigheid naar de ander

Sinds een aantal maanden groeit er een klein jongetje in mijn buik. Wat had ik dat graag aan mijn grootouders verteld! Helaas zijn zij al jaren geleden overleden. Toch fantaseer ik af en toe over hun reactie. Zouden ze net zo blij zijn geweest als 36 jaar geleden, toen mijn moeder hen vertelde dat ze in verwachting was van mij?

Projecten Themajaar Leven met oorlog

Hieronder vindt u een overzicht van enkele projecten die in het kader van het Themajaar Leven met oorlog worden ontwikkeld. De projecten in dit overzicht zijn financieel gesteund door vfonds. Kijk voor een actueel overzicht van alle projecten
die worden georganiseerd in het kader van het Themajaar Leven met oorlog, op tweedewereldoorlog.nl/leven-met-oorlog

 

Jaar lang aandacht voor de gevolgen van oorlogen door generaties heen : lancering themajaar "leven met oorlog"

Het Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen biedt komend jaar niet alleen aandacht aan de Tweede Wereldoorlog en de directe slachtoffers daarvan, maar ook aan de kinderen en kleinkinderen van de hoofdrolspelers van toen. Omdat de impact van oorlog niet stopt als de vrede is getekend.

De pijn van voorouders

Wereldwijd herdenken Armeniërs op 24 april de massamoord die meer dan een eeuw geleden op hun voorouders gepleegd werd. Die begon in de nacht van 24 op 25 april 1915. Toen werden in Istanbul, toen nog Constantinopel, ruim zeshonderd mensen uit de Armeense elite - intellectuelen, geestelijk en politiek leiders - opgepakt en vermoord. Wat betekent het voor mensen te weten dat hun voorouders slachtoffer waren van etnische zuivering en deportaties en daarbij op grote schaal omkwamen? Drie Armeense Nederlanders vertellen hoe zij zich verhouden tot dat deel van hun geschiedenis.

Pagina's