Niet getekend, wel geraakt : De intergenerationele overdracht van WOII-trauma's

In hoeverre kunnen ingrijpende ervaringen van grootouders tijdens de Tweede
Wereldoorlog invloed hebben op hun kleinkinderen? Onno Sinke, zelf een
kleinkind met een beladen familiegeschiedenis, gaat op onderzoek uit.

‘Een hoofd vol verhalen’ : Gerdi Verbeet over het belang van WOII

De Tweede Wereldoorlog is altijd aanwezig geweest in het leven van Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De oudvoorzitter van de Tweede Kamer is overtuigd van de relevantie van deze periode voor het heden. Met het Nationaal Comité 4 en 5 mei zorgt ze ervoor dat de Nederlandse maatschappij het belang van het herdenken van de slachtoffers en het vieren van de vrijheid beseft.

 

‘We leven nog steeds op de Zevende Dag’ : 50 jaar na de Zesdaagse Oorlog

In 1967 vermorzelde Israël met een verrassingsaanval drie grote Arabische legers. Daarmee werd Israël een bezetter, een situatie die nu een halve eeuw duurt. ‘De Zesdaagse Oorlog zette Israël op een suïcidaal pad.’

Herdenken, waar is het goed voor? Het effect van herdenken voor oorlogsgetroffenen

Herdenken draagt voor een oorlogsgetroffene bij aan verwerking van traumatische ervaringen. Tenminste, dat wordt vaak aangenomen. Maar na een literatuur review blijkt dat er nauwelijks cijfers zijn die dit ondersteunen en soms lijkt het tegendeel waar.

Welk verhaal telt? De oorlogen in Nederlands-Indië / Indonesië 1942-1949 in het geschiedenisonderwijs

Het beeld over de dekolonisatieoorlog in Indonesië staat in Nederland al lange tijd ter discussie. Na nieuwe onthullingen over extreem geweld aan Nederlandse zijde zag het kabinet-Rutte II zich eind 2016 genoodzaakt nieuw onderzoek naar deze periode aan te kondigen. Hoe wordt dit pijnlijke verleden in de Nederlandse schoolboeken verteld? Wat leren de scholieren erover? Daarover was weinig bekend. 

 

Themanummer : 'fout' verleden

Inhoud:

12 Oog in oog met de coloborateur: NSB'ers in het museum

18 NSB-kinderen : schadelijke stilte

22 Sobibor: speelbal van de Poolse politiek

26 De Indonesische dekolonisatie in het onderwijs

30 Het moeizame rechtsherstel inzake 'Joods'onroerend goed

35 Varen op eigen morele kompas

36 Zou jij vergeven?

De Indonesische dekolonisatie in het onderwijs

De Indonesische dekolonisatie is in Nederland een allesbehalve afgesloten hoofdstuk. Het beste bewijs daarvoor is het overheidsonderzoek waartoe de Tweede Kaer onlangs besloot. Dit onderzoek naa het gebruik van geweld in het toenmalige Nederlands-Indië in de periode 1945-1949 moet de komende jaren tot nieuwe inzichten leiden.

Netwerk oorlogsbronnen : Kenniscentrum gefacilteerd door het NIOD

Het aanbod aan bronnen uit en over de Tweede Wereldoorlog in Nederland is groot, maar versnipperd. Zo'n vierhonderd instellingen in ons land beheren collecties over deze periode. Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in de fysiek verspreide bronnen, en doet dat onder meer via de Portal.

Postkoloniale absences : Over de hortende bewustwording van het Nederlands-Indisch verleden

Nederlands weinig verheffende koloniale verleden wil maar niet in de herinnering beklijven. Het is een nationaal geheim dat telkens weer onthuld wordt en dan opnieuw wordt weggemoffeld. We willen niet weten wat we weten.

Themanummer : Muziek

Inhoud :

10 'Comeback Vera Lynn is erg verrassend' : Nederlandse rockbands rukken gestaag op in veteranen top 50

12 'Het nummr geeft me kracht' : Dutchbatter met rockband Timber op 3 in de veteranen top 50

14 I will try to fix you : Veteraan maakt muziektheatervoorstelling over vallen en weer opstaan

16 U2 bracht hoop in Sarajevo : Veteraan was ooggetuige van eerste naoorlogse consert in Bosnië

18 Vistekaartje van de krijgsmacht : Afghanistanveteraan gegrepen door militaire muziek

Pagina's