Bij het thema : Oekraïne: de oorlog toen en nu

Wat valt er nog toe te voegen aan de grote hoeveelheid literatuur die al is verschenen over de oorlog in Oekraïne? Meer duiding van de doorwerking van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de beeldvorming vandaag de dag, betoogt Sophie van den Bergh. 

 

 

Morele dilemma’s in hulpverlening : Kwesties waar geen goed en fout lijkt te zijn

Bij morele dilemma’s weet je als hulpverlener niet altijd wat je moet doen, hoe ver je mag gaan en waar je goed aan doet. Marieke Bourgonje, herstelondersteuner GGZ Plus bij Stichting Anton Constandse, schrijft over situaties die onder haar huid zijn gaan zitten.

Jean-Emile Veth : de cliënt stat voorop

Jean-Emile Veth is na een lange carrière bij de Pensioen- en Uitkeringsraad en de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, sinds 2018 bij de Stichting Pelita werkzaam. Met zijn grote kennis van de wetten voor oorlogsgetroffenen is hij voor cliënten en voor collega's een welkome vraagbaak. Wat is zijn motivatie om die werk te doen, en hoe is hij hiertoe gekomen? 

 

Herdenken is en blijft belangrijk

De afgelopen maanden bezocht Josée Netten, algemeen secretaris van Stichting 1940-1945, enkele herdenkingen, een lezing en de opening van een tentoonstelling. Voor het Contactblad schreef ze onderstaande impressie.

Herdenken is en blijft belangrijk

De afgelopen maanden bezocht Josée Netten, algemeen secretaris van Stichting 1940-1945, enkele herdenkingen, en lezing en de opening van een tentoonstelling. Voor het Contractblad schreef ze onderstaande impressie. 

‘De samenleving kan niet zonder een verbindend verhaal’

Wat kunnen we verwachten na de excuses over het slavernijverleden aan alle betrokkenen en hun nazaten? Emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie vertelt over hoe we dit verleden een nieuwe plaats kunnen geven, door rekenschap af te leggen en begrip te hebben voor een ander.

'Wat ga jij doen? Hoe zet jij je in?'

In de tentoonstelling Onze koloniale erfenis toont het Tropenmuseum krachtig dat het koloniale hoofdstuk niet afgesloten is. Floor Schuurmans en Fabienne van Wijngaarden, studenten geschiedenis en redacteuren van Historisch Tijdschrift Aanzet, bezochten de tentoonstelling.

‘Het CABR is een archief voor alle Nederlanders, niet alleen “foute” Nederlanders'

De openbaarmaking en digitalisering van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) brengt uitdagingen met zich mee, die de grenzen tussen het maatschappelijk- en het persoonlijk belang op scherp zetten. Het CABR bevat niet alleen informatie over verdachten van
collaboratie, maar ook over slachtoffers en gebeurtenissen. Inhoudelijk raakt het aan alle facetten van WO2.

 

In Impact Magazine vertelt projectdirecteur Puck Huitsing over het uitdagende project Oorlog voor de Rechter.

Hollands herdenken in Israël

Lang mochten de ervaringen van Nederlandse Joden in Israël tijdens de Tweede Wereldoorlog er niet zijn. De herdenking die het Elah Centrum sinds 2001 organiseert, biedt erkenning, identificatie en legitimatie aan die ervaringen.

Slavernij : effecten van het verleden

Slavernij en uitbuiting hebben hun doorwerking tot op de dag van vandaag: sociaaleconomisch, psychologisch en in de vorm van intergenerationeel trauma. Nazaten geven soms persoonlijk betekenis aan hun geschiedenis met politiek engagement, kunst of historisch onderzoek. Drie vrouwen uit de zwarte gemeenschap vertellen hoe zij zich verhouden tot het slavernijverleden van hun voorouders.

 

Pagina's