Een verwerkingsreis naar Japan en Thailand

Vele slachtoffers en nabestaanden hebben sinds 1985 een reis naar Japan en Thailand gemaakt. Ze werden met het verleden geconfronteerd en wilden de dialoog met de huidige generatie in Japan aangaan.

DVD 63

Gemeentelijke delegatie Noordoostpolder op reis naar Japan

Een delegatie van de Noordoostpolder bracht een bezoek aan Japan. Men bezocht Tokio en Nagasaki, waar een nagemaakt stukje Nederland staat. In Nagasaki werd een krans gelegd bij het herdenkingsmonument voor de atoombom en een bezoek gebracht aan het Atoombommuseum.

DVD 61

De weg terug

Reis naar Japan in november 1990. Mevrouw R. Groenevelt bezoekt haar vaders begraafplaats in Japan. Haar vader zat in een kamp en is daar op 21 januari 1944 overleden door ziekte.

DVD 41

Japans journaal

Journaal op Japanse televisie waarin beelden van het bezoek van de heer Winkler aan Japan.

DVD 7

De conspiracy of silence en de kinderen van de oorlog

Lezing gehouden op 4 november 1990 te Utrecht voor Groep 1990, platform voor de jongere eerste en de tweede generatie betrokkenen bij de Tweede Wereldoorlog in Azië en Europa

Verwerkingsreis Japan en Thailand 1989

Reportage van een reis naar Japan en Thailand van een aantal overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Men bezocht het oorlogsmonument in Mizumaki in Japan en plaatsen waar de krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog in Japan zijn aangekomen en hebben gewerkt. Wat voor emoties heeft dit bij de betrokkenen losgemaakt?

DVD 66

Scheiding en rouw

1    Inleiding

In de konfrontatie met oorlogsslachtoffers worden wij steeds gesteld voor de vraag wat de essentie is van aantasting van het geestelijk evenwicht, in het bijzonder van de mens die gedurende kortere of langere tijd aan de destruerende invloeden van de stress van “man-made disasters” in het algemeen en die van vrijheidsberoving in het bijzonder werd geëxponeerd.

Bezoek aan Japan in 1987

Verslag van een reis naar Japan van Dolf Winkler, die in 1985 het oorlogsmonument in Mizumaki in verwaarloosde staat aantrof.

DVD 62

Respekt voor de eigen inbreng van het vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk als keuze

Hoe komt iemand met een professionele opleiding en ervaring in het maatschappelijk werk er toe (een funktie in) het vrijwilligerswerk te kiezen?

De causaliteitsbeoordeling van psychische klachten van oorlogsgetroffenen

 

HET OORLOGSTRAUMA

In de wetenschappelijke diskussie over late psychische oorlogsgevol-gen wordt naar verhouding veel aandacht besteed aan de klachten die kunnen ontstaan. Bij de bestudering van late oorlogsgevolgen is het evenwel ook van belang aandacht te geven aan de traumatische ervaringen. Er wordt gewoonlijk van een traumatische ervaring gesproken indien deze na korte of langere tijd leidt tot psychische klachten, zoals in de vorm van het KZ-syndroom.

Pagina's