Mensenwerk : oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk

Mensenwerk biedt een overzicht van de belangrijkste werkvelden in het sociaal werk en hoe er door sociaal werkers professioneel gewerkt kan worden vanuit een gemeenschappelijke basis. In afzonderlijke hoofdstukken worden de meest voorkomende werkvelden besproken: kinderen en jongeren, ouderen, mensen met een psychische aandoening, verslaafden, dak- en thuislozen, justitiabelen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en vluchtelingen.

Bussum : Uitgeverij Coutinho

Themanummer : 'fout' verleden

Inhoud:

12 Oog in oog met de coloborateur: NSB'ers in het museum

18 NSB-kinderen : schadelijke stilte

22 Sobibor: speelbal van de Poolse politiek

26 De Indonesische dekolonisatie in het onderwijs

30 Het moeizame rechtsherstel inzake 'Joods'onroerend goed

35 Varen op eigen morele kompas

36 Zou jij vergeven?

De Indonesische dekolonisatie in het onderwijs

De Indonesische dekolonisatie is in Nederland een allesbehalve afgesloten hoofdstuk. Het beste bewijs daarvoor is het overheidsonderzoek waartoe de Tweede Kaer onlangs besloot. Dit onderzoek naa het gebruik van geweld in het toenmalige Nederlands-Indië in de periode 1945-1949 moet de komende jaren tot nieuwe inzichten leiden.

Empowerment module 7 ROSES : Informatie voor patiënten

7ROSES is een groepsprogramma om met elkaar te werken aan het versterken van vertrouwen in uzelf en in uw eigen mogelijkheden. We praten daarbij over belangrijke thema's zoals:

- Contact met andere mensen

- Hoop vinden en houden

- Identiteit: wie ben ik? Toen, nu en straks.

- Betekenis geven: wat is belangrijk voor mij?

- Empowerment: eigen kracht en zelf beslissen

- Erkenning vragen en erkenning krijgen

- Veiligheid: voor mijzelf zorgen

U kunt deelnemen aan deze groep als u behandeling bent bij Equator of Centrum 45.

MH17 Magazine

Ruim twee jaar na de start van het onderzoek konden wij de vraag wát er is gebeurd op 17 juli 2014 beantwoorden. Tijdens de nabestaandenbijeenkomst op 28 september 2016 hebben wij u inzage gegeven in het brede scala aan bewijsmiddelen dat in de loop van het onderzoek is verzameld.

Netwerk oorlogsbronnen : Kenniscentrum gefacilteerd door het NIOD

Het aanbod aan bronnen uit en over de Tweede Wereldoorlog in Nederland is groot, maar versnipperd. Zo'n vierhonderd instellingen in ons land beheren collecties over deze periode. Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in de fysiek verspreide bronnen, en doet dat onder meer via de Portal.

Postkoloniale absences : Over de hortende bewustwording van het Nederlands-Indisch verleden

Nederlands weinig verheffende koloniale verleden wil maar niet in de herinnering beklijven. Het is een nationaal geheim dat telkens weer onthuld wordt en dan opnieuw wordt weggemoffeld. We willen niet weten wat we weten.

Cognitieve gedragstherapie bij een dwangstoornis bij kinderen en jongeren

Een kind dat allerlei handelingen steeds maar opnieuw wil doen, omdat het bang is

dat er anders iets ergs gebeurt of omdat het een gevoel heeft dat dat moet, heeft een

dwangstoornis. Voorbeelden hiervan zijn veel en uitvoerig handenwassen, urenlange

wasrituelenonder de douche, veel te vaak controleren of deuren en ramen dichtzijn,

controleren of spullen wel goed liggen of veel overbodige vragen stellen aan ouders.

Themanummer : Muziek

Inhoud :

10 'Comeback Vera Lynn is erg verrassend' : Nederlandse rockbands rukken gestaag op in veteranen top 50

12 'Het nummr geeft me kracht' : Dutchbatter met rockband Timber op 3 in de veteranen top 50

14 I will try to fix you : Veteraan maakt muziektheatervoorstelling over vallen en weer opstaan

16 U2 bracht hoop in Sarajevo : Veteraan was ooggetuige van eerste naoorlogse consert in Bosnië

18 Vistekaartje van de krijgsmacht : Afghanistanveteraan gegrepen door militaire muziek

Themanummer : 70 jaar Joodse ontwikkeling, 70 jaar JMW

JMW viert dit jaar haar zeventigste verjaardag. De

laatste vijfendertig jaar daarvan heb ik mogen

meemaken. In die zeventig jaar is de Joodse

gemeenschap door grote veranderingen gegaan.

JMW heeft steeds geprobeerd zich aan te passen aan de

ontwikkelingen binnen de Joodse gemeenschap, en met

succes. In de eerste jaren na de Sjoa stond de materiele

nood van de overlevenden centraal. Hulp werd in natura

gegeven door bijvoorbeeld kleding en dekens uit te delen,

en met geld. Nadat de hoogste materiele nood gelenigd was

Pagina's