De bezieling van een monument : een geschiedenis van de Vriendenkring Vught

 

Vrijwel tegelijk met de opening van het Nationaal Monument Kamp Vught in 1990 richtten ex-gevangenen een Vriendenkring op. De Vriendenkring heeft tal van activiteiten ontplooid, zijn stempel op de inrichting van het monument gezet en veel betekend voor de onderlinge steun. Tom de Ridder beschrijft de voorgeschiedenis, de motieven van de oprichtsters en de belangrijkste resultaten van veertien jaar werkzaamheid.

 

1945-1990: De voorgeschiedenis

Het vrouwelijk element uit de oorlogstijd

Vriendinnenkring Vught : inleiding bij een speicaal geval van 'zelforganisatie'

Hebben de comités van kampoverlevenden zoals we die nu kennen altijd bestaan? Wat onderscheidt de Vriendenkring Vught, hier niet zonder reden een Vriendinnenkring genoemd, van andere dergelijke 'zelforganisaties'? Ter inleiding op de geschiedenis van de Vriendenkring Vught biedt Jolande Withuis ons een kijkje in de betrekkelijk onbekende achtergronden van deze slachtofferorganisaties. Zij analyseert de veranderende functies van deze clubs en laat in een historische classificatie zien dat de verschillende comités uiteenlopende doeleinden hebben.

Wat is er gebeurd met mijn moeder? : Familie bij de Vriendenkring

Informatie achterhalen over een gebeurtenis die van grote invloed is geweest op je leven, kan een moeizaam proces zijn. Bieneke de Bode zocht lang naar de ware toedracht van het overlijden van haar moeder in concentratiekamp Vught. De kennismaking met de Vriendenkring Vught betekende 'thuiskomen' na een lange zoektocht.

 

Lunettenlaan 600 : het toen en nu van kamp Vught

Toen kamp Vught door VWS werd aangewezen als een van de vier instellingen voor nationale herdenking en bewustwording, greep de betreffende Stichting de kans om opnieuw te doordenken op welke wijze een historisch beladen plaats als kamp Vught tot spreken kon worden gebracht, als getuige van hetgeen daar is gebeurd, als verteller van het 'hele' verhaal. Het terrein werd opnieuw ingericht. Om het toenemende aantal bezoekers goed te kunnen ontvangen en voldoende ruimte te hebben voor exposities, kwam een nieuw publieksgebouw tot stand.

Van nu naar toen en weer terug : Tijdreizigers tussen Nederland en lnd(ones)ië

Mensen met een (oorlogs-)verleden in Indië reizen net als iedereen door de tijd, simpelweg omdat ze ouder worden. Ex-kampkinderen die Indonesië bezoeken proberen heen en weer te reizen in de tijd, terug naar het land waar ze tot kampkind werden veroordeeld, maar waar ze eerder toch ook echt kind hadden kunnen zijn. Met de bewijzen daarvan, hoe pijnlijk soms ook, kunnen ze weer terug naar en verder met hun volwassen leven in Nederland. Tijdreizen om je bestaan te bewijzen.

 

Oorlogsgetroffene of oorlogsslachtoffer: wat maakt het verschil? : Mogelijke determinanten voor slachtofferschap : Een onderzoek onder ex-dwangarbeiders

Deze scriptie is geschreven in het kader van de (deeltijd-)studie Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als historicus, werkzaam in de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, gaat mijn belangstelling met name uit naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de verregaande gevolgen die deze oorlog voor zeer veel mensen nog steeds blijkt te hebben.

Kransen en kraanvogels in Japan

Verslag van een herdenkingsreis naar Japan van de EKNJ.

DVD 61

Oud worden met de oorlog : Achtergronden en inzichten voor verpleegkundigen

Op 4 mei herdenkt Nederland de mensen die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Dat brengt veel ouderen terug naar die tijd. Sommigen hielden er klachten aan over. U kunt daar in uw dagelijks werk mee te maken krijgen. Hoe herkent u problemen die te maken hebben met ervaringen uit de oorlog? En hoe kunt u oorlogsgetroffenen helpen?

Bloed II:

Bloed II

Macht in liefde en oorlog

 

Een compositie van Cornelis de Bondt (1953), uitgevoerd door het in moderne muziek gespecialiseerde Nederlands Blazers Ensemble en het in de wereld van de oude muziek vermaarde Hilliard Ensemble.

 

Bloed II is een compositie in zeventien delen, waarin Cornelis de Bondt werk van hemzelf en van andere componisten (onder andere Josquin des Prez en Monteverdi) samenbrengt in één verhaal met als centrale thema macht. Macht in liefde en oorlog, maar ook in de ouder-kind relatie.

Pagina's