Beter laat dan nooit': erkenning voor Dutchbat 4 kwam pas tien jaar na dato

Srebrenica zal voor altijd verbonden blijven met Dutchbat 3, en ook Dutchbat 1 en 2 hebben regelmatig in de belangstelling gestaan. Wat bijna niemand (meer) weet, is dat er na die julidagen van 1995 nog een Dutchbat 4 geopereerd heeft. Oud-Dutchbatter Ralf van Kempen: 'Na aankomst moesten we onmiddellijk de spullen pakken om in het vluchtelingenkamp in Tuzla tenten te bouwen.

Bevochten recht : politieke besluitvorming rond de wetten voor oorlogsslachtoffers

In Bevochten recht volgt Hinke Piersma de politieke debatten die vooraf gingen aan de uitkeringswetgeving voor oorlogsslachtoffers. Arbeidsongeschikte verzetsstrijders en zeelieden hadden vlak na de oorlog het recht op een buitengewoon pensioen toegekend gekregen, terwijl andere groepen oorlogsslachtoffers nog lange tijd waren aangewezen op de gemeentelijke sociale diensten. Met het verstrijken van de tijd ontstonden er heftige debatten over de rechtvaardigheid van dit beleid.

Auschwitz nu: alledaags leven in een schuldige omgeving

Het is haast een schilderchtig landschap. gras en bomen wuiven in de wind. De spoorrails, het middelpunt van de plek, glimmen in het zonlicht. 'Dit was de hoofdingang', zegt Robert Cohen, wijzend naar het hek waar de rails onderdoor lopen. 'Hier kwamen de treinen binnen.' Vijfenzestig jaar na zijn transport naar Auschwitz-Birkenau staat hij opnieuw voor de poort. Zeventien was hij toen hij hier per trein arriveerde en werd geselecteerd voor dwangarbeid.

Ayo Gurkhali!': Rob Piera is zijn Gurkha-redders nooit vergeten

Het leven van Rob Piera werd tijdens de bersiap gered door de Gurkha-soldaten uit het Britse leger. Om iets voor hen terug te doen, steunt hij 64 jaar later de Gurkha Welfare Trust, die zorg draagt voor gepensioneerde Gurkha-soldaten in Nepal. Piera: 'Nadat de aanval was afgeslagen, streken ze me over mijn bol. Dat ben ik nooit vergeten.'

Baby's van de Hongerwinter : de onvermoede erfenis van ondervoeding

De barre winter van '44-'45 leeft voort in de tienduizenden kinderen die toen werden verwekt. Deze 'Hongerwinterbaby's' (die in 2009 en 2010 65 jaar werden) delen enkele bijzondere kenmerken. Meer dan gemiddeld lijden ze aan hart- en vaatziekten, aan depressie en stress. De vrouwen onder hen lopen meer kans op borstkanker. De fysieke en mentale gezondheid van deze 'baby's' is terug te voeren op de ondervoeding van hun moeders.

Bankier van het verzet

Tegenover De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam staat sinds kort een monument voor Walraven van Hall (1906-1945). Daarmee komt er aandacht voor deze relatief onbekende held van het verzet. Hij zamelde tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen guldens in om onderduikers en stakers te ondersteunen.

apart oorlogsnummer

De oorlog kwam niet uit de lucht vallen, Het verzet in 1940-1945, Vleuten in oorlogstijd, Oorlogsverhalen over Reijerscop, Ondergronds verleden, Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, Het verzetsmonument in Vleuten, Het verloop van de oorlog na mei 1940 en het einde ervan in 1945/ Wim J.G.M. Mulder en Jan Schutte, HIP team bezoekt Torenpleinkerk, Harrie Sterk, een begenadigd kunstenaar, Bevrijdingsoptocht van 1946

Asta's ogen : de levenskracht van een Indische familie

Asta's ogen' is het verhaal van de eigen schoonfamilie van de auteur. Een Indo-familie die 'vanwege omstandigheden' - zo verklaarden de repatrianten vroeger hun aanwezigheid in het door hen zo aanbeden moederland - na de Tweede Wereldoorlog Indonesie voor Nederland verruilden. Asta is het vrouwelijke hoofd van de familie, van wie het de grootste zorg is om haar acht kinderen een toekomst te geven in Nederland. Het is ook het verhaal van de doorsnee Indo waarin als een rode draad het van-gemengd-bloed-zijn een belangrijke rol speelt.

Andere achterhuizen : verhalen van Joodse onderduikers

Velen van de duizenden Joden die in de Tweede Wereldoorlog in ons land onderdoken werden alsnog opgepakt, gedeporteerd en meestal vermoord in de concentratiekampen. Dit boek bevat de verhalen van vijftien mensen die het wel overleefden, mannen en vrouwen die horen tot de laatste getuigen.

Als een nacht met duizend sterren : oorlogsjournalistiek in Uruzgan

Joeri Boom reisde de afgelopen jaren elf keer naar Afghanistan, waarvan zes keer op eigen gelegenheid. Aan de hand van zijn eigen ervaringen geeft hij een beeld van de Nederlandse oorlogsjournalistiek in Afghanistan.

Pagina's