Mentale weerbaarheid van kinderpornorechercheurs : Een studie over duurzame uitoefening van deze recherchefunctie

In oktober 2012 zijn binnen de Nationale Politie elf Teams Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme (TBKK) opgericht. Waar rechercheurs in het verleden 'kinderpornozaken' naast andere zedenwerkzaamheden uitvoerden, richt men zich in het TBKK uitsluitend op het opsporen van kinderpornografie en kindersekstoerisme.

Digitale les De Zoektocht

De Zoektocht is een educatieve strip over de Jodenvervolging. Het stripverhaal en de begeleidende lesmaterialen zijn bestemd voor leerlingen van 13 – 16 jaar oud. Leerlingen maken al lezend kennis met de belangrijkste historische feiten over de Jodenvervolging en krijgen inzicht in dilemma’s en keuzes van gewone mensen. De vier rollen – slachtoffer, dader, helper en toeschouwer.

Digitale les De Ontdekking

Bij De Ontdekking, een educatieve strip over de bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, is een speciale digitale les ontwikkeld. Met deze les kunt u het stripverhaal en de opdrachten uit de werkschriften op een interactieve manier behandelen in de klas. De les bevat een animatiefilm, een tijdlijn, filmclips over belangrijke gebeurtenissen en interviewfragmenten van ooggetuigen. Er is een online docentenhandleiding beschikbaar. Voor scholen zijn pakketten beschikbaar waarmee leerlingen op een beeldende manier kennis kunnen maken met de Tweede Wereldoorlog.

WOII: Een website over de Tweede Wereldoorlog met achtergrondinformatie, lesmateriaal, bronnen en digitale tentoonstellingen

Een website over de Tweede Wereldoorlog met achtergrondinformatie, lesmateriaal, bronnen en digitale tentoonstellingen.

Factsheet Vertrouwenslijn bestuurders en politici: Vertrouwenslijn voor bestuurders of politici die slachtoffers zijn van bedreiging, intimidatie of agressie.

Als bestuurder of politicus bent u goed zichtbaar en benaderbaar voor burgers. Dat heeft echter soms ook een negatieve kant. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat meer dan de helft van de burgemeesters en wethouders te maken krijgt met bedreiging en intimidatie. De Vertrouwenslijn helpt bestuurders en politici èn hun familie bij alle vormen van ongewenst gedrag, zoals bedreiging, intimidatie en geweld.

Orde en rust voor het thuisfront: de openheid over geweld in soldatenbrieven van de Koninklijke Landmacht geschreven aan het thuisfront ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1946-1950)

In dit onderzoek richt ik mij op de openheid van de Nederlandse soldaat met betrekking tot geweld. Ik richt mij op geweld, omdat geweld de belichaming van oorlog is. Door te kijken wat men hier over schreef, is te zien hoe open men over de oorlog naar het thuisfront was. Het gaat er niet om wat het thuisfront allemaal kon weten. Om dit te onderzoeken moet men tevens naar de media- en \ staatsberichtgeving kijken, alsmede de reacties van het thuisfront op de brieven. Dit valt echter buiten het kader van dit onderzoek.

kamp holocaust

70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, na het einde van de vervolging op Joden. Monumenten en drukbezochte musea, op vele manieren worden wij herinnerd aan wat zich in die tijd heeft afgespeeld. Maar wat zijn precies de sporen die de Holocaust in Nederland achtergelaten heeft? Om hier achter te komen moeten we eerst weten wat er in die vreselijke periode precies gebeurd is.

Pagina's