Faded Future door Youngreporterz

Filmpje over het kinderpardon op YouTube Dit filmpje werd gemaakt op 25 mei in het kader van "Het asielbeleid, kinderen en hun rechten" (Debatcentrum Sphinx in samenwerking met De Asielzoekmachine)

De Asielzoekmachine

De Asielzoekmachine heeft tot doel om iedereen - vluchtelingen, burgers, beleidsuitvoerders en beleidscriticasters - mee te laten denken over de vormgeving van het asielbeleid. We zijn in onze democratie immers allemaal verantwoordelijk voor hoe we de samenleving inrichten.

‘Hoe was het in het kamp?’ : Oorlogsherinneringen en familiegeheimen

Dit is een auto-etnografische studie naar de geheimen in mijn eigen familie (PR); een persoonlijke zoektocht en een wetenschappelijke uitdaging. Ik wist dat mijn grootvader tijdens de tweede Wereldoorlog krijgsgevangene in Duitsland was geweest. Maar niemand praatte erover. Op een dag besloot ik systematisch onderzoek te gaan doen naar de familiegeheimen rondom het Oorlogsverleden van mijn grootvader.

‘’Move that PTSS’’: Kwantitatief experimenteel interventieonderzoek naar de effecten van PMT op vluchtelingen met (complex) PTSS.

Achtergrond
Er is geen bewijs voor het effect van Psychomotorische Therapie (PMT) op het psychologische welbevingen, lichaamsattitude en lichaamsbewustzijn, bij patiënten met (complex)PTSS in de stabilisatiefase. Met dit onderzoek lever ik een bijdrage aan het onderzoeken of het toevoegen van PMT in de stabilisatie enig effect heeft. Daarnaast wordt er onderzocht of er een verband is tussen het land van herkomst en de mate van aanwezigheid bij de therapie een effect heeft op het psychisch welbevinden, de lichaamsattitude en het lichaamsbewustzijn.
Methode

Van overmacht tot veerkracht : Opzet en effectiviteit van een dagbehandeling voor getraumatiseerd politiepersoneel

Stichting Centrum ’45 in Oegstgeest heeft een multimodale groepsbehandeling ontwikkeld voor politieagenten met posttraumatische klachten die na een kortdurende traumabehandeling onvoldoende herstellen. Het gaat om een dagklinische behandeling, een dag per week, die gebaseerd is op het model van negatieve veerkracht. Met negatieve veerkracht wordt bedoeld dat politieagenten klachten kunnen ontwikkelen, wanneer zij structureel gebruik maken van ontkenning en dissociatie, als coping bij ernstige en meervoudige schokkende gebeurtenissen.

Een verkennende studie naar blended cognitieve gedragstherapie voor paniekstoornis : resultaten en patiëntervaringen

ACHTERGROND De ondersteuning van behandeling met digitale technologie (e-health of blended zorg) wordt toenemend geïmplementeerd in de geestelijke gezondheidszorg met de verwachting dat hiermee de doelmatigheid toeneemt.
DOEL Verkennen van de uitvoerbaarheid van blended cognitieve gedragstherapie (cgt) voor paniekstoornis.

Therapeutische relatie en empathie in cognitieve gedragstherapie : Pleidooi voor meer aandacht

Bij inzichtgevende psychotherapieën speelt de therapeutische relatie een belangrijke rol. Een van de middelen om deze tot stand te brengen is empathie. In de cognitieve gedragstherapie ligt het primaat voor veranderingen op de juiste toepassing van wetenschappelijk onderbouwde technieken. De therapeutische relatie speelt een veel minder prominente rol en er wordt weinig specifieke aandacht besteedt aan het gebruik van empathie.

Rouw om ramp MH17 : velen in gevarenzone

Een op de acht nabestaanden van de MH17-ramp van 14 juli 2014 kampte een jaar later met ernstige psychische problemen. Een nog veel grotere groep (53 procent) kan die mogelijk nog ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van een groep Nederlandse rouwexperts dat maandag is verschenen.

Rouw na de Vliegramp MH17: Rapport met enkele resultaten van onderzoek naar de psychische gevolgen van de MH17 vliegramp voor nabestaanden

In de periode mei tot december 2015 zijn circa 1000 volwassen Nederlandse nabestaanden van wie een partner of familielid omgekomen is bij de Vliegramp MH17 benaderd via Slachtofferhulp Nederland, Stichting Vliegramp MH17 en andere kanalen met het verzoek mee te werken aan een onderzoek naar psychische reacties. Gemiddeld 11 maanden na de ramp hebben 195 deelnemers (circa 20% van de nabestaanden die benaderd zijn) de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. Van hen is 59% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar. De meeste deelnemers (68%) zijn hoger opgeleid.

Pagina's