Hoezo herdenken?

Korte beschouwingen van verschillende Nederlanders die hun visie geven op het nut van herdenken van de Tweede Wereldoorlog op 4 en 5 mei.

Dementees is een taal : communiceren met dementerenden

Dit artikel is een persoonlijk verslag van een verpleegkundige die een manier vond te communiceren met haar aan Korsakoff leed en dementeerde. Deze communicatietechniek heeft ze daarna gebruikt om 65 andere dementeerden in het zelfde verpleeghuis als waar echtgenoot werd verzorg te interviewen. Haar doelstelling was daarbij om de mensen waar altijd over geschreven wordt nu zelf aan het woord te laten.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2007

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VOMI gehouden op Bronbeek in Arnhem op 25 januari 2007. Gekoppeld aan deze ledenvergadering was een symposium met de volgende bijdragen: 1) Nederland en de Indonesische onafhankelijkheid / J.J.P. de Jong. 2) De Indië-veteraan bestaat niet. 3) De Indië-veteranen in de Nederlandse samenleving / M. Elands. Een verslag van de paneldiscussie is toegevoegd.

Nine eleven : social work in New York

Verslag van interviews met maatschappelijk werkers in New York die na de aanslagen van 11 september 2001 crisiscounseling verleenden en psycho-educatie en stressmanagement gaven.

De psychologie van trauma en veerkracht in een levensloop perspectief : verslag van de 22nd Annual Conference van de International Society of Traumatic Stress Studies

Van zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 november 2006 werd in Los Angeles de 22e jaarlijkse conferentie gehouden van de International Association of Traumatic Stress Studies. Dit jaar was het thema gewijd aan de levenslange gevolgen van traumatogene gebeurtenissen, die kunnen leiden tot het ontstaan van ernstige psychologische klachten, zoals de Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Dit verslag beperkt zich tot de onderzoeksactiviteiten, die ook worden ontwikkeld door het Human Factors and Medicine (HFM) Panel van de NATO Research and Technology Organisation.

De zin en de toekomst van herdenken

Beschouwing over het nut van herdenken in Nederland van ons eigen verleden en met name de Holocaust. Vooral het belang voor de jeugd wordt benadrukt.

Hoezo herdenken? : veralgemenisering holt herdenken en vieren uit

Bespreking van de consequenties als 4 en 5 mei niet meer expliciet gericht zijn op het herdenken van de Tweede Wereldoorlog.

De nacht der Girondijnen : novelle

Een jonge geschiedenisleraar van Portugees-joodse afkomst komt in Westerbork terecht bij de ordedienst. Hij zorgt voor het samenstellen van de transporten en heeft zich zo tot werktuig van de Duitsers gemaakt in de hoop het eigen bestaan zo lang mogelijk te rekken. Wanneer hij echter op zijn baas inslaat als deze een op transport gestelde en met hem bevriende rabbijn mishandelt, krijgt zijn lot een ander verloop.

Pagina's