Kind in de oorlog, toen en nu: met War Child in Uganda

65 jaar vrede in Nederland was voor War Child aanleiding om twee oorlogskinderen van toen in contact te brengen met oorlogskinderen van nu. Zo gingen Zoni Weisz en Liesbeth List naar Uganda. Zoni heeft zijn ervaringen van deze tocht weergegeven in de vorm van een brief aan zijn kleindochter.

Guantánamo in Nederland: een blinde vlek in ons geschiedenisonderwijs

Ruim honderdduizend Nederlanders, beschuldigd van samenwerking met de Duitsers, zaten direct na de oorlog in het kader van de Bijzondere Rechtspleging opgesloten in interneringskampen in afwachting van hun proces. De omstandigheden in die kampen waren vaak erbarmelijk.

Geïnterneerd in Japan als gasten van de Keizer: werktuigkundige Pieter Oost voer tijdens WO II op het hospitalschip Op ten Noort

De bemanning van Nederlands hospitaalschip wordt na de slag in de Javazee geïnterneerd door de Japanners en komt in Japan terecht, waar ze getuigen zijn van de atoomaanval op Hiroshima.

De nationaalsocialistische volkenmoord op de Sinti en Roma : catalogus over de permanente expositie in blok 13 van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau

In Block 13 van het staatsmuseum Auschwitz-Birkenau is een permanente expositie ingericht om aandacht te geven aan de brute moord op Sinti en Roma. De Sinti en Roma werden eerst in Duitsland vervolgd en geïnterneerd, daarna volgden de Sinti en Roma in de door Duitsland bezette gebieden, met als dieptepunt de vergassing in Auschwitz-Birkenau. De nationaalsocialistische volkenmoord op Sinti en Roma laat de mens zien achter het slachtoffer, in fotos, documenten en persoonlijke levensverhalen.

De oorlog zit me op de hielen : Hans Teengs Gerritsen, 1907-1990

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Hans Teengs Gerritsen (1907-1990) in de illegaliteit als spion voor de Inlichtingendienst. In 1942 werd hij door de Duitsers opgepakt en achtereenvolgens naar de concentratiekampen Natzweiler en Dachau gestuurd. Na de oorlog verwerkte hij zijn ervaringen door zich in te zetten voor de oorlogsgetroffenen. Zo stond hij aan de basis van de Oegstgeestse kliniek voor oorlogsslachtoffers Centrum ’45. Biografie van een man wiens leven onlosmakelijk is verbonden met de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan.

De oorsprong van het nazigeweld : een Europese genealogie

Hoe heeft een geciviliseerd land als Duitsland de Joden, op industriële wijze en met een bureaucratische efficiëntie, kunnen uitmoorden? De Italiaanse historicus Enzo Traverso, tracht in zijn boek de oorsprong van het nazigeweld te ontrafelen.

De passie voor een alledaagse rechtsorde : over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht

Welke rol kan het recht vervullen in reactie op historisch onrecht? In de nasleep van een periode van onrecht en geweld bestaat de drang om het gebeurde te vergeten, om het juist te blijven herinneren, of om te verzoenen en te vergeven. Soms stelt ook het recht zich in dienst van de maatschappelijke opdracht om te vergeten, om te blijven herinneren of om te vergeven. In deze rede wordt betoogd dat de rol die de rechtsorde kan spelen vooral alledaags is. Enerzijds moet de rechtsorde ervoor waken historisch onrecht geheel te negeren.

De politiek en de dood : oorlog en vrede opnieuw bezien

Dit boek gaat in op de vraag waar oorlog vandaan komt en hoe ze kan worden verminderd in de huidige tijd. Het behandelt internationale oorlogen, burgeroorlogen, genocide en terrorisme.

De laatste dode: sneuvelen in de nadagen van een missie

How do you ask a man to be the last man to die in Vietnam? How do you ask a man to die for a mistake?' (Hoe vraag je een man om als laatste te sneuvelen voor Vietnam? Hoe vraag je een man om te sneuvelen voor een fout?). Zo sprak voormalig presidentskandidaat en Vietnamveteraan John Kerry in 1971. Hij verwoordde de gevoelens die de militairen kunnen hebben als ze weten dat het spoedig feitelijk voorbij is voor wat betreft de eigen nationale inbreng bij een buitenlands conflict.

De les van Srebrenica: waarom en hoe Nederlanders in de Oost-Bosnische enclave belandden

Een oorlog doorgronden is bjzonder lastig. En zeker de complexiteit van het conflict dat in 1991 losbarstte in het voormalig Joegoslavië. Nederland besloot troepen te sturen en stak zich daarmee onbedoeld in een politiek wespennest. Met alle gevolgen van dien.

Pagina's