In het gesteente van Ararat

Onderzoek naar de historische betekenis van de Armeense genocide en hoe latere generaties Armeniërs daarmee omgaan. (bibliothek.nl)

Tante Roosje : het oorlogsgeheim van mijn familie

Auteur ontdekt en onthult het lang verborgen familiegeheim, zijn vader heeft hun joodse achtergrond voor zijn kinderen verzwegen. Glaser beschrijft de zoektocht naar zijn identiteit en naar het verhaal van zijn tante Roosje (1915-2000). Zijn persoonlijke verhaal wordt afgewisseld met de memoires van Roosje, die zij na de oorlog schreef. (Bibliotheek.nl)

Postkoloniaal Nederland : vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen

Geschiedenis van de verwerking van het koloniale verleden in Nederland en van de immigratie en integratie van Indische Nederlanders, Surinamers en Antillianen in Nederland. (bibliotheek.nl)

De soldaat van Oranje en Operatie Ambon (1950)

Over de geheime missie van Erik Hazelhoff Roelfzema naar de Molukken in 1950

Het verleden verankeren in de toekomst : het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

Op 20 november 2010 kwamen in de Eenhoorn te Amersfoort 83 organisaties van oorlogsgetroffenen, waaronder een aantal 4 en 5 mei comités, bijeen om met elkaar te discussiëren over het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de toekomst van de organisaties van oorlogsgetroffenen.

Verantwoordelijkheidsgevoelens van militairen: gevolgen van mandaten, restricties en morele dilemma's in het uitzendgebied

Ongeveer eenvijfde van de Nederlandse ex-militairen kampt met gevoelens van schuld en schaamte als gevolg van deelname aan een vredesmissie, zo blijkt uit een recent afgerond onderzoek onder ruim 1.100 veteranen. Deze veteranen waren onder meer uitgezonden naar Cambodja (UNTAC), BosniëHerzegovina (UNPROFOR), Kosovo (KFOR) en Irak (SFIR). De schuld- en schaamtebeleving blijkt indirect te maken te hebben met restricties in besluiten en handelen die de militairen hebben ervaren.

Vertrek koningin en ministers uit Hoek van Holland, deel 3

Minister-president De Geer wordt door de Koningin ontslagen naar aanleiding van zijn voorstellen om vredesonderhandelingen met de Duitsers te openen.

Vertrek koningin en ministers uit Hoek van Holland, deel 4

Dit deel gaat verder in op de kwestie de Geer en de vlucht van de koningin en de regering naar Engeland in 1940.

Pagina's