Themanummer: Nadagen van een missie

Themanummer over o.a. de nadagen van de missie in Nederlands-Indië. Inhoud: Nadagen van een missie, Vertrek uit New-Guinea, Nadagen WO II in Indië, Als laatste weg uit Libanon, Dutchbat 4. Inhoud: Nadagen van een missie, Vertrek uit New-Guinea, Nadagen WO II in Indië, Als laatste weg uit Libanon, Dutchbat 4

Slotakkoord

In dit nummer vindt u art ikelen over de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus in Den Haag, en die op 25 augustus j l. in Bronbeek. Daar werden panelen onthuld met de namen van de vrouwen en kinderen die in de Japanse kampen om het leven kwamen. Verder een verslag over het allereerste weekeinde en bijdragen over de laatste Kombibijeenkomst op 27 november jl. in Maarn...

De slag bij Vlakke Hoek

Een verrassing was het niet. De Marid, de inlichtingendienst van de Nederlandse Koninklijke Marine, wist dat er iets aan zat te komen. Alle informatie wees op een spoedige Indonesische landingspoging in Nieuw-Guinea. Vier motortorpedoboten van Duitse makelij waren vanuit Jakarta opgestoomd in oostelijke richting. Een ervan strandde met motorpech. Drie bereikten de Aroe-eilanden in het oosten van...

Op verhaal komen : je autobiografie als bron van wijsheid

Hoe kunnen herinneringen je helpen om je leven richting te geven? Aan de hand van dit boek ontdek je niet alleen de rode draad in je levensloop, maar leer je ook negatieve gebeurtenissen te verwerken. Herinneringen ophalen Dit Boom Hulpboek is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft om op verhaal te komen. Met gerichte opdrachten ga je aan de slag met je herinneringen. Je krijgt ook informatie...

De zomer van 1962 : de laatste gevechten om Nederlands Nieuw-Guinea in het oerwoud en aan de conferentietafel

Op 31 mei 1960 werd het 6e Infanterie Bataljon Oranje Gelderland opgericht. Die oprichting was het begin van een lange reeks overhaaste versterkingen van de Nederlandse strijdkrachten in het laatste rijksdeel in de Oost, Nederlands Nieuw-Guinea. 'De zomer van 1962' verbijstert door de beschrijving van de weinig doordachte wijze waarop 'onze jongens' een militair conflict in werden gestuurd...

Wat veteranen vertellen : verschillende perspectieven op biografische interviews over ervaringen tijdens militaire operaties

Wat veteranen vertellen: verschillende perspectieven op verhalen over ervaringen tijdens militaire operaties is een publicatie die gebaseerd is op een selectie biografische interviews met veteranen.Deze maakt deel uit van het Interviewproject Nederlandse Veteranen, een initiatief van het veteraneninstituut in Doorn, dat tot doel heeft 1000 interviews te verzamelen.Net als hun voorgangers in de...

Kudde zonder herder: Molukse regering in ballingschap 60 jaar, oud ideaal krijgt nieuwe vorm

De Molukse regering in ballingschap, Republiek Maluku Selatan (RMS), bestaat deze maand 60 jaar. Maar met het wegvallen van de eerste generatie verandert de strijd voor een vrij Molukken. Leeft de RMS nog onder de jonge generaties? Contrast sprak met de nieuwe president John Wattilete en met de jongeren van de derde en vierde generatie. ‘Ik wil me wel inzetten, maar weet niet hoe.’

Wederzijds genoegen: Ella Oesterman

Dertig jaar werkte Ella Oesterman voor Joods Maatschappelijk Werk. Donderdag nam ze afscheid: een korte terugblik.

Van Freud naar nu: jodendom en psychotherapie

Joden worden vanouds sterk geassocieerd met psychoanalyse en, recenter, met psychotherapie. Waar ligt de oorsprong?

Pagina's