Het verleden verankeren in de toekomst : het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

Op 20 november 2010 kwamen in de Eenhoorn te Amersfoort 83 organisaties van oorlogsgetroffenen, waaronder een aantal 4 en 5 mei comités, bijeen om met elkaar te discussiëren over het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de toekomst van de organisaties van oorlogsgetroffenen.

Verantwoordelijkheidsgevoelens van militairen: gevolgen van mandaten, restricties en morele dilemma's in het uitzendgebied

Ongeveer eenvijfde van de Nederlandse ex-militairen kampt met gevoelens van schuld en schaamte als gevolg van deelname aan een vredesmissie, zo blijkt uit een recent afgerond onderzoek onder ruim 1.100 veteranen. Deze veteranen waren onder meer uitgezonden naar Cambodja (UNTAC), BosniëHerzegovina (UNPROFOR), Kosovo (KFOR) en Irak (SFIR). De schuld- en schaamtebeleving blijkt indirect te maken te hebben met restricties in besluiten en handelen die de militairen hebben ervaren.

Vertrek koningin en ministers uit Hoek van Holland, deel 3

Minister-president De Geer wordt door de Koningin ontslagen naar aanleiding van zijn voorstellen om vredesonderhandelingen met de Duitsers te openen.

Vertrek koningin en ministers uit Hoek van Holland, deel 4

Dit deel gaat verder in op de kwestie de Geer en de vlucht van de koningin en de regering naar Engeland in 1940.

Vechten voor je leven: waarom burgers soldaat werden tijdens de burgeroorlog in Soedan

Van 1983 tot 2005 woedde in Soedan een burgeroorlog die aan twee miljoen mensen het leven kostte en vier miljoen Soedanezen het land deed ontvluchten. De burgeroorlog begon in 1983, met de oprichting van de Sudan People’s Liberation Movement/Army, die een gewapende opstand begon tegen de regering. Veel burgers sloten zich aan bij deze gewapende strijd. Wat waren eigenlijk hun motieven om hieraan deel te nemen? Deze vraag is opvallend genoeg nog nauwelijks onderzocht. Dit artikel tracht deze leemte op te vullen.

Terug naar het slagveld: ter herinnering of ter afsluiting

Terugkeer naar het slagveld waar men ooit gevochten heeft kan voor veteranen een therapeutische werking hebben.

Terugkeer naar Srebrenica: vredesmars, vijftien jaar na dato

Veteranen van Dutchbat 2 en 3, hebben als onderdeel van een terugreis naar de voormalige enclave Srebrenica deelgenomen aan Marsa Mira, een jaarlijks terugkerende vredesmars.

Stilte' na de oorlog?

Dit artikel gaat over de veranderende houding tegenover de Tweede Wereldoorlog gedurende de naoorlogse periode.

Samen herdenken, samen feestvieren

5 mei is pas sinds 1990 een jaarlijkse nationale feestdag. Wat is er dan in de eerste 43 jaar na de Tweede Wereldoorlog rond herdenken en vieren gebeurd en hoe komt het dat 4 en 5 mei uiteindelijk zo'n vanzelfsprekende combinatie zijn geworden?

Sipko Boersma in Vught, deel 1

Een objectieve weergave van de omstandigheden in concentratiekamp Vught door een ex-gevangene.

Pagina's