Aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen : Jalan Tengah: de middenweg

In Nederland leven ongeveer twee miljoen mensen die een band hebben met voormalig Nederlands-Indië (tegenwoordig Indonesië). Toch weten veel Nederlanders weinig over de geschiedenis, de cultuur en de ervaringen van de Molukse en Indische gemeenschappen in Nederland. Indische en Molukse ouderen worden hiermee geconfronteerd in contact met zorgverleners. In het project Jalan Tengah werd onderzocht hoe deze ouderen de aansluiting tot zorg ervaren en wat reguliere zorgmedewerkers nodig hebben om de zorg voor deze doelgroepen te verbeteren.

 

Behandeling : Een plek voor kinderen van ‘foute’ ouders bij ARQ Centrum’45

Voor kinderen van ouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘fout’ waren, heeft een behandelaanbod lang op zich laten wachten. ARQ Centrum’45 is er nu klaar voor om hen expliciet op te nemen als doelgroep. Maar zijn de kinderen van ‘foute’ ouders er zelf klaar voor?

Oorlogstaal : Hoe de Tweede Wereldoorlog woorden, uitdrukkingen en gedragingen tot op de dag van vandaag kleurt.

De gevoeligheid van taal is misschien wel het meest zichtbaar in de context van oorlog. Als behandelaar, verzorger of hulpverlener kan het daarom lastig zijn om de woorden, uitdrukkingen en gedragingen van oorlogsgetroffenen vanuit de juiste historische en culturele context te begrijpen - om ‘dezelfde taal’ te spreken.

 

'De oorlog treft alle Oekraïner'

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen het land ontvlucht. Twee jonge vrouwen vertellen hoe hun leven sindsdien is veranderd. Beiden zijn opgegroeid in Oekraïne.
De een vluchtte naar Rotterdam, de ander helpt vluchtelingen in Haarlem. ‘Ik moet doen voor Oekraïne wat ik kan.’

 

Brothers in arms, forever : De kracht en troost van muziek voor veteranen

Welke rol speelt muziek bij het verwerken van uitzendervaringen door militairen? Jeoffrey van Woensel verkent het belang én de impact van een aantal nummers uit de Veteranen Top 50. 

Het politieke instrument van een beschaafde natie

"We willen eigenlijk niet vechten, maar ook weer wel". Een gesprek met Tine Molendijk en Christ Klep over de dubbelzinnige militaire identiteit, de perceptie van vredesmissies en morele verwonding bij militairen. 

 

Soldaten voor de vrede

Na de beroemde demonstraties tegen kruisraketten in de jaren tachtig lijkt de vredesbeweging van het maatschappelijk toneel verdwenen te zijn. Maarten van den Bos over de geschiedenis en het hedenhaagse vredes- en ontwikkelijgswerk van Pax Christi. 

Maatschappij en krijgsmacht in Nederland

Het beeld van Nederland als niet-militaire natie blijkt hardnekkig, schrijft Ben Schoenmaker. Om dit idee te ontkrachten ontrafelt hij de recente geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in de maatschappij. 

Bij het thema : Voorbij de vertrouwde vrede?

Enige tijd dachten we Nederland dat oorlog iets uit het verleden was, volgens Kees Ribbens. Maar recent massaal geweld in Europa en elders noopt to bezinning. 

Verschijnen in rubriek : Bij het thema

Deze psychologen helpen Oekraïners die nog in de oorlog zitten : ‘Medicatie helpt niet als er geen hoop is’

Veel Oekraïners kampen als gevolg van de oorlog met psychische problemen, sommigen durven niet eens te slapen. Psychologen schieten te hulp – maar wat kunnen ze doen voor mensen die nog midden in de oorlog zitten?

Eén manier waarop ze dat doen is met ‘psychologische eerste hulp’, voor als iemand acuut wordt overweldigd door emoties, bijvoorbeeld tijdens een paniekaanval. Lees in dit artikel over de ervaringen en de werkwijze van de psychologen van Artsen zonder Grenzen en wat het werk van psychologen in oorlogssituaties inhoudt.

 

Pagina's