‘God weet dat je wordt gedwongen, doe het…’

Precies dertig jaar na de genocide in Rwanda zijn de wonden nog voelbaar in alle lagen van de samenleving. Angela Jansen, die werkt bij het Institute for Community Based Sociotherapy (ICBS), en sinds 2013 in Rwanda woont, ziet dat ook kinderen van daders gebukt gaan onder het verleden. Hoe gaan zij om met de kennis van wat hun ouders hebben gedaan?

Doorwerking van collaboratie : Hoe gaat het met kinderen van ‘foute’ ouders?

Op 1 januari 2025, de jaarlijkse openbaarheidsdag, wordt het CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) openbaar en digitaal doorzoekbaar. Dit archief bevat bijna vier strekkende kilometers aan dossiers van verdachten van collaboratie. Nog nooit is in Nederland een archief zo omvangrijk en controversieel als dit openbaar gemaakt.

Tentoonstelling 'Gedwongen'

In Kamp Amersfoort werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 47.000 mensen onderworpen aan een structureel systeem van honger, mishandeling, dwangarbeid en executies. Zij waren om diverse redenen gevangengenomen, kenden uiteenlopende achtergronden en vertegenwoordigden tenminste 34 nationaliteiten.

Column : Ze overwon

Haar helderblauwe ogen vullen zich met tranen. De kleur is zeldzaam in het Midden- Oosten. Zouden de mannen die zich aan haar vergrepen haar ogen ook hebben opgemerkt? 

Politieke gevangenissen van toen, de herinneringscentra van nu

Dictatoriale regimes, vervolging en wreedheden tegen burgers zijn van alle tijden en niet plaatsgebonden. Dit is één van de conclusies die ik kon trekken uit het onderzoek dat ik gedaan heb tijdens mijn stage bij het Nationaal Monument Oranjehotel.

'Voor ons verhaal moet ook een plek zijn' : Een interview met Alma Mustafić en Wahhab Hasso

Alma Mustafić overleefde de genocide van Srebrenica, Wahhab Hassoo die op de jezidi’s. Neem overlevenden serieus, vragen ze in dit dubbelinterview, want juist van hen valt veel te leren. ‘In mijn jeugd dacht niemand dat zoiets bij ons kon gebeuren.’

Stapjes in het proces naar meer gerechtigheid : hoe de vervolging van oorlogsmisdadigers belangrijker werd

De mogelijkheden om daders van internationale misdrijven te vervolgen zijn de afgelopen decennia flink toegenomen. Een terugblik over het ontstaan van juridische begrippen als genocide en de ontwikkeling van (inter)nationale rechtssystemen.

Luisteren naar oorlogspropaganda : Radio-opnamen uit de Tweede Wereldoorlog onder de loep

"De ether in Nederlands was een belangrijk strijdtoneel." Vincent Kuitenbrouwer over onderzoek naar Nederlandse radiopropaganda tijdens de bezetting. 

De Holocaust als onvoltooide geschiedenis

"Schuiven we de ware dimensie van de Holocaustr onbedoeld terzijde?" Christel Tijenk bespreekt de bruikbaarheid van de inzichten uit De Holocaust, een onvoltooide geschiedenis van Dan Stone voor de aankomende herinrichring van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

Column : WO2 ‘levend’ houden : de missing link

"Hoe verhoudt de openbaar beschikbare informatie over personen zicht tot de beperkingen die men nu hanteert voor veel oorlogsarchieven? "Jeroen van den Eijnde werpt de vraag op of informatie over slachtoffers ook niet veel toegankelijker zou moeten worden. 

Pagina's