Troost voor tranen : verhalen over verlies en rouw van jongeren uit verschillende culturen

Omgaan met verlies en verdriet hangt samen met cultuur en religie. Jongeren met een niet-Nederlandse afkomst kunnen daardoor in hun rouwproces op onbegrip stuiten. In dit boek komen 22 jongeren aan het woord, allen kinderen van ouders met een niet-Nederlandse afkomst. Zij vertellen openhartig over het overlijden van gezinsleden, familieleden of vrienden en over hun rouwproces, dat sterk bepaald...

Het verleden verankeren in de toekomst : het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

Op 20 november 2010 kwamen in de Eenhoorn te Amersfoort 83 organisaties van oorlogsgetroffenen, waaronder een aantal 4 en 5 mei comités, bijeen om met elkaar te discussiëren over het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de toekomst van de organisaties van oorlogsgetroffenen.

We moeten ook kracht uitstralen: Bosniëveteraan lovend over meergezinsbehandeling

Bosniëveteraan Alan Bakx spreekt zich lovend uit over de meergezinsbehandeling van het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland dat deel uitmaakt van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Het is bedoeld voor gezinnen van veteranen met PTSS.

Kind in de oorlog, toen en nu: met War Child in Uganda

65 jaar vrede in Nederland was voor War Child aanleiding om twee oorlogskinderen van toen in contact te brengen met oorlogskinderen van nu. Zo gingen Zoni Weisz en Liesbeth List naar Uganda. Zoni heeft zijn ervaringen van deze tocht weergegeven in de vorm van een brief aan zijn kleindochter.

De invloed van intergenerationele overdracht van traumaklachten op de psychische gezondheid van kinderen. Voorspellende factoren en implicaties voor de praktijk

Dit masteronderzoek is een vergelijkende psychologische studie naar de geestelijke gezondheid van jonge kinderen van door oorloggetroffen vluchtelingen en asielzoekers. Middels dit onderzoek is getracht om meer inzicht te verkrijgen in de intergenerationele overdracht van traumaklachten, dan wel psychische klachten van ouder op kind. Het huidige onderzoek richt zich op jonge kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen de psychische klachten van ouders en de emotionele en/of gedragsproblemen van hun jonge kinderen.

De joden in Nederland anno 2009 : continuïteit en verandering

Dit boek is het vervolg op 'De Joden in Nederland anno 2000'. Dat boek bevatte de resultaten van een omvangrijk onderzoek waarin zowel de demografische kenmerken van de groep als haar binding aan het Jodendom een plaats vonden. De oorspronkelijke steekproef werd aangevuld met leden van de volgende generatie. De overdracht van Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse binding van jongeren zijn onderwerpen van deze publicatie. Ten slotte werd het aantal Joden in Nederland aan een nieuwe schatting onderworpen.

Dankzij mijn moeder heb ik Tjideng overleefd: Hermance Clegg, moeder van de Britse Vice-premier Nick Clegg, zat als kind in het Jappenkamp Tjideng

Interview met de Nederlandse moeder van de Engelse vice-premier Nick Clegg. Zij zat tijdens de oorlog met haar moeder en zusjes in het jappenkamp Tjideng. Hoe is zij in staat om over het jappenkamp te spreken met haar kinderen?

De diefstal van mijn jeugd

3069 dagen zat Natascha vrijwel dag en nacht gevangen in de kelder van Wolfgang Priklopil. In 1998 werd ze op tienjarige leeftijd ontvoerd, toen ze in 2006 ontsnapte was ze achttien.

De ervaringen van het thuisfont

Jaarlijks zet defensie wereldwijd duizenden Nederlandse militairen in om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid, op en vanuit de zee, het land en vanuit de lucht. Met regelmaat verschijnen berichten in de media over deze militairen, maar ook over hun thuisfront. Dit onderzoek bestudeert het effect dat de uitzending heeft op verschillende gezinsleden en verschillende aspecten van het gezinsleven.

De familie Hooijboer in de Tweede Wereldoorlog

Ego-document van de familie Hooijboer gedurende de Tweede Wereldoorlog in Utrecht

Pagina's