Leerboek Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende vorm van psychotherapie ontwikkeld voor de behandeling van depressies. De term interpersoonlijk verwijst naar de aanname van IPT dat veranderingen in relaties met belangrijke anderen een depressie kunnen uitlokken. Verbetering in die relaties kan dan tot vermindering van de depressie leiden. Dit boek is een praktische hulp bij het leren...

Mentaliseren in beeldende vaktherapie

Gehechtheidstheorie en ontwikkelingspsychologie vormen de pijlers van het concept mentaliseren en worden met veel voorbeeldmateriaal beschreven. Daardoor wordt het concept invoelbaar, maar het wordt ook methodisch toegankelijk gemaakt. Het boek is lesmateriaal.

Trauma en Cultuur: Themanummer

Over de rol van cultuur in het omgaan met psychotrauma.

Handboek Infant Mental Health : inleiding in de ouder-kindbehandeling

De zorg voor het welzijn van zeer jonge kinderen en hun ouders is binnen de geestelijke gezondheidszorg een vakgebied in opkomst, en er is dan ook dringende behoefte aan gedegen informatie voor professionals. Het eerste Nederlandstalige handboek op het gebied van de Infant Mental Health (IMH) voorziet daarin. Het Handboek Infant Mental Health presenteert een nieuwe visie op de problematiek in de...

Migratie en gezondheid : feiten en cijfers

Migratie en gezondheid 2011 biedt een overzicht van actuele gegevens over zorg en preventie voor migranten in drie sectoren: publieke gezondheidszorg, jeugdzorg en eerstelijnszorg. Iedere sector wordt beschreven in termen van overeenkomsten en verschillen in gezondheid, zorggebruik en kwaliteit van zorg tussen migranten en niet-migranten. Daarnaast wordt aangegeven wat de stand van zaken is met...

Getraumatiseerde ouders en de relatie met hun kinderen in historisch en cultureel perspectief

Traumatized parents and their relationship with their children in a historical and cultural perspective Whether or not children can be affected by the traumatization of their parents has been the topic of a longstanding discussion. Clinical reports emphasized the severity of parental emotional problems and subsequent transmission of such problems across generations, but most systematic and controlled studies have not found any extreme psychopathology. However, research could have been biased as it reported on grown-up children of parents with traumatic experiences.

De kinderbarak van Bergen-Belsen

In dit boek geeft de auteur een beschrijving van de ervaringen van kinderen in het concentratiekamp Bergen-Belsen en hun strijd om te blijven leven gedurende deze jaren.

Crisis en creativiteit: identificatieprocessen van alleenstaande minderjarige asielzoekers

De focus van dit onderzoek lag op drie belangrijke invloedsfactoren: adolescentie, migratie en toekomstperspectief. Het onderzoek laat zien dat ama's zowel crisis ervaren als sterke overlevingsstrategieën ontwikkelen.

Daar staat mijn huis : herinneringen

In 1936 vluchtte Hans Keilson (1909) uit Berlijn naar Nederland. In 'Daar staat mijn huis' vertelt Keilson over het leven dat hij achter moest laten. Over zijn ouders, zijn kindertijd in het dorpje Bad Freienwalde en zijn middelbareschool- en studietijd in een voor hem en de zijnen steeds vijandiger wordende samenleving. De psychiater Keilson zoekt in zijn herinneringen naar de momenten waarop hij zich bewust werd van de subtiele manieren waarop de mensen hem als anders gingen zien en behandelen. De Tweede Wereldoorlog zou een blijvend stempel op zijn leven drukken.

Als je steeds bang bent : angst bij kinderen: hoe zit dat?

Als je steeds bang bent is speciaal geschreven voor kinderen tot twaalf jaar die zelf last hebben van een angststoornis, waarbij vermoedens zijn van een angststoornis of die een leeftijdgenoot kennen in hun omgeving met een angststoornis. Dit boekje helpt beter te begrijpen wat een angststoornis precies is en heel belangrijk: wat je er aan kunt doen. Daarnaast wordt Tom gevolgd. Tom heeft een angststoornis. Door zijn verhaal te lezen en de tekeningen te bekijken wordt een idee gegeven van hoe een angststoornis kan ontstaan en kan verlopen.

Pagina's