Conferentie 'The lost childhoods of wartime'

Van 6 t/m 9 september 2011 werd in Reading, 40 km ten westen van Londen, een internationale con ferentie gehouden waaraan ongeveer 50 mensen uit 12 verschillende landen deelnamen. De rode draad was het thema: kinderen van de oorlog werd hun hun kindertijd of hun jeugd ontnomen door de belastende ervaringen die ze opdeden tijdens de oorlog. Daarnaast werd besproken hoe de kennis die opgedaan is door de ervaringen van de kinderen van de Tweede Wereldoorlog, kan worden aangewend om kindern in oorlogsgebieden van nu een betere ondersteuning te geven.

Casussen voor de therapeuthische praktijk : 99 boeken en films

In dit boek worden 99 inspiratiebronnen (53 films en 46 (kinder-)boeken) besproken en geanalyseerd die als therapeutische casus kunnen dienen voor individuele en groepstherapie voor volwassenen en kinderen.

Bijna raakte ik alles kwijt wat ik liefhad

Alina Zoet (35) vertrok op haar 23e naar Kosovo om daar mee te helpen aan de vredesmissie van de VN. Tien jaar later kwam ze erachter dat die oorlog haar meer had gedaandan ze dacht.

Annie : een joodse weduwe en haar zoon in de greep van bezetting en vervolging

Annie Wolff uit Rotterdam was van joodse afkomst en trouwde eind 1937 met de niet-joodse arts Daniël Johannes Otten. Toen zij, zwanger van haar eerste kind, in 1938 plotseling weduwe werd, diende de jodenvervolging zich sluipenderwijs aan en werd deze steeds nadrukkelijker, en eindigde met de dood van Annie in 1944 in Bergen-Belsen. Haar half-joodse toen vijfjarige zoontje Daniël werd niet vervolgd en bleef in Nederland achter. Daniël maakte voor dit boek een selectie uit de brieven die zijn moeder ontving en schreef tussen 1930 en 1944.

Als een ramp de school treft : omgaan met calamiteiten in het onderwijs

Deze publicatie geeft informatie over schokkende gebeurtenissen en de wijze waarop de school kan reageren. Ze biedt een handreiking bij het samenstellen van een draaiboek. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op rampen en calamiteiten en worden de opeenvolgendefasen bij een ramp c.q. calamiteit beschreven. In hoofdstuk 3 wordt aandacht geschonken aan veiligheid en het pedagogisch klimaat op school, ook is er aandacht voor herstelrecht, de rol van het gezin en externe hulpverlening.

De schijf van vijf: Maatschappelijk werker als ‘spin in het web’ voor oorlogs- en geweldsgetroffenen

Herma Kok is sectormanager Hulpverlening en Thuiszorg bij Joods Maatschappelijk Werk. Onder de sector Hulpverlening vallen maatschappelijk werk, hulp aan vervolgingsslachtoffers, jeugdzorg, hulp aan vluchtelingen, migranten, israëli’s en hulp aan gedetineerden. Een gesprek over het belang van het maatschappelijk werk voor oorlogs- en geweldsgetroffenen.

 

Traumaverwerking met vluchtelingen : een transculturele systeembenadering

Hoe kun je als therapeut de voorwaarden creën waaronder effectieve hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen vorm kan krijgen? Welke theorieë concepten en methoden zijn daarbij van belang?Dit boek gaat over hulpverlening aan migranten en vluchtelingen met trauma-ervaringen. Het geeft inzicht in de achtergrond en situatie van vluchtelingen die door ernstige trauma's en verliezen in psychische nood...

Toespraak bij de overdracht van het Open Archief

Ik ben dol op revoluties. Dat heb ik van mijn vader: Het begon al met de schilderijen en de plaatjes in de boeken op het minimaal algemeen vormend onderwijs, zoals mijn oom de mavo omschreef. Schitterend: Frankrijk, China, Rusland en Cuba. Dat sprak toen al zeer tot mijn verbeelding. Mensen die in opstand komen voor een betere wereld.

Het kind en ik

Herinneringen van de D66-politicus (1931-2010) aan zijn jeugd in Breda, met name ook aan de Tweede Wereldoorlog. (bibliotheek.nl)

Verplicht gelukkig : portret van een familie

In 'Verplicht gelukkig, Portret van een familie' probeert Saskia Goldschmidt de niet-vertelde verhalen van haar zwijgende vader en zijn Joodse familie te achterhalen. En ze zoekt naar een antwoord op de vraag waar het allesoverheersende gevoel van schaamte bij haar vandaan komt.

Pagina's