Daar staat mijn huis : herinneringen

In 1936 vluchtte Hans Keilson (1909) uit Berlijn naar Nederland. In 'Daar staat mijn huis' vertelt Keilson over het leven dat hij achter moest laten. Over zijn ouders, zijn kindertijd in het dorpje Bad Freienwalde en zijn middelbareschool- en studietijd in een voor hem en de zijnen steeds vijandiger wordende samenleving. De psychiater Keilson zoekt in zijn herinneringen naar de momenten waarop hij zich bewust werd van de subtiele manieren waarop de mensen hem als anders gingen zien en behandelen. De Tweede Wereldoorlog zou een blijvend stempel op zijn leven drukken.

Als je steeds bang bent : angst bij kinderen: hoe zit dat?

Als je steeds bang bent is speciaal geschreven voor kinderen tot twaalf jaar die zelf last hebben van een angststoornis, waarbij vermoedens zijn van een angststoornis of die een leeftijdgenoot kennen in hun omgeving met een angststoornis. Dit boekje helpt beter te begrijpen wat een angststoornis precies is en heel belangrijk: wat je er aan kunt doen. Daarnaast wordt Tom gevolgd. Tom heeft een angststoornis. Door zijn verhaal te lezen en de tekeningen te bekijken wordt een idee gegeven van hoe een angststoornis kan ontstaan en kan verlopen.

Anna's oorlog

De elfjarige Anna woont met haar ouders op een woonboot. Het wordt Anna verboden om met Borre, haar nieuwe buurjongen, om te gaan. Omdat niemand haar hiervan de reden wil vertellen, gaat Anna zelf op onderzoek uit. Anna’s vader is de eerste die een tipje van de sluier oplicht: „De opa van Borre collaboreerde in de oorlog met de vijand.” Toch wil Anna meer weten.

Als je maar niet tekortkomt'. Transgenerationele angst voor armoede bij migranten in de GGZ

De auteur beschrijft in dit artikel hoe armoede bij sommige migrantencliënten ervaringen met zich mee brengt die diep beangstigend en deprimerend kunnen zijn. Deze ervaringen leiden tot ongezonde relationele problemen die impliciet door generaties heen overeind blijven. Vanuit klinische ervaringen belicht de auteur aan de hand van een casaus de processen die hierbij en rol spelen. Ook besteedt hij aandacht aan typische tegenoverdracht zoals onmachtige compassie en schuldgevoelens, en de therapeutische houding en interventies die daarbij zijn aan te bevelen.

Meer bieden dan alleen exposure-therapie: Professor Marylene Cloitre over haar visie op traumabehandeling

Professor Marylene Cloitre was keynote speaker op het congres dat de Nederlandstalige Vereniging voor psychotrauma (NtVp) voor haar leden organiseerde op 16 november 2010. Marylene cloitre is een expert op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar complexe trauma’s en zij heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld, STAIR, een combinatie van training in sociale vaardigheden, emotieregulatie en traumaverwerking met narratieve middelen.1 Trudy Mooren sprak met haar.

 

 

De context van het kwaad: psychiater Ruud Jongedijk over Narratieve Exposure-therapie

Ruud Jongedijk is sinds 2004 als psychiater en manager verbonden aan stichting centrum '45, en maakt vanaf januari 2010 deel uit van de tweehoofdige directie van dit landelijk instituut voor specialistische diagnostiek en behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor innovatie en patiëntenzorg. Eli ten Lohuis sprak met hem.

 

 

Kinderen aan het woord: opa, vader, moeder of grote broer is veteraan

Hoe beleven kinderen de uitzending van hun vader, moeder of broer? En wat krijgt een kleinkin mee van de verhalen van zijn opa over zijn missie?

Tims papa is soldaat

Tim zit in groep vier en hij is trots, want zijn papa is soldaat. Op een dag komt er een brief. Zijn vader gaat met het leger naar een ver land. Tim is verdrietig en soms bang wat daar allemaal kan gebeuren en hij mist zijn vader. Gelukkig komt Papa weer veilig thuis. Ook geschikt om voor te lezen. Vanaf 8 jaar.

Suïcidepreventie in de praktijk

Dit boek richt zich primair op wat je moet doen: welke vragen stel je, hoe stel je ze, wanneer en aan wie, hoe zorg je voor continuïteit, waar moet je op letten etc.De onderwerpen variëren van de onderkenning van suïcidale jongeren op school tot de behandeling van de chronisch suïcidale patiënt. Er worden preventief georiënteerde programma's beschreven, handvatten geboden voor de opvang van...

Jong en illegaal in Nederland : een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst

Samenvatting Het startpunt van dit onderzoek is de lacune in de wetenschappelijke kennis over de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv) die onrechtmatig in Nederland verblijven. De onderzoeksvragen luiden: 1.Hoe en waarom zijn illegaal verblijvende (voormalige) amv's naar Nederland gekomen?2.Hoe voorzien illegaal verblijvende (voormalige) amv's...

Pagina's