Als hij maar geen psychotherapeut wordt: Paul Verhaeghe over werkzaamheden therapie en het moeilijke meten

Mensen leven samen en de manier van samenleven verandert en dus ook de fricties die daarbij kunen ontstaan. Interview met Paul Verhaeghe over werkzame therapie en het moeilijke weten.

Begeleiding en behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis, deel 2

In een vorig artikel werd de diagnostiek van het psychotrauma en van de posttraumatische stressstoornis PTSS beschreven (Jongedijk RA. Diagnostiek en behandeling van de psychische gevolgen van psycho traumatische gebeurtenissen. Deel I: De diagnostiek van de posttraumatische stress stoornis. Modern Medicine. 2010;34:111-5).

De evidence-based behandeling van de posttraumatische stressstoornis

Toelichting: In deze bijblijfsessie zal een drietal belangrijke evidence-based psychotherapeutische methoden voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (ptss) worden besproken. Het gaat om narrative exposure therapy (net), het Kort Eclectisch behandelingsprotocol voor ptss (kep) en eye movement desensitization and reprocessing (emdr). Er zal vooral worden ingegaan op de behandeling van complexe patiënten, die te maken hebben gehad met oorlog, vervolging, geweld en/of beroepsgerelateerd trauma.

PTSS: pillen of praten?

PTSS

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ernstige psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Dat PTSS voor de patiënt een substantieel subjectief psychisch lijden meebrengt mag duidelijk zijn. Maar er verandert ook feitelijk iets in het brein en in de lichamelijke toestand. PTSS is dus bij uitstek een aandoening waarbij psyche en soma betrokken zijn.

 

Klinische psycholoog en hoogleraar Agnes van Minnen : exposure behandeling bij angstklachten

Welke gezichten gaan er schuil achter de hardwerkende behandelaren van psychotrauma, wat zijn hun drijfveren, waarom kozen ze voor het vak en waar zijn ze door beïnvloed?

 

Themanummer: Stress en psychiatrie

De auteurs van dit themanummer bespreken stress zowel in zijn biologische, psychologische als sociale dimensies.Met de volgende bijdragen: Stress: neurologisch perspectief / E.R. de Kloet, Stress en depressie: klinisch, neurobiologisch en genetisch perspectief / S.J. Claes, Stress en psychose: vormt sensitisatie het onderliggend mechanisme? / D. Collip e.a., Chronische stress, sekse en gender / N...

Kennis over vroegkinderlijke traumatisering : reflectie op het therapeutische proces: Scenario's van overdracht en tegenoverdracht

De auteur gaat in dit artikel systematisch na wat de gevolgen zijn van vroegkinderlijke trauma's, welke voetangels en klemmen zich bij de behandeling kunnen voordoen en hoe die soms zijn te benutten. een aantal van deze 'klemmen' krijgen bijzondere aandacht, zoals grensoverschrijdingen en tegenoverdracht in de therapeutische relatie.

De auteur rondt af met een bondige opsomming van de kwaliteiten die nodig zijn voor de behandeling van vroegkinderlijke traumatisering.

 

Deskundigen in debat bij Centrum '45: evidence based óf practice based is not the question

Als afsluiting van de reeks maandelijkse refereerbijeenkomsten van het afgelopen jaar organiseerde Stichting Centrum '45 op 25 juni een debatmiddag rondom het thema Evidence of practice based behandelen van psychotrauma. Dat beloofde interessant te worden. Centrum '45 heeft onlangs het keurmerk Topggz-erkend ontvangen. Dat niveau moet behouden worden en liever nog verbeterd.

 

Opkomst en teloorgang van Bastiaans: knap proefschrift behoeft breder perspectief

Cogiscope vroeg Ruud Jongedijk te reageren op het proefschrift van Bram Enning De oorlog van Bastiaans: de LSD behandeling van het kampsyndroom. Jongedijk dingt niet af op Ennings beschrijving en analyse van de verdiensten en erfenis van Bastiaans, maar vindt sommige conclusies te subjectief en weet een aantal invalshoeken te noemen die ontbreken in het proefschrift.

 

De anatomie van de angst: lezing door Israëlische psychiater Arieh Shalev

Op 27 november jl. vond ‘De Anatomische Les’ weer plaats in het Concertgebouw in Amsterdam. De Anatomische Les is een jaarlijkse publiekslezing die wordt georganiseerd door de Volkskrant en het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. De lezingen betreffen altijd het ‘snijvlak’ van geneeskunde en maatschappij; ditmaal stonden de biologische aspecten van de posttraumatische stressstoornis op het programma.

 

Pagina's