Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie

Met bijna drie miljoen inwoners van niet-Nederlandse afkomst moet minstens een op de zes patiënten van psychiaters en psychotherapeuten migrant zijn. ‘Culturele ggz’ kan dus per definitie geen perifeer verschijnsel meer zijn. Elke patiënt heeft recht op een therapeutische aanpak die rekening houdt met herkomst en cultureel bepaalde waarden en normen. Sinds een jaar of vijftien geleden de eerste Nederlandstalige vakliteratuur op dit terrein verscheen, is de beschikbare wetenschappelijke kennis hier te lande exponentieel toegenomen. De redactie kon zich dus ook permitteren om een combinatie te bieden van goed onderbouwde theoretische modellen en bewezen werkzame praktijkbenaderingen. Het handboek waaraan meer dan veertig specialisten met een bonte verscheidenheid aan etnische herkomst werkten, is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, medisch antropologen, maatschappelijk werkenden en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Maar evenzeer voor studenten die in opleiding zijn als werker in de genoemde professies. (Uitgever)

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Joop de Jong, Sjoerd Colijn (red.) | 2010
658 p | Utrecht : De Tijdstroom
https://www.tijdstroom.nl/boek/handboek-culturele-psychiatrie-en-psychotherapie

Met index, lit. opg
Trefwoorden: 
cultuur, transculturele psychiatrie, psychotherapie, etniciteit, gesprekstechniek, intake, diagnostiek, psychopathologie, behandeling, systeemtherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (nl), Cognitieve Gedragstherapie (CBT), groepstherapie, Vaktherapie, asielzoekers, vluchtelingen, verslaving, forensische psychiatrie
Plaatsingscode: 
s8.6 CUL