Groepspsychotherapie in de richtlijnen: werk aan de winkel: wij moeten onze behandelingen in de zorgprogrammering opgenomen zien te krijgen

Voor belangrijke diagnostische categorieën binnen de GGZ, zoals de depressieve, angst- en persoonlijkheidstoornissen, zijn momenteel multidisciplinaire richtlijnen opgesteld. En hoewel de discussies over de waarde van richtlijnen nog lang niet zijn uitgewoed, is onmiskenbaar dat de zorg in de GGZ steeds meer op deze richtlijnen wordt gebaseerd. Zorgprogrammering speelt daarin een grote rol. Meer dan 80% van de GGZ- instellingen geeft aan de zorg georganiseerd te hebben volgens programma’s en de multidisciplinaire richtlijnen zijn nu eenmaal het hoofdbestanddeel van zorgprogramma’s.Voor groepspsychotherapeuten is het daarom van groot belang om te weten welke plek groepspsychotherapie (GPT) in de verschillende richtlijnen inneemt. Dit wordt hierna besproken voor de genoemde diagnosegroepen. Juist deze zijn belangrijk omdat de grootste aantallen cliënten in de GGZ vanwege deze diagnoses behandeld worden en juist bij deze diagnoses groepsbehandeling een optie is. De multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie zijn bovendien juist gereviseerd, waardoor er nieuwe aanbevelingen zijn gekomen met betrekking tot groepsbehandeling.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jan Spijker | 2010
In: Groepen : tijdschrift voor groepsdynamica en groepstherapie = ISSN 1871-1146 | 5 | 1 | maart | 54-57
https://www.groepspsychotherapie.nl/images/Groepspsychotherapie_in_de_richtlijnen.pdf

Met lit.opg.
Trefwoorden: 
groepstherapie, depressie, angststoornissen, PTSD (nl), persoonlijkheidsstoornissen, behandeling, methoden en technieken, psychotherapie