Psychiatrische comorbiditeit bij ernstige somatoforme stoornissen in de derde lijn

Bij de zorgtoewijzing van patiënten met somatoforme stoornissen lijkt naast de ernst van de klachten en beperkingen ook de mate van psychiatrische comorbiditeit relevant. Diverse studies in verschillende populaties met somatoforme stoornissen laten overlap met stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen zien, maar over prevalenties bij ernstige somatoforme stoornissen in de

Familie, generaties en oorlog. Historische, psychologische en artistieke inzichten

Congresbundel
Welke invloed heeft oorlog op gezinnen en volgende generaties?

Welke impact hebben individuele en familieverhalen op de collectieve herinnering?

Welke impact heeft geschiedenis op individuele en familieherinneringen?

 

Levensverhalen en psychotrauma : Narratieve exposure therapie in theorie en praktijk

Voor PTSS-patiënten voor wie traumagerichte therapieën zoals CGT en EMDR niet toereikend zijn, is Narratieve Exposure Therapie ontwikkeld. Het doel van NET is de patiënt het overzicht over zijn gehele leven te geven en om de traumatiserende gebeurtenissen te integreren in het levensverhaal. Dit gebeurt op basis van drie pijlers: de chronologische levenslijn, de narratieve exposure en het getuigenisverslag.

NET bij ouderen

PTSS bij ouderen vormt een aanzienlijke, maar vaak verborgen problematiek.
Narratieve Exposure Therapy (NET) is een interventie van vier tot vijftien sessies, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Daarbij gaat men ervan uit dat traumatische herinneringen geassocieerd zijn met 'hot spots' in het angstnetwerk. De bedoeling is deze te neutraliseren door ze te verankeren in het biografisch geheugen.

Rouw en trauma bij ouderen: Ouder worden en verlies van naasten

Rouw om het verlies van naasten komt vaak voor bij ouderen. Meestal gaat dit niet met psychische problemen gepaard, want veel ouderen beschikken over opmerkelijke veerkracht. Eerdere verlieservaringen of traumatische ervaringen, evenals omstandigheden rond het overlijden van de naaste, kunnen de verwerking van verliezen echter bemoeilijken. Klachten passen bij gecompliceerde rouw, depressieve stoornis en/of posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen dan optreden.

Narratieve therapieën bij ouderen

Dit hoofdstuk gaat over narratieve therapieën bij ouderen waarbij ingegaan wordt op vragen als: wat is kenmerkend voor ouderen als doelgroep voor psychotherapie? Wat is het belang van levensvragen? Wat wordt verstaan onder narratieve therapie? En wat kan verwacht worden van narratieve therapie bij ouderen?

Themanummer Hagascoop: Cat special

Inhoud:

De CAT-walk: AIOS showen met flair hun creaties 4

Het CAT-project in de studie Geneeskunde in Leiden 7

Dr. M.O. (Maarten) van Aken, internist over ‘De CAT: aanwinst voor de opleiding?’ 8

S.Y.G. (Suzanne) Peeters , SEH-arts, over ‘Wetenschap in de praktijk’ 11

Dr. M.A.E. (Marijke) Mol, medisch informatiespecialist over ‘Vaardig literatuur zoeken: houd de regie over PubMed’ 14

Tien CAT’s van AIOS van diverse specialismen 16 - 33

Medische opleidingen in het HagaZiekenhuis 34

Wil Menninger, een charismatisch pionier

Wil Menninger, een charismatisch pionier

Pagina's