De Posttraumatische Stressstoornis in de DSM-5

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) in de DSM-5 ten opzichte van DSM-IV. In dit artikel worden deze verschillen besproken. De plaats van PTSS in het handboek DSM-5 Een belangrijke wijziging ten opzichte van DSM-IV, is dat PTSS niet meer onder de angststoornissen valt maar onder een geheel nieuwe groep stoornissen, de Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen. Dit hee een aantal belangrijke redenen. De belangrijkste is dat PTSS steeds minder als een zuivere angststoornis wordt gezien, maar ook kenmerken van onder meer stemmingsstoornissen in zich hee. Dit komt tot uiting in het opnemen van een (deels) nieuwe set PTSS-symptomen onder het D-criterium. De groep Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen bestaat uit drie stoornissen in de kindertijd, te weten de reactieve hechtingsstoornis, de ontremd-sociaalcontactstoornis en de PTSS bij kinderen van zes jaar en jonger. Vervolgens zijn er een aantal stoornissen voor volwassenen gedefinieerd. Namelijk: de PTSS, de acute stressstoornis, de aanpassingsstoornis met diverse subtypen en twee restcategorieën, te weten de ‘Andere gespecificeerde trauma- of stressorgerelateerde stoornis’ en de ‘Ongespecificeerde trauma- of stressorgerelateerde stoornis’. In deze paper zal alleen worden ingegaan op de PTSS bij volwassenen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.