Terugblik op afgerond onderzoek met Rolf Kleber

Rolf Kleber is hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd onderzoek bij stichting Arq. In dit artikel gaat hij in op de vraag wat er in de afgelopen dertig jaar veranderd is in de visie op de gevolgen van trauma.

Opvang en behandeling van PTSS en van complexe PTSS

De diversiteit van het klinisch beeld van PTSS wordt in dit artikel besproken in de context van militairen en veteranen, die van slachtoffers van oorlogsgeweld en die van de acute nood.

Het abc van psychotraumatherapie. Van speechless terror tot integratie in het levensverhaal

De therapeutische begeleiding van getraumatiseerde mensen verloopt volgens een aantal principes die worden toegepast binnen een therapeutisch systeem. In dit artikel licht De Soir dit toe.

Complexe interventies modelgetrouw uitvoeren - Hoe supervisie (niet) kan helpen

Steeds weer blijkt het voor ggz-professionals lastig om evidence-based behandelingen modelgetrouw uit te voeren. Dit geldt zeker bij meer complexe interventies voor patiënten met meervoudige problematiek, vooral wanneer deze worden uitgevoerd onder 'gewone', niet-academische, omstandigheden. Dit artikel beschrijft ervaringen met supervisie bij de implementatie van Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB), een begeleidingsmethode voor patiënten met langdurige niet-psychotische problematiek in sociaal-psychiatrische settings.

Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met angststoornissen

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve en bewezen effectieve behandeling voor cliënten ouder dan 60 jaar met angststoornissen. Deze doelgroep verdient meer aandacht van zowel wetenschappers als professionals die werkzaam zijn in de eersteijns zorg en gespecialiseerde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Agnes van Minnen: 'Levenslang ptss? Dat kan ik niet accepteren'

Agnes van Minnen onderzoekt of mensen baat hebben bij het gebruik van D-cycloserine tijdens exposure therapie: een middel dat het leervermogen van patiënten versterkt en zo mogelijk kan helpen om nieuwe, positieve herinneringen op te bouwen.

Beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP)

Het protocol beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP) is in de jaren tachtig van de twintigste eeuw aanvankelijk ontwikkeld vanuit een psychodynamisch denkkader. Geprotocolleerde CGT en EMDR voor PTSS waren destijds niet beschikbaar. Het doel van de behandeling is het reduceren van de symptomen van PTSS bij cliënten, het integreren van de traumatische gebeurtenissen in het leven van de cliënt en het weer controle krijgen over het leven.

Traumaspectrumstoornissen: van enkelvoudig trauma tot complexe PTSS

In de ontwikkeling naar betere herkenning, diagnostiek en behandeling van de mogelijke gevolgen van traumatische ervaringen spelen vele belangrijke vragen. In dit hoofdstuk komt aan de orde de vraag of er behoefte is aan een brede benadering van 'traumaspectrumstoornissen'. De tweede vraag , die in het vervolg daarop aan de orde komt betreft de omvang en mogelijke complexiteit van een traumatische ervaring (of ervaringen) die kan leiden tot een stoornis.

Van Bastiaans tot nu: een kwart eeuw traumabehandeling in Stichting Centrum '45

Erik Romme is meer dan 25 jaar werkzaam geweest bij Stichting centrum '45 en heeft in die tijd het traumaveld zien veranderen. Hij begon bij professor Bastiaans en was daar getuige van omstreden behandelmethoden als narco-analyse en LsD. Daarna was hij betrokken bij de start van een nieuwe behandeleenheid voor vluchtelingen en asielzoekers ‘De Vonk’. Hij was als psychotherapeut en praktijkopleider getuige van verschillende stromingen binnen de traumatherapie. In de volgende tekst schetst Romme zijn carrière als traumatherapeut en legt daarbij de nadruk op de beginperiode bij Bastiaans.

Een brug tussen wetenschap en praktijk bij nachtmerries

Welke gezichten gaan er schuil achter de hardwerkende behandelaren van psychotrauma, wat zijn hun drijfveren, waarom kozen ze voor het vak en waardoor zijn ze beïnvloed? Joris Haagen interviewt Annette van Schagen, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGz Centraal de Meregaard te Almere en promovendus aan de Universiteit Utrecht.

 

Pagina's