DSM-5® : differentiële diagnostiek

Dit boek ondersteunt de clinicus bij het kiezen van de mogelijke DSM-5-classificaties voor iedere patiënt.Het boek start met zes differentiaaldiagnostische thema’s die men bij iedere patiënt zou moeten overwegen. Hoofdstuk 2 toont 29 beslisbomen die uitgaan van de symptomen van de patiënt. Het laatste hoofdstuk bevat 66 differentiëlediagnostiektabellen om te gebruiken in een later stadium, namelijk zodra er een voorlopige classificatie is vastgesteld. Hiermee kunt u per DSM-5-classificatie controleren of er niets over het hoofd is gezien. Tot slot is achterin de complete DSM-5-classificatietabel opgenomen om zo gemakkelijk de codering op te kunnen zoeken.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Michael B. First | 2015
375 pagina's | Amsterdam : Uitgeverij Boom
https://www.boompsychologie.nl/product/2719/DSM-5-Differenti-le-diagnostiek

Op omslag: American Psychiatric Association. gesuperviseerd door prof. dr. Michiel W. Hengeveld het vertaalteam [uit het Engels] bestond uit drs. Hilde P. Merkus, drs. Lieke Berkhuizen & drs. Hanneke P. Lustig
Met register
Trefwoorden: 
classificaties, diagnostiek, psychische stoornissen, psychiatrie, psychopathologie, methoden en technieken, handleidingen
Plaatsingscode: 
s0.4 FIR