Secundaire traumatisering bij hulpverleners

De problematiek van secundaire traumatisering bij hulpverleners steekt het laatste decennium steeds vaker de kop op en wordt soms verward met het fenomeen van reactivatie van primaire traumatisering bij mensen die zonder voldoende introspectie naar hun eigen levensverhaal in de hulpverlening aan traumagetroffenen stappen. Aan de hand van het bekende boek ‘Compassion Fatigue’ van Charles Figley (2005) wordt inzicht verschaft in secundaire traumatisering.

Narratieve Exposure Therapie : Voor ernstig, meervoudig psychotrauma

Psychotraumatische ervaringen komen veel voor, ook bij de Nederlandse bevolking. Een dergelijke traumatisch gebeurtenis is een gebeurtenis, waarbij iemand een levensbedreigende situatie meemaakt, of een gebeurtenis die de lichamelijke integriteit kan schenden. Het gaat dus duidelijk verder dan een ‘ernstige gebeurtenis’, maar om onder meer seksueel misbruik, aanranding en verkrachting, oorlogservaringen, levensbedreigende overvallen, oorlogservaringen, gijzelingen en lichamelijk geweld zoals mishandelingen en martelingen (DSM-5).

Counselling Magazine. [Thema: Slachtofferhulp]

Slachtofferhulp (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA
‘Slachtofferhulp’ (augustus 2016)•Slachtoffers: behoeften, rechten en veerkracht, Sonja Leferink

•De opinie van… Jan van Dijk - Erkenning van slachtoffers helpt al enorm bij hun verwerkingsproces, Peter le Nobel
•Column: Gedeelde menselijkheid, Annette Nobuntu Mul
•Secundaire traumatisering bij hulpverleners, Erik de Soir
•Begeleiding van gezinssystemen, Theo Hendrickx

EMDR in beeld

Op de website vind je de volgende filmpjes:

EMDR BEHANDELING BIJ VOLWASSENEN

EMDR BEHANDELING BIJ KINDEREN VAN 8-12 JAAR

EMDR BEHANDELING BIJ JONGEREN VAN 12-18 JAAR

KINDEREN OVER HUN ERVARINGEN MET EMDR

Hoe werkt EMDR? Een animatie

EMDR animatie voor kinderen

EMDR BIJ KINDEREN; UITZENDING VAN 2VANDAAG

EMDR BIJ KINDEREN OP HET NOS JEUGDJOURNAAL

"EMDR: een therapie die steeds meer wordt toegepast." Uitzending van Nieuwsuur 28/1/2017

“EMDR: ZIJ HOUDEN NEDERLAND IN LEVEN” uitzending op NPO 1

'Ik heb 600 verkoolde lijken gezien en geroken' : Looptherapie voor getraumatiseerde veteranen

Met een nieuwe, veelbelovende therapie komen militairen en politieagenten hun trauma onder ogen. Op een speciale loopband stappen ze het gevaar tegemoet. 'Wat zie je?' 'Een landmijn.' 'Wat voel je?' 'Paniek.' De foto komt van Google, maar hij kent hem. Ze hebben hem samen uitgezocht. Toch kan hij er niet naartoe lopen. Steeds als de loopband zijn gespierde lijf naar het beeld van de landmijn sleept weigeren zijn voeten even dienst. Elke keer breekt hij, maar loopt hij ondanks zijn emotie toch door.

Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld : Handreiking voor casusbespreking

Gendersensitiviteit hoort bij een professionele effectieve aanpak van huiselijk geweld. Met deze handreiking en bijbehorende casussen kunnen teams met elkaar in gesprek over gender en huiselijk geweld. Het doel is dat zij gender herkennen in hun werk en ermee weten om te gaan.

Dankzij eigenwaarde veerkracht in het dagelijks leven

Gezondheid werd vanouds gedefinieerd als een toestand van volledig welzijn waarin ziekte afwezig is. Nu wordt gezondheid steeds meer gezien als het dynamisch vermogen van mensen om zich door moeilijkheden heen te slaan. Deze zienswijze legt sterk de nadruk op de individuele veerkracht. Hoe kunnen mensen met behulp van de experience sampling methode (ESM) zelf factoren in hun dagelijks leven in kaart brengen die hun veerkracht beïnvloeden?

‘’Move that PTSS’’: Kwantitatief experimenteel interventieonderzoek naar de effecten van PMT op vluchtelingen met (complex) PTSS.

Achtergrond
Er is geen bewijs voor het effect van Psychomotorische Therapie (PMT) op het psychologische welbevingen, lichaamsattitude en lichaamsbewustzijn, bij patiënten met (complex)PTSS in de stabilisatiefase. Met dit onderzoek lever ik een bijdrage aan het onderzoeken of het toevoegen van PMT in de stabilisatie enig effect heeft. Daarnaast wordt er onderzocht of er een verband is tussen het land van herkomst en de mate van aanwezigheid bij de therapie een effect heeft op het psychisch welbevinden, de lichaamsattitude en het lichaamsbewustzijn.

Een verkennende studie naar blended cognitieve gedragstherapie voor paniekstoornis : resultaten en patiëntervaringen

ACHTERGROND De ondersteuning van behandeling met digitale technologie (e-health of blended zorg) wordt toenemend geïmplementeerd in de geestelijke gezondheidszorg met de verwachting dat hiermee de doelmatigheid toeneemt.
DOEL Verkennen van de uitvoerbaarheid van blended cognitieve gedragstherapie (cgt) voor paniekstoornis.

Therapeutische relatie en empathie in cognitieve gedragstherapie : Pleidooi voor meer aandacht

Bij inzichtgevende psychotherapieën speelt de therapeutische relatie een belangrijke rol. Een van de middelen om deze tot stand te brengen is empathie. In de cognitieve gedragstherapie ligt het primaat voor veranderingen op de juiste toepassing van wetenschappelijk onderbouwde technieken. De therapeutische relatie speelt een veel minder prominente rol en er wordt weinig specifieke aandacht besteedt aan het gebruik van empathie.

Pagina's