Complexe rouw begrijpen en behandelen : en andere vraagstukken voor de psychotraumatologie

INLEIDING

 

Mijnheer de rector magnificus, geachte aanwezigen.

 

DSM-5® : differentiële diagnostiek

Dit boek ondersteunt de clinicus bij het kiezen van de mogelijke DSM-5-classificaties voor iedere patiënt.Het boek start met zes differentiaaldiagnostische thema’s die men bij iedere patiënt zou moeten overwegen. Hoofdstuk 2 toont 29 beslisbomen die uitgaan van de symptomen van de patiënt. Het laatste hoofdstuk bevat 66 differentiëlediagnostiektabellen om te gebruiken in een later stadium,...

Psychotrauma wel beschouwd. Liber amicorum voor prof. dr. Rolf J. Kleber

De psychotraumatologie heeft vanaf begin jaren tachtig een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In Nederland heeft prof. dr. Rolf Kleber de afgelopen decennia daar een centrale en stimulerende rol in gehad. Naast alle wetenschappelijke studies en praktijkgerichte projecten, vormde de begeleiding van promovendi een vast onderdeel van zijn werk.

 

Traumabehandeling bij patiënte met psychotische stoornis

samenvatting
Tot voor kort was het niet gebruikelijk om patiënten met een psychotische stoornis én een post-traumatische stressstoornis (ptss) te behandelen voor ptss. Veel clinici beschouwden herbeleven van het trauma gedurende de behandeling als een risico voor een psychotische decompensatie. Wij behandelden een 43-jarige patiënte met een schizoaffectieve stoornis en een comorbide ptss met traumagerichte cognitieve gedragstherapie. Patiënte ervoer na vijf sessies geen ptss-klachten meer.
trefwoordenpsychotische stoornis, posttraumatische stressstoornis, traumabehandeling

Tweede Arq / Centrum ’45 Voorjaarssymposium: Complexe PTSS?

We zien de term complexe PTSS steeds vaker verschijnen, zowel in de literatuur als in patiëntendossiers, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee?
Deze vragen stonden centraal tijdens het tweede Arq Voorjaarssymposium, georganiseerd door Stichting Centrum ‘45 dat plaatsvond op 20 maart in het Planetarium in Amsterdam.
In de vorm van lezingen, levendige debatten en diverse workshops werd verschillende clinici de verschillende facetten en visies van het begrip complex trauma en complexe PTSS belicht.

Uniek psychotraumacentrum: Specialistische diagnostiek en behandeling voor patiënten met complexe psychotraumaklachten

Hoewel de diagnose van patiënten met
complexe psychotraumaklachten
vaak onder de noemer ‘post
traumatische stress stoornis’ valt, zijn de
gebeurtenissen die tot de klachten hebben
geleid veelal heel verschillend. Militairen,
veteranen, politiefunctionarissen,
brandweer- en ambulancemedewerkers,
vluchtelingen en hun kinderen,
oorlogsgetroffenen en hun kinderen,
slachtoffers van seksueel geweld,
nabestaanden van de slachtoffers van
rampen zoals de MH 17, iedereen heeft een

Complexe PTSS na vroegkinderlijk trauma: emotieregulatietraining als aanvulling op de PTSS-richtlijn

ACHTERGROND Na vroegkinderlijk herhaald trauma (seksueel en/of lichamelijk) kunnen symptomen van een
posttraumatische stressstoornis (ptss) worden vergezeld door problemen in o.a. emotieregulatie,
interpersoonlijk functioneren en zelfbeeld. Deze zogenoemde complexe ptss gaat vaak gepaard
met een comorbide persoonlijkheidsstoornis. ptss is geassocieerd met structurele en functionele
afwijkingen in hersengebieden die betrokken zijn bij de emotieregulatie, maar dat is bij complexe

Verbinden en samenwerken voor betere traumazorg : Klinisch psycholoog/psychotherapeut Mariel Meewisse, de nieuwe voorzitter van de NtVP

In de werkkamer belicht deze keer klinisch psycholoog en psychotherapeut Mariel Meewisse, zij is sinds begin dit jaar de voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor psychotrauma (NtVp). Jeroen knipscheer sprak haar over de fascinatie in het werken met getraumatiseerde mensen, over haar drijfveren en ambities in het traumaveld, en over de komende samenwerking tussen de NtVP en Cogiscope

Werking en evidentie van Narratieve Exposure Therapie : Behandeling van complex trauma door reconstructie van het levensverhaal

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een vorm van traumagerichte behandeling. Oorspronkelijk ontwikkeld voor vluchtelingen die ernstig getraumatiseerd zijn en kampen met complex trauma, wordt Net tegenwoordig steeds breder ingezet. Dit artikel gaat in op de werkingsmechanismen van Net en belicht evidentie voor de effectiviteit van deze therapie aan de hand van een interview met Maggie schauer (een van de grondleggers van NET) en een recent verschenen review. ook wordt een actueel onderzoeksproject naar NET bij ouderen geschetst.

De lange weg naar goede zorg voor slachtoffers verkrachting

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs wil slachtoffers van verkrachting beter opvangen. Snel gespecialiseerde zorg bieden is belangrijk voor het herstel van het slachtoffer en de opsporing van de dader, maar de meeste slachtoffers zwijgen. In de Centra Seksueel Geweld in Nederland kunnen slachtoffers terecht voor acute medische en psychologische hulp, maar ook voor forensische vaststellingen, en dat zonder dat ze eerst aangifte hoeven te doen.

Pagina's