Traumaspectrumstoornissen: van enkelvoudig trauma tot complexe PTSS

In de ontwikkeling naar betere herkenning, diagnostiek en behandeling van de mogelijke gevolgen van traumatische ervaringen spelen vele belangrijke vragen. In dit hoofdstuk komt aan de orde de vraag of er behoefte is aan een brede benadering van 'traumaspectrumstoornissen'. De tweede vraag , die in het vervolg daarop aan de orde komt betreft de omvang en mogelijke complexiteit van een traumatische ervaring (of ervaringen) die kan leiden tot een stoornis.

Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk : Onderzoeksbevindingen van de Commissie Deetman

Schokkend was de berichtgeving begin 2010 over seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Tien jaar daarvoor waren dergelijke praktijken al aan het licht gekomen in de Verenigde Staten, nu bleken ook hier deze misstanden voor te komen. om aard en omvang van het seksueel misbruik van minderjarigen, alsmede de verantwoordelijkheden waaronder dit misbruik kon plaats vinden, in kaart te brengen is een onderzoekscommissie ingesteld onder voorzitterschap van Wim Deetman. Dit artikel gaat in op de belangrijkste bevindingen.

 

Trauma, levensverhaal en zingeving op oudere leeftijd : Narratieve traumatherapie bij ouderen

Traumagerelateerde klachten vormen bij ouderen een aanzienlijk gezondheidsprobleem. Evidence based traumatherapie voor deze doelgroep is echter een nog relatief onontgonnen terrein. Bij traumafocused behandeling voor ouderen dient er naast de aandacht voor de klachten ruimte te zijn voor de zogenaamde levens- of zingevingsvragen. De methodiek van de Narratieve Exposure Therapie (Net) lijkt voor dit doel zeer geschikt.

 

Het medisch advies in de asielprocedure: ervaringen feiten en cijfers

In 2010 is het medisch advies ingevoerd als onderdeel van de vernieuwde asielprocedure. Doel is om de Immigratie-en Naturalisatiedienst (ind) te adviseren over medische beperkingen zodat men hiermee rekening kan houden. Zowel bij het horen van asielzoekers als het beslissen over asielaanvragen. Nu, meer dan een jaar later, wordt het tijd om de balans op te maken. Hoe werkt het advies in de...

De verborgen waarheid (over PTSS)

Raoul Janssen kreeg op 20 januari 2011 een Draaginsigne Gewonden uitgereikt van CKMar luitenant-generaal Dick van Putten. Voor Raoul vormt deze uitreiking een afronding van een twee jaar durende herstel-periode van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Zijn ervaringen heeft hij beschreven in dit boek 'De verborgen waarheid (over PTSS)'. Hij hoopt hiermee bij collega's een vorm van begrip te...

Jodenjacht : de onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog

Historische studie over de betrokkenheid van de Nederlandse politie bij de vervolging van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. (bibliotheek.nl)

Het gewicht van andermans trauma. Intervisie, open cultuur en steun helpen de hulpverlener

Hulpverleners krijgen vaak heel wat over zich heen. Soms krijgen ze daardoor zelf klachten. Hoe voorkom je secundaire traumatisering?

Ontkenning : over seksueel misbruik, verdringing en verwerking

Over seksueel misbruik, verdringing en verwerking Dertig jaar lang ontkende ze de gebeurtenis en het trauma. Nu pas kan ze erover praten. Jessica Stern, een van de meest vooraanstaande experts op het gebied van terrorisme en posttraumatische stress-stoornis, en in Nederland bekend van haar boek Terreur in naam van God, beschrijft in dit boek het verhaal van het seksuele misbruik waar zijzelf (...

Leerboek Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende vorm van psychotherapie ontwikkeld voor de behandeling van depressies. De term interpersoonlijk verwijst naar de aanname van IPT dat veranderingen in relaties met belangrijke anderen een depressie kunnen uitlokken. Verbetering in die relaties kan dan tot vermindering van de depressie leiden. Dit boek is een praktische hulp bij het leren...

Pagina's