'Ze willen het verschil maken'

Om het fenomeen jihadisme te bestrijden en een radicaliceringsproces bij met name jongeren te stoppen, moet de politie en haar ketenpartners kennis hebben van de sociale, religieuze en ideologische factoren.

Jihad in de wijk

Diverse gemeenten kampen met uitreizigers die naar Syrië willen of al zijn vertrokken.

'De uitreisgolf is nog niet beëindigd'

Onderzoek naar Jihadgang naar Syrië en de dreiging voor Nederland vormt een van de speerpunten van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst.

De strijd tegen de Jihad

Vriend en vijand zijn verrast door de snelle groei van het aantal jongeren in heel West-Europa dat wil toetreden tot IS en deelnemen aan de jihad in Syrië en Irak. Politie en andere overheidsinstanties zijn alert.

Themanummer: Maatschappelijke onrust

3 Ver weg bestaat niet meer – Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid
4 Actieprogramma integrale aanpak jihadisme
6 Heropleving van jihadisme in Nederland
7 De omgang met het hedendaagse jihadisme – Paul Scheffer
10 Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen
12 Censuur als antwoord op terrorisme?
14 Van digitaal kijken naar begrijpen en ingrijpen
16 Weerbare democratie
17 Kenniscentrum Collectief Gedrag
18 Duistere machten - maatschappelijke onrust en complotconstructies

'Knalrood', 'Moondog'

Binnen NS Reizigers / Concernveiligheid wordt er veel aandacht besteed aan de (sociale) veiligheid. Zo is er een afdeling die zich bezig houdt met opvang en nazorg voor medewerkers (Vangrail) en klanten (Nazorg) en is er een educatief programma opgezet (Luisteris) om jongeren bewust te maken van de gevolgen van onbezonnen gedrag, agressie en groepsgedrag. Op de dvd staan trailers van de Luisteris programma's 'Moondog' en 'Knalrood'.

Langdurig verzuim bij de Nederlandse politie

In april 2013 heeft TNO Integrale Veiligheid de opdracht verworven om in samenwerking met het Landelijk Programma Versterking Professionele Weerbaarheid van de Nationale Politie, op basis van een representatieve steekproef, de aard en omvang van het langdurig verzuim (binnen dit kader gedefinieerd als langer dan 3 maanden) binnen de politieorganisatie te beschrijven. De al doende opgedane inzichten kunnen vervolgens dienen als basis voor effectief beleid om dit verzuim structureel terug te dringen.

Hulpverleners zoeken zelf massaal hulp

Ongeveer duizend hulpverleners per jaar zoeken hulp omdat ze door hun werk in problemen komen.

'Steekpartij kost school zeker een jaar'

Een steekpartij op school is een slepende tragedie, weet Ton Senf, oud-directeur van het inmiddels opgeheven Technisch College (TeC) in Amsterdam. Daar stak op 11 oktober 2007 een Turkse jongen (14) zijn Marokkaanse klasgenoot (16) dood na een ruzie om een pen.

"Iedereen was in shock", herinnert Senf zich nog goed. "In de personeelskamer heerste totale verkramping, buiten de school stonden persauto's met straalverbinding en trof ik emotieloze nieuwsgierigheid aan." De gevolgen blijven nog lang voelbaar, waarschuwt Senf zijn collega in Voorburg: "Trek er maar een jaar voor uit".

Pagina's