Behandeling : Een plek voor kinderen van ‘foute’ ouders bij ARQ Centrum’45

Voor kinderen van ouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘fout’ waren, heeft een behandelaanbod lang op zich laten wachten. ARQ Centrum’45 is er nu klaar voor om hen expliciet op te nemen als doelgroep. Maar zijn de kinderen van ‘foute’ ouders er zelf klaar voor?

Psychotherapeut Joy Oonk en klinisch psycholoog Joke van Bokkem van ARQ Centrum’45 begeleiden al jaren de naoorlogse generatie groepsbehandelingen, waarin uiteenlopende slachtoffergroepen samenkomen. In 2019 hebben zij een pilot gestart voor een groepsbehandeling die specifiek gericht was op kinderen van ‘foute’ ouders. De term ‘pilot’ getuigde nog van enige voorzichtigheid. Een compleet nieuwe groep werd gevormd, die vier maanden lang bij elkaar kwam. De patiënten van de naoorlogse generatiebehandeling gaven aan dat zij open zouden staan voor opname van deze groep binnen de bestaande behandeling. Deze ontwikkelingen leidden ARQ Centrum’45 ertoe de naoorlogse generatie dagbehandeling ook expliciet open te stellen voor de groep kinderen van ‘foute’ ouders, in de hoop dat deze groep integreert in de andere groepen van de naoorlogse generatie.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Lucia Hoenselaars | 2022
In: Impact Magazine : ISSN: 2543-2591 | 6 | 2 | juni | 11-14
Trefwoorden: 
behandeling, Collaborateurs, derde generatie, gezinsgeheimen, kinderen van ‘foute ouders’, naoorlogse generatie, slachtoffers