Atijd in beweging

Zo veranderlijk als de mens is, zo veranderlijk is de discipline van de psychiatrie. Nieuwe diagnoses, nieuwe behandelvormen en nieuwe concepten vormen en vernieuwen de psychiatrie tot op de dag van vandaag. We vroegen verschillende onderzoekers en
behandelaren uit het veld om nieuwe ontwikkelingen waar zij zich mee bezig houden toe te lichten. Zo vertelt

  • Jackie June ter Heide over de paradigmatische verschuiving die moral injury teweeg brengt;
  • Tijmen Bostoen en Erwin Krediet vertellen over de potentieel revolutionaire gevolgen van MDMA-behandelingen; 
  • Maarten Eisma legt uit hoe de opname van de diagnose persisterende rouwstoornis in de DSM-V-TR nieuwe gevolgen kan hebben voor ons begrip van rouw.


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jackie June ter Heide, Tijmen Bostoen, Erwin Krediet en Maarten Eisma | 2023
In: Impact Magazine ; ISSN: 2543-2591 | 7 | 1 | maart | 35-38
https://www.arq.org/publicaties/psychotrauma-door-de-eeuwen-heen-impact-magazine-2023-1
Trefwoorden: 
behandeling, compassie, DSM-5, emoties, Farmacotherapie, MDMA, Moral injury (nl), Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, rouw, schaamte, Schuld, stoornissen
Affiliatie auteur(s):