Acute nood bij grootschalige conflicten

ABSTRACT Humanitaire noodhulporganisaties, zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en War Child, zijn werkzaam in door conflicten en natuurrampen getroffen gebieden waar meestal ook armoede heerst en waar de voorzieningen beperkt zijn. Oorspronkelijk waren deze organisaties vooral gericht op materiƫle hulp en lichamelijke gezondheidszorg, maar in de jaren negentig ontstond in toenemende mate een vraag naar kennis en vaardigheden speciaal voor de geestelijke gezondheidszorg en de psychosociale hulpverlening. De betreffende organisaties constateerden dat de getroffenen zo ernstig onder de verschrikkingen leden dat interventies nodig waren. Bovendien was het aantal mensen dat de klinieken bezocht met allerlei stressgerelateerde klachten zo groot dat de somatische gezondheidszorg in het gedrang kwam.Dit hoofdstuk heeft tot doel bij te dragen aan de kennis over vroegtijdige psychosociale en geestelijke gezondheidsinterventies in gebieden van massale traumatisering zoals bij natuurrampen, conflictsituaties of grote vluchtelingenstromen. Beschreven wordt de geweldservaringen in deze gebieden als ook een psychosociaal interventiemodel om mensen te ondersteunen in gebieden van massale traumatisering.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jong Kd,Kleber RJ, | 2012
In: Eric Vermetten, Rolf J Kleber, Onno van der Hart, Handboek posttraumatische stressstoornissen | 165-181 | Utrecht: De Tijdstroom
https://www.researchgate.net/publication/263259874_Acute_nood_bij_grootschalige_conflicten
Affiliatie auteur(s):