Aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen : Jalan Tengah: de middenweg

In Nederland leven ongeveer twee miljoen mensen die een band hebben met voormalig Nederlands-IndiĆ« (tegenwoordig IndonesiĆ«). Toch weten veel Nederlanders weinig over de geschiedenis, de cultuur en de ervaringen van de Molukse en Indische gemeenschappen in Nederland. Indische en Molukse ouderen worden hiermee geconfronteerd in contact met zorgverleners. In het project Jalan Tengah werd onderzocht hoe deze ouderen de aansluiting tot zorg ervaren en wat reguliere zorgmedewerkers nodig hebben om de zorg voor deze doelgroepen te verbeteren.

 

Binnen de zorg is er aandacht voor cultuursensitieve zorg en zorg aan ouderen met een migratieachtergrond. Indische en Molukse ouderen beschouwen zichzelf echter vaak niet als een migrantengroep, vanwege hun historische binding met Nederland. Het benoemen van deze doelgroepen als  migrantengroep kan zelfs als kwetsend worden ervaren. Desalniettemin hebben zij ontworteling en migratie meegemaakt, en vaak hebben ze ook specifieke culturele gebruiken en gewoontes. Naast ervaringen met migratie hebben Indische en Molukse ouderen vaak ook oorlog en geweld meegemaakt.
Of zij zijn hiermee geconfronteerd door wat hun ouders hebben meegemaakt en wat vervolgens heeft doorgewerkt in de opvoeding. Het is in de zorg van belang om oog te hebben voor deze complexe achtergrond.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Bertine Mitima en Lucia Hoenselaars | 2022
In: Impact Magazine : ISSN: 2543-2591 | 6 | 2 | Juni | 15-17
Trefwoorden: 
Cultuursensitieve hulp, cultuurverschillen, geschiedenis, gezondheidszorg, Indische Nederlanders, Molukkers, Onderzoek, ouderen, ouderenzorg