“Antisemitisme is een bedreiging voor de Nederlandse identiteit” : Interview

Bart Wallet en Eddo Verdoner bekleden allebei sinds 2021 een nie uwe functie. Bart Wallet is benoemd tot hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Eddo Verdoner trad aan als Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Beiden proberen bij te dragen aan een sterk en veerkrachtig Joods Nederland; de een vanuit de universiteit en de ander vanuit politiek Den Haag. Lucia Hoenselaars van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum ging met hen in gesprek over het belang van onderzoek voor het welzijn van de Joodse gemeenschap en de bestrijding van antisemitisme.

Referentie: 
Lucia Hoenselaars | 2022
In: WO2 Onderzoek Uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 11 | 1 | januari | Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/joods-leven/antisemitisme-is-een-bedreiging-voor-de-nederlandse-identiteit/
Trefwoorden: 
antisemitisme, cultuur, identiteit, interviews, joden, jodendom, Nederland, Onderzoek, samenleving, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)