‘Betere en effectievere behandeling, maar aantal depressies vermindert niet’

In de komende afleveringen van de reeks ‘preventie in de GGZ’ richten we ons op de kansen van preventie bij ernstige en/of veel voorkomende psychische aandoeningen zoals angst/paniek, adhd en psychose. De eerste aandoening die centraal staat: depressie.

 

We praten er in twee apart gehouden interviews over met de hoogleraren Jan Spijker (Radboud Universiteit) en Filip Smit (VU medisch centrum). Beiden zien kansen in preventieprogramma’s en ervaren in publicaties en academische discussies een duidelijke verschuiving naar preventie van depressie. Maar de organisatie van de Nederlandse GGZ maakt die ontwikkeling niet vanzelfsprekend. “Wij hebben een wanhopig verkaveld systeem met allerlei tussenschotten.” Een gesprek over groene pleintjes in Barcelona, domeinoverstijgende samenwerking en het niemandsland dat preventie heet.

 

Vanwege de lengte verschijnt het interview in twee delen. Vandaag in deel 1: de behandelmogelijkheden en een analyse van de obstakels die er zijn om depressie-preventie toe te passen in de ggz. Op 29 april verschijnt deel 2, waarin we dieper ingaan op primaire preventie, nieuw onderzoek en het belang van domein overstijgende samenwerking.

Referentie: 
Stijn Ekkers | 2022
In: GGZ totaal op 11 april 2022
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4022536/nieuws/betere_en_effectievere_behandeling_maar_aantal_depressies_vermindert_niet.html
Deel 9 : Voorkomen is beter... Preventie en de GGZ
Trefwoorden: 
behandeling, depressie, Geestelijke gezondheidszorg, interviews, preventie
Affiliatie auteur(s):