Gezondheidsonderzoek na rampen in Nederland: Overzicht van resultaten en aanbevelingen van afgerond onderzoek

De afgelopen tien jaar is een groot aantal gezondheidsonderzoeken na rampen in Nederland verricht. Deze notitie bevat een overzicht van de afgeronde onderzoeken. Achtereenvolgens worden de onderzoeken besproken die zijn uitgevoerd na de vliegramp Bijlmermeer (1992), de vuurwerkramp Enschede (2000), de cafébrand Volendam (2000/2001), de Legionella-epidemie Bovenkarspel (1999), de ATF-brand bij Drachten (2000), de uitbraak Mond- en Klauwzeer (MKZ) (2001) en de vogelpestepidemie (2003).

 

Veerkracht. Van concept naar praktijk

Met ondersteuning van de Europese Unie is tussen 2005 en 2007 het project ‘Citizens and Resilience’ uitgevoerd, met als doel de bevolking te betrekken in de voorbereiding op terrorisme. Het concept 'veerkracht’ is als uitgangspunt genomen om een drietal concrete producten te ontwikkelen. Ten eerste is een handreiking voor hulpverleners ontwikkeld, die zich richtte op de veerkracht binnen de gemeenschap. Een tweede product richtte zich specifiek op kinderen: een musical met lesmateriaal om kinderen op speelse wijze veerkracht bij te brengen.

wereld van verschil

Leren van ervaringen met rampen en crises is cruciaal om de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland op een hoger plan te brengen. Deze bundel van de Stichting Impact en het Nederlands Genootschap van Burgef?ieesters ??iaakt op indringende wijze inzichtelijk welke lessen we kunnen trekken voor de nazorg.

Culturele context en nazorg bij rampen

Hoewel er inmiddels meer aandacht is voor de psychosociale gevolgen van en nazorg aan rampgetroffenen, is er-verhoudingsgewijs - minder aandacht voor cultuursensitieve nazorg voor getroffen etnische minderheden. Uit studies blijkt echter dat zij een kwetsbare groep vormen wanneer zij door een ramp getroffen worden, aangezien zij (in vergelijking met autochtone getroffenen) vaker een lage sociaal-economische positie en meer psychosociale problemen hebben.

Scope: Ditmaal over twee films die hem opvielen op het IDFA, het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam.

 

 

Henk Maurits, freelance filmjournalist, belicht in deze rubriek periodiek over belangwekkende films en documentaires.

Ditmaal over twee films die hem opvielen op het IDFA, het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam.

Documentaire: Vooral niet opvallen. Nederlanders in Buchenwald

Regie: Emiel Bakker, Nederland 2008, 54 MIN.

Première: 23 november tijdens IDFA 2008

Documentaire: Pizza in Auschwitz

Regie: Moshe Zimerman, Israël 2008, 55 MIN.

Jaap Polak: a happy holocaust survivor: 'Wij wilden naar de toekomst kijken’

 

In de loop van dit jaar brengt Cogis een bundel interviews uit met mensen die, na ingrijpende oorlogservaringen en vaak grote verliezen, besloten te emigreren naar de Verenigde Staten. Hoe spreken ze over hun leven toen, hun oorlogservaringen, over Nederland, hun overwegingen om te emigreren en over hun ‘nieuwe’ levensomgeving?

Als voorpublicatie volgt hier het relaas van Jaap Polak.

 

inleiding

Stille getuigen: Monumentalisering van de holocaust in Berlijn

In geen enkele stad zijn zoveel monumenten, historische plekken en stille getuigen te vinden als in Berlijn. Over elke straat valt wel een verhaal te vertellen. Meestal een somber verhaal. In de stad zijn honderden monumenten te vinden die een relatie hebben met de jaren 1933-1945, enkele tientallen hebben een relatie met de holocaust. Deze monumenten roepen een aantal vragen op. Wie plaatste de monumenten, wanneer, voor wie? Wie kreeg een monument en wie niet?

Experts aan het woord: Charles Figley, Vietnam-veteraan en psycholoog

Al jarenlang organiseert het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland studiedagen waarbij een internationaal topstuk uit de wereld van de behandeling van posttraumatische stress een gehele dag invult.

Plattegrond van een trauma: 'Waar moet ik nou last van krijgen? Sodemieter op’

Bart Hetebrij, humanistisch geestelijk verzorger voor veteranen, sprak met uitgezonden militairen en hun partners. Hier vindt u de door hem opgetekende uitzendervaringen van beroepsmilitair john (39 jaar) die in 1996 met IFoR aantrad in Bosnië en Herzegovina. johns partner, Tamara, komt in het volgende nummer van Cogiscope aan het woord.

 

Echtparengroep voor jonge veteranen: 'Gewoon’ doen en aanpassen aan het ‘gewone’

Elke dinsdagavond schuiven in het Sinai Centrum vier echtparen en twee behandelaren aan tafel. Zij vormen de echtparengroep voor jonge veteranen en hun partners. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken zij de invloed van de chronische PTSS van de veteraan op hun relatie en gezinsleven. Het doel is om de negatieve invloed van de PTSS op het dagelijks leven te verminderen.

Een kennismaking met het reilen en zeilen van een groep echtparen in therapie.

 

Achtergrond deelnemers

Pagina's