Terrorisme en dan verder. Kinderen en aanslagen. Publieksversie

Wanneer een terroristische aanslag plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor kinderen. Kinderen kunnen zelf slachtoffer worden, of dierbaren verliezen. Wanneer zij niet direct bij de aanslag betrokken waren,
zien ze televisiebeelden van de aanslag, horen ze thuis, op school of op straat anderen over de aanslag praten.

(Bio)Terrorisme en dan verder. Wat te doen na een aanslag. Publieksversie

 Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u
de baas bent over de situatie. Dit is ook belangrijk voor uw kinderen en de rust en regelmaat
binnen uw gezin.
 Kijk niet voortdurend naar de tv waar de beelden van de aanslag telkens herhaald worden. Dit
geldt ook voor uw kinderen.
 Zoek andere mensen op. Zonder u niet af. Praat met elkaar.
 Vraag de mensen om u heen om hulp als u dit nodig heeft.
 Stop uw gevoelens niet weg. Doe niet alsof er niets is gebeurd. Huilen mag.

Terrorisme en dan verder. Zorgen voor uzelf. Publieksversie

Hoe reageren mensen op een terroristische aanslag? Na een terroristische aanslag kunt u verschillende lichamelijke en emotionele gevoelens hebben. Dit zijn meestal normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Reacties die veel voorkomen zijn angst, somberheid, afschuw, zorgen over schade aan de gezondheid, verbijstering, in de war zijn, niets meer kunnen voelen, lichamelijke klachten en pijn. U kunt last hebben van nachtmerries of indringende gedachten en beelden. Jonge kinderen kunnen van slag zijn en zich niet lekker voelen.

Terrorisme en dan verder. De eerste weken. Informatie voor professionals

Bij de hulpverlening na een grootschalige terroristische aanslag zijn verschillende hulp- en zorgverleninginstanties betrokken. Om mogelijk bestaande chaos niet verder te vergroten, is het belangrijk dat professionals de commandostructuur en de zorgketen respecteren, elkaar zo min mogelijk voor de voeten lopen, flexibel zijn, zo optimaal mogelijk communiceren en samenwerken.

Terrorisme en dan verder Etnische minderheden en aanslagen. Informatie voor beleidsmakers

Terrorisme en dan verder Etnische minderheden en aanslagen

Informatie voor beleidsmakers

Als beleidsmaker kunt u te maken krijgen vragen rondom getroffenen uit etnische minderheidsgroepen. Zij zullen grotendeels dezelfde behoeften hebben als autochtone getroffenen. Echter, specifieke culturele aspecten kunnen van belang zijn of tot uiting komen in de periode na een aanslag.

Terrorisme en dan verder...! Etnische minderheden en aanslagen. Informatie voor zorgverleners

Terrorisme en dan verder...! Etnische minderheden en aanslagen

Informatie voor zorgverleners

Na een terroristische aanslag kunt u als professional te maken krijgen met getroffenen uit etnische minderheidsgroepen. Zij zullen grotendeels dezelfde behoeften hebben als autochtone getroffenen. Echter, specifieke culturele aspecten kunnen van belang zijn of tot uiting komen in de periode na een aanslag.

Terrorisme en dan verder: informatie voor professionals

Microsoft Word - Prof_Werken met getroffenen_def.doc

Terrorisme en dan verder Werken met getroffenen

Informatie voor professionals

kenniscentrum psychosociale zorg na rampen

Terrorisme en dan verder : Publieksversie

   Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie. Dit is ook belangrijk voor de rust en regelmaat binnen uw gezin en voor uw kinderen.

■    Kijk niet voortdurend naar de tv waar de beelden van de aanslag telkens herhaald worden. Dit geldt ook voor uw kinderen.

■    Zoek andere mensen op. Zonder u niet af. Praat met elkaar.

■    Vraag de mensen om u heen om hulp als u dit nodig heeft.

samen slimmer, samen sterke! Handreiking voor zelforganisaties van rampgetroffenen

Bij de oprichting van Impact in 2002 hebben we een conferentie georganiseerd ‘Lessen leren van rampen’. De conferentie was bedoeld om Impact te presenteren aan het brede veld van de hulpverlening bij rampen.

Als nieuwkomer in het veld waren we onder de indruk van de hoeveelheid en de diversiteit van de betrokken organisaties. Het is duidelijk dat er na een ramp veel zaken geregeld moeten worden en dat getroffenen voor veel problemen komen te staan.

Inzet van geüniformeerde hulpverleners bij rampen en grootschalige calamiteiten: psychosociale gevolgen en de organisatie van preventie en nazorg in Nederland: Inventarisatie en beleidsaanbevelingen

Hulpverleners, zoals (vrijwillige) brandweer, ambulance/GHOR en politie, worden beroepsmatig frequent blootgesteld aan ernstige en traumatische gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebrengen, of die een bedreiging vormen voor de fysieke integriteit van de hulpverlener of van anderen. Professionele hulpverleners hebben in die zin een hoogrisicoberoep: ze zien doden en ernstig gewonden, worden geconfronteerd met de zelfkant van de samenleving en kunnen zelf levensgevaar lopen bij de uitoefening van hun werk.

Pagina's