Multidisciplinaire richtlijn somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en somatoforme stoornissen: richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van SOLK en somatoforme stoornissen

In deze inleiding definiëren we allereerst de termen Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en somatoforme stoornissen, die het onderwerp van deze richtlijn vormen. Daarbij beschrijven we welke verwante termen er in omloop zijn en waarom de werkgroep juist voor deze termen heeft gekozen. Daarbij is voor wat betreft de definities van SOLK uitgegaan van beschrijvingen in het...

Gek : experimentele psychopathologie : over angst, verslaving, depressie en andere ellende

Dit boek geeft uitleg over hoe gedragsstoornissen ontstaan en waarom ze blijven bestaan. En hoe het gedrag gestopt of verminderd kan worden. De auteurs zoeken als detectives uit hoe het komt dat gedragsstoornissen ontstaan en waarom ze blijven bestaan. Belangrijk daarbij is, hoe we het gedrag kunnen stoppen of verminderen. Experimenteel onderzoek levert kennis op waarmee je deze vragen kunt...

Leertherapie: zinloos, zinvol of noodzakelijk?: Literatuuronderzoek en gedachten over het symbolische hart van onze beroepsidentiteit

Ook voor mij was een groepsleertherapie in de jaren tachtig een bijzondere ervaring. Ik trof niet alleen een plek waarin ik mezelf kon ontwikkelen, maar ik kon hier ook al iets proeven van de wijze waarop en context waarbinnen ik – wij – mensen in de toekomst zouden kunnen helpen. Ik werd daar heel blij van, het gaf vertrouwen in de mogelijkheden van ons vak en in mijn mogelijke rol daarin. Dit...

Het belaagde zelf : structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering

Het leven van chronisch getraumatiseerde mensen is dikwijls een worsteling. Vaak hebben zij last van sterk uiteenlopende symptomen die behoren bij verschillende combinaties van psychische stoornissen. Diagnostiek, taxatie en behandeling van deze patiënten kan hierdoor een complexe opgave zijn. Het belaagde zelf biedt een effectief behandelingsmodel. Herkennen en begrijpen Het boek is opgebouwd...

'Op den duur ga je het zelf ook opgeven': weduwe van getraumatiseerde Indiëveteraan werd het vechten moe

Zij was 17, hij 21. Ze beloofden elkaar eeuwige trouw op de dag dat hij naar Nederlands-Indië vertrok. Drie jaar en drie maanden later was hij pas weer terug.

Politionele actie verbloemde oorlog in Indonesië

Voor Indié-veteraan en oud-journalist Rien Snijders (84) was toetreding tot het OVW-bataljon 1-3 RI vóór ales een ontsnapping aan het benauwde conservatieve, confessionele cultuur waarin hij was opgegroeid. Zijn voldoening daarover verdween snel, toen hij niet tegen Japan hoefde te vechten, maar 'iets groots' in Indië moest verrichten. In dit artikel vertelt ij daarover.

Themanummer: Nadagen van een missie

Themanummer over o.a. de nadagen van de missie in Nederlands-Indië. Inhoud: Nadagen van een missie, Vertrek uit New-Guinea, Nadagen WO II in Indië, Als laatste weg uit Libanon, Dutchbat 4. Inhoud: Nadagen van een missie, Vertrek uit New-Guinea, Nadagen WO II in Indië, Als laatste weg uit Libanon, Dutchbat 4

Slotakkoord

In dit nummer vindt u art ikelen over de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus in Den Haag, en die op 25 augustus j l. in Bronbeek. Daar werden panelen onthuld met de namen van de vrouwen en kinderen die in de Japanse kampen om het leven kwamen. Verder een verslag over het allereerste weekeinde en bijdragen over de laatste Kombibijeenkomst op 27 november jl. in Maarn...

De slag bij Vlakke Hoek

Een verrassing was het niet. De Marid, de inlichtingendienst van de Nederlandse Koninklijke Marine, wist dat er iets aan zat te komen. Alle informatie wees op een spoedige Indonesische landingspoging in Nieuw-Guinea. Vier motortorpedoboten van Duitse makelij waren vanuit Jakarta opgestoomd in oostelijke richting. Een ervan strandde met motorpech. Drie bereikten de Aroe-eilanden in het oosten van...

Pagina's