Media langs de escalatiemeetlat: Duurzame vrede: een utopie

Media berichten over grote maatschappelijke conflicten over levensbeschouwing, moraliteit of godsdienst. Spelen zij een rol in de escalatie van deze conflicten? Is het mogelijk een instrument te ontwikkelen met als doel het voorkomen van het escaleren van conflicten?

 

Wat mankeert fervente haters? Over de rol van opvoeding en onderwijs bij het voorkomen van haat

Haat tegen anderen kan al jong beginnen. Ruzies op het schoolplein ontstaan vaak door scheldpartijen over en weer. Leer kinderen kritisch te denken en de verschillen te zien, schrijft Micha de Winter.

 

PTSS: pillen of praten?

PTSS

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ernstige psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Dat PTSS voor de patiënt een substantieel subjectief psychisch lijden meebrengt mag duidelijk zijn. Maar er verandert ook feitelijk iets in het brein en in de lichamelijke toestand. PTSS is dus bij uitstek een aandoening waarbij psyche en soma betrokken zijn.

 

SCOPE: Henk Maurits, freelance filmjournalist, belicht in deze rubriek periodiek over belangwekkende films en documentaires

Henk Maurits, freelance filmjournalist, belicht in deze rubriek periodiek over belangwekkende films en documentaires

 

Documentaire: Unter Bauern Regie: Ludi Boeken, 2009, 95 min. Première: 30 september 2010.

 

Klinische psycholoog en hoogleraar Agnes van Minnen : exposure behandeling bij angstklachten

Welke gezichten gaan er schuil achter de hardwerkende behandelaren van psychotrauma, wat zijn hun drijfveren, waarom kozen ze voor het vak en waar zijn ze door beïnvloed?

 

De opkomst van de trauma's : BOEKBESPREKING

In het recent verschenen boek The Politics of War Trauma vergelijken Jolande Withuis en Annet Mooij hoe elf Europese landen na 1945 zijn omgegaan met de psychische problemen van kampoverlevenden en ex-gevangenen.

 

Dat de oorlog veel psychisch leed had veroorzaakt, werd decennialang nauwelijks aanvaard.

 

De kleine verhalen zijn belangrijk: traumaverwerking in Afrika

In juni 2010 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een internationaal congres over transculturele psychiatrie, ‘Migration, next gene-rations and the future of psychiatry’. Tijdens het congres werden onder andere de werkwijze en resultaten van een aantal projecten in Afrika gepresenteerd.

 

Positieve psychologie: ook voor vluchtelingen? Aandacht voor welbevinden

Psychische en lichamelijke kwetsbaarheid, meervoudige stressfactoren, ontworteling en demoralisering: dat is de bagage van veel vluchtelingen en asielzoekers binnen de GGZ. Het versterken van de weerbaarheid is voor deze doelgroep dus van cruciaal belang. In dit artikel vindt u een verkenning van positief-psychologische principes ter ondersteuning en versterking van de mentale vermogens. Is positieve psychologie een geschikte benadering binnen de behandeling van vluchtelingen? Mijn antwoord: ja, maar niet zonder een vertaalslag naar de vluchtelingencontext.

Psychiater uit compassie: transcultureel psychiater Kees Laban

Kees Laban - als psychiater verbonden aan De Evenaar, Centrum voor transculturele psychiatrie - promoveerde onlangs op een proefschrift over de gevolgen van een lange asielprocedure voor de psychische gezondheid van asielzoekers. Eli ten Lohuis sprak met hem over zijn werk en zijn visie op de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen.

 

SCOPE: Henk Maurits, freelance filmjournalist, belicht in deze rubriek periodiek over belangwekkende films en documentaires.

Documentaire: Akkers van Margraten

 

Regie: Albert Elings & Eugenie Jansen, 2010, 70 minuten. Verkrijgbaar op dvd in de betere

 

DVD-WINKEL (PRIJS € 14,95) OF VIA INFO@ FILMFREAKS.NL

 

Een bittere oogst

Pagina's