Minderjarigen bij ISIS

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië en de opkomst van jihadistische strijdgroepen in Syrië en Irak, komen er beelden naar buiten van oorlogsmisdaden die de betrokken partijen in de voortdurende strijd begaan. De terroristische organisatie ‘Islamitische Staat in Irak en al-Sham’ (ISIS) in het bijzonder heeft de strategie om misdaden tegen de menselijkheid te begaan om vriend en vijand angst aan te jagen. Het doel heiligt het gebruik van ieder middel bij deze terroristische groepering. Dat geldt ook voor de behandeling en inzet van minderjarigen1 in ISIS-gebied.

Hoe verwerken kinderen een aanslag? : 'Jongeren kunnen psychisch erg veerkrachtig zijn'

De zelfmoordaanslag van gisteren in de Manchester Arena trof een jong publiek. Onder de slachtoffers bevinden zich kinderen en in het publiek maakten veel tieners de paniek na de bomexplosie van dichtbij mee. Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Centrum '45 en gespecialiseerd in traumaverwerking bij kinderen, over de psychische betekenis van zo'n gebeurtenis voor de getuigen.

Schaamte na oorlogssgeweld

Bundeling van lezingen die Dirk Wepster gegeven heeft tijdens zijn 35-jarige werkzame leven bij stichting Centrum'45 als psychotherapeut. Zijn jarenlange ervaring in gesprekken met getroffenen bracht Wepster steeds terug bij de begrippen (overlevings)schuld en schaamte. In de hier verzamelde lezingen vonden zijn inzichten in de meest sociale onder de emoties hun beslag. Deze bundel werd gepresenteerd bij zijn afscheid in april 2016.

Diemen : Arq Psychotrauma Expertgroep

Handboek EMDR bij kinderen en jongeren

Eye Movement Desensitization and Reprocessing blijkt een succesvolle behandeling voor de verwerking van emotioneel belastende herinneringen aan traumatische of stressvolle ervaringen. In dit handboek schrijven meer dan dertig specialisten in hun vakgebied over de nieuwste inzichten met betrekking tot de toepassing van EMDR bij kinderen en jongeren. Naast een beschrijving van de achtergronden, wetenschappelijk onderzoek en uitvoering van deze behandelmethode is er aandacht voor de toepassing bij specifieke psychopathologie, verschillende doelgroepen en settingen.

Rakevragen.nu

Een posttraumatische stressstoornis bij kinderen wordt niet altijd opgemerkt, met alle gevolgen van dien. Het is tijd om dat te veranderen. Hoe?

Rake vragen is het antwoord

Rake Vragen helpt hulpverleners bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma's en de mogelijke gevolgen.

Rake Vragen heeft als doel kind- en jeugdtherapeuten meer bekwaam te maken in het uitvragen van traumatische gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen van deze gebeurtenissen.

Rouw bij kinderen en jongeren : over het begeleiden van verliesverwerking

Dit boek biedt handreikingen om kinderen en jongeren te steunen bij het rouwproces. Wat zijn normale reacties tijdens een rouwproces? Hoe communiceer je over verlies met een kind? Wat helpt een kind bij de verwerking van een verlies? Wanneer schakel je professionele hulp in?

Amsterdam : Uitgeverij Nieuwezijds

Praktijkboek psychotrauma

Psychotrauma kent veel gezichten. In dit boek worden de verschillende traumatypen op een rij gezet, van enkelvoudig tot complex trauma en dissociatieve stoornis. Ook gaan de auteurs in op de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp: welke preventieve, eerste opvang- en behandelmogelijkheden zijn er, welke signalen zijn er als het niet goed gaat en wat kunnen de psychische en economische gevolgen zijn. Waar nodig wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Met bijdragen van o.a. Eric Vermetten, Erik de Soir en Jackie June ter Heide.

Amsterdam : Uitgeverij SWP

Het behandelen van PTSS bij jonge kinderen : een klinische gids

Dit boek biedt een evidence-based raamwerk voor het vaststellen en behandelen van een posttraumatische stressstoornis bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud met behulp van cognitieve gedragstherapie. Stap voor stap is uiteengezet hoe op een veilige manier geleidelijk kan worden toegewerkt naar blootstelling van het trauma rekening houdend met de ontwikkelingsfase van het kind. Casussen en voorbeelddialogen laten zien hoe de verschillende componenten geimplementeerd kunnen worden en hoe ouders en kinderen gemotiveerd kunnen worden om de behandeling af te maken.

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ : beperkt begrepen

Circa 15% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ onder de 85, waarbij psychiatrische stoornissen drie tot vier keer vaker voorkomen dan bij een normaal begaafde populatie. Psychiatrische aandoeningen worden in deze patiëntengroep, bij gebrek aan specifieke richtlijnen, zowel onder- als over gediagnosticeerd. Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ.

Houten : Bohn Stafleu van Loghum

 

Kinderen van zwarte bevrijders : een verzwegen geschiedenis

Kinderen met een kleurtje werden in het witte naoorlogse Limburg nagewezen met de term 'Amerikaantjes'. Zij waren verwekt door een van de zwarte Amerikaanse soldaten die Nederland eind 1944 hadden bevrijd. Deze zwarte soldaten werden door Limburgers als bevrijders omarmd, maar de acceptatie van de kinderen die ze verwekten, verliep minder vlekkeloos. Mieke Kirkels interviewde twaalf van hen voor dit boek.

Nijmegen : Uitgeverij Vantilt

Pagina's