De vergeten Holocaust : mijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende

Autobiografie van een Sinto-zigeuner (1937), die als enige van zijn familie de vervolging door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefde en zich ontpopte tot een succesvolle ondernemer op het gebied van de bloemsierkunstAutobiografie van de Holocaust-overlevende Zoni Weisz, man van de Nederlandse en de Sinti-cultuur. Hij vertelt over zijn jeugd als Sinto, over het verlies van zijn...

Goede GGZ! : nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie

In hun nieuwe boek Goede GGZ! beschrijven de auteurs een kanteling van de GGZ die niet alleen uitgaat van een andere organisatie, maar vooral ook van andere taal, concepten en uitgangs- punten in het denken over psychische kwetsbaarheid (en de variatie daarin). Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt een aantal vragen en concepten onder de loep genomen. Wat is eigenlijk...

Traumasporen : het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Monografie over een nieuwe aanpak van mensen met psychotrauma's en PTSSIn dit boek geeft traumadeskundige dr. Bessel van der Kolk nieuwe inzichten in de effecten van traumagerelateerde stress en legt hij uit hoe die stress letterlijk de bedrading van onze hersenen verandert - met name in de gebieden die in dienst staan van het ervaren van plezier, betrokkenheid, controle en vertrouwen. Gebaseerd...

Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren : individuele en gezinsbehandeling

Dreiging van suïcide trekt een grote wissel op de jongeren zelf, hun ouders, familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten. In dit Handboek wordt uiteengezet waarom en vooral hoe deze jongeren en hun gezinnen behandeld moeten worden. Daarbij steunt het boek op twee pijlers: kennis van de suïcidale ontwikkeling bij jongeren en de context van het gezin. In het boek is de Multidisciplinaire...

Radicalisering in de gemeente Arnhem : Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren

In opdracht van de gemeente Arnhem is onderzoek naar radicalisering onder Arnhemse jongeren uitgevoerd. Hiertoe is recente literatuur op het gebied van radicalisering bestudeerd, is een dossierstudie verricht en een grootschalige enquête gehouden onder mentoren en welzijnswerkers. Verder zijn professionals en jongeren geïnterviewd. Het onderzoek laat zien dat radicalisering een onderwerp is dat anno 2016 minder sterk leeft onder jongeren in vergelijking met het recente verleden, toen binnen de gemeente Arnhem sprake was van een relatief hoog aantal uitreizigers.

Getagd voor het leven : een verkennende studie naar de effecten op professionals van het filmen en online plaatsen van (beeld)materiaal van professioneel handelen

In opdracht van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving heeft Stichting Impact onderzoek uitgevoerd naar de effecten op professionals van het filmen en online plaatsen van beeldmateriaal van professioneel handelen. Dit verkennende onderzoek is een eerste stap om kennis te genereren over de rol van sociale media in de taakuitoefening van professionals en dan specifiek het filmen en online plaatsen van beeldmateriaal van professioneel handelen.

1 Wereldoorlog 2 : jongeren en de toekomst van herdenken

Op 14 mei 2016 vond de conferentie: ‘1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken’ plaats in de Eenhoorn te Amersfoort. Aan de bijeenkomst namen meer dan honderd mensen deel, de meesten representanten van een groot aantal vrijwilligersorganisaties van oorlogsgetroffenen; maar ook jongeren waren vertegenwoordigd.

De vergeten staking : Delftse studenten in protest

Op 26 november 1940 gingen Leidse studenten in staking na de rede van professor R.P. Cleveringa. Zij protesteerden hiermee tegen de schorsing van hun Joodse docenten door de Duitse bezetter. Minder bekend is dat studenten van de Technische Hogeschool Delft om dezelfde reden een dag eerder al hadden gestaakt. Een reconstructie van de eerste massale staking in Nederland tijdens de bezetting.

Groeiende belangstelling in het onderwijs voor gastsprekers over de oorlog

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden bestaat sinds 1999. Het fungeert als intermediair tussen onderwijsinstellingen en ooggetuigen van de oorlog. 225 gastsprekers zijn bij het Steunpunt aangesloten om binnen het reguliere onderwijs persoonlijke verhalen te vertellen. Wat zijn hun ervaringen en hoe reageren jonge generaties op een geschiedenis die steeds verder weg komt te liggen?

Gezinnen op de vlucht voor oorlog en rampen : Symposium over kind, gezin en psychotrauma, 11 maart 2016.

Vrijdag 11 maart jl. vond het derde Arq voorjaarscongres plaats, dit keer op Arq’s eigen terrein in Diemen. Er was veel belangstelling voor de dag die met twee key-note lezingen in de ochtend en twee maal vier workshops in de middag was ingericht. Voor de pauze was er een literair intermezzo verzorgd door Bertien Minco, er werden foto’s getoond van de conflict-fotografe Marielle van Uitert en als dagvoorzitter trad juriste en romanschrijfster Naema Tahir op.

Pagina's