Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS

Deze Decision Tool is ontwikkeld om op een eenvoudige en evidence based wijze tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz/topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden om te checken of het een juiste verwijzing betreft.

Decision Tool Unipolaire Depressie (DTUD) 1.0

Deze decision tool is ontwikkeld om op een eenvoudige en evidence based wijze tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten van 18 jaar of ouder met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz/topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden om te checken of het een juiste verwijzing betreft.

Decision Tool Persoonlijkheidsstoornissen versie 1.0

Deze decision tool is ontwikkeld om op een eenvoudige en evidence based wijze tijdens de intake in

de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die

geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die

geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz/topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden

om te checken of het een juiste verwijzing betreft.

Decision Tool Eetstoornissen 18+ Versie 0.9

 

Deze decision tool is ontwikkeld om op een eenvoudige en evidence based wijze tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten van 18 jaar of ouder met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz/topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden om te checken of het een juiste verwijzing betreft.

Thema : Therapeutische relaties

INHOUD THEMA ‘THERAPEUTISCHE RELATIES’ (juni 2017)

Zonder context geen bewijs : Over de illusie van evidence-based practice in de zorg

‘Evidence-based’: het is een toverformule die is doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, het beleid en de financiering van de zorg. Eerst het bewijs leveren en dan pas toepassen, betalen of inkopen. Richtlijnen, protocollen, toezichtkaders, kwaliteitsindicatoren en zorgcontracten getuigen hiervan. De onderliggende aanname is dat bewezen zorg ook altijd goede zorg is. In dit advies wordt deze aanname aan een kritisch onderzoek onderworpen: wat is dan het bewijs en hoe is het tot stand gekomen en is het bewijs ook houdbaar in verschillende situaties?

Empowerment tegen demoralisatie : Dilemma’s in de GGZ over getraumatiseerde asielzoekers

Werken met getraumatiseerde asielzoekers betekent vaak een confrontatie met wanhoop. Dit kan voor behandelaren dilemma’s opleveren, vooral wanneer die wanhoop sterker samenhangt met daily stressors dan met trauma gerelateerde pathologie. Deze bijdrage schetst hoe demoralisatie bij deze patiënten en hun hulpverleners kan ontstaan en hoe toepassing van empowerment meer grip geeft op de door machteloosheid opgeroepen dilemma’s in de behandeling.

 

7ROSES : Nieuwe behandeling voor slachtoffers mensenrechtenschendingen : Europese samenwerking voor empowerment

De ervaringen van slachtoffers van mensenrechtenschendingen zijn vaak zeer ontwrichtend. Om de eigen krachten weer te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten, is herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van een identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde, van groot belang. Dit artikel schetst achtergrond en uitwerking van 7 ROSES, een door Europese samenwerking ontwikkelde methodiek om het herstel bij slachtoffers van mensenrechtenschendingen te bevorderen.

 

Pilaren van persoonlijk herstel

Getagd voor het leven : Impact van online framing van professioneel handelen

You’re breaking his arm! He can’t breathe! Let go of his arm!’ roept een toerist terwijl hij getuige is van een aanhouding ergens in Nederland. Terwijl de toerist de gebeurtenis filmt, stroomt binnen een aantal seconden de straat vol met omstanders die geboeid het tafereel gadeslaan: een worsteling tussen twee agenten en twee burgers die zich niet over geven aan de wil van de agenten. De toerist maakt zich oprecht zorgen, voor hem lijkt het een kwestie van hevig politiegeweld gericht naar een onschuldige passant

 

Bruggen slaan met kinderkoran : voorzitter Molukse Moskee Ridderkerk neemt eerste Kinderkoran in ontvangst

Begin juli werd de eerste kinderkoran gelanceerd. Yayah Siegers-Samaniri, voorzitter van de Molukse Moskee Bait Al-Rahmaan in Ridderkerk, nam het boek symbolisch in ontvangst. De zogenoemde Kinderkoran laat zich vergelijken met de Kinderbijbel. Maar zit tegelijkertijd toch net iets anders in elkaar, want het biedt kinderen, ouders, leraren en voorgangers praktische handreikingen om gezamelijk het geloofsgesprek te voeren. Het boek is geschreven door Abdulwahid van Bommel. Maar waarom eigenlijk? en wat betekent het voor de Molukse moslimgemeeschap in Nederland?

Pagina's