De acteur en de generaal : de diensttijd van ... Pierre Bokma en Lex Oostendorp

De datum staat nog in hun geheugen gegrift : 4 januari 1977. Die dag moesten Pierre Bokma en Lex Oostendorp opkomen om hun dienstplicht te vervullen. Hun paden voor en na deze tijd verschilden aanmerkelijk, maar ze hebben altijd contact gehouden. Terwijl buiten het zicht op het water wordt vertroebeld door mist, halen de acteur en oud-inspecteur-generaal der Krijgsmacht in het restaurant van het Rott erdamse Hotel New York in hoog tempo herinneringen op. Bokma vertelt dat hij werd opgeroepen op de dag dat hij werd aangenomen op de Toneelacademie Maastricht.

In dienst van Mars en Clio: Interview met Piet Kamphuis, directeur van het NIMH

Tegen de duinen, aan de rand van de Haagse wijk Benoordenhout bevindt zich de Frederikkazerne. Een complex van traditionele kazernegebouwen en moderne kantoorfl ats waar burgers en militairen kriskras door elkaar lopen. In een van de hoge torens is het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) gevestigd. In een kamer gevuld met boeken, vitrines vol militaire memorabilia en het staatsieportret van koning Willem Alexander en koningin Máxima ontvangt Piet Kamphuis, directeur van het NIMH, zijn bezoekers. Hij is, zoals altijd, gekleed in beschaafd burgertenue van jasje en dasje. 

'Blijvende verbazing' : een gesprek met de Nederlandse hoogleraren militaire geschiedenis

Buiten de Schatkamer, de pronkzaal van het Nationaal Militair Museum vol oude uniformen, vaandels, schilderijen en documenten, staat een bordje: “Deze zaal is vandaag gesloten voor publiek.” Binnen gaat het over belangrijke zaken: Frederik heeft de vier hoogleraren en een voormalig hoogleraar militaire geschiedenis in Nederland uitgenodigd voor een gesprek over de stand van het vakgebied. Aan tafel zitten Herman Amersfoort, Petra Groen, Jan Hoffenaar,
Wim Klinkert en Ben Schoenmaker. Wordt dit gesprek een ware richtingenstrijd of zijn de vijf historici vredelievend en eensgezind? 

In het Centrum van de Vernietiging : Een kleine geschiedenis van de Nederlanders in het Joodse Sonderkommando en de SS-Totenkopfverbände bij de gaskamers van Auschwitz-Birkenau

Inleiding

Tussen berkenbos en prikkeldraad vonden gruwelijkheden plaats die het menselijk verstand en voorstellingsvermogen ver te boven gaan. In Auschwitz-Birkenau, het grootste vernietigingskamp, pleegden de SS-Totenkopfverbände een industriële massamoord op ongewenste sociale en etnische minderheden. 90 procent van de slachtoffers was Joods. De SS verleidde honderdduizenden onschuldige mensen om het omheinde gebied van de crematoria te betreden - en joeg hen vervolgens de dood in.

Ze deden het gruwelijkste werk

Son of Saul, volgens sommigen de beste Holocaustfilm ooit, gaat over Sonderkommando’s in Auschwitz. Er waren daar ook Nederlandse Sonderkommando’s. Uit hun vrijwel onbekende verhaal blijkt dat de film gruwelijk dicht bij de werkelijkheid komt.

De doden tellen : slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien

Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog neemt de vraag om gegevens over slachtofferaantallen toe. Helaas zijn bepaalde cijfers en feiten niet meer te achterhalen. Wel kan beschreven worden wat wel en niet bekend is en waarom. In deze publicatie komen deskundigen aan het woord in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe die beschikbaar zijn en gaan in op de omstandigheden waarin deze slachtoffers het leven lieten.

Molemans praktische psychofarmacologie

Molemans praktische psychofarmacologie is een praktijkgerichte leidraad die systematisch de stappen en overwegingen bij het voorschrijven van geneesmiddelen volgt.

Lessen uit crises en mini-crises 2014

Dit is al weer de derde bundel in de reeks Lessen uit crises en mini-crises. In de zeventien hoofdstukken die hierna volgen wordt een selectie van bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2014 belicht. Het oogmerk waarmee deze gebeurtenissen zijn samengebracht, is het ontrafelen van dilemma’s; de kwesties die op dat moment speelden, hetzij bestuurlijk of operationeel. Langs die weg hopen wij een...

70 Jaar vrede en vrijheid

In 70 jaar Vrede en Vrijheid wordt het verhaal verteld van de inwoners van Leidschendam en Voorburg die in de oorlog door de oorlogsomstandigheden zijn omgekomen. Hun namen staan sinds enkele jaren vermeld op het Monument voor Vrede en Vrijheid in Park Sijtwende. Nu krijgen zij ook een gezicht.Daartoe werden interviews gehouden met nabestaanden van de slachtoffers en werden ook vele andere...

Voor vrijheid en tegen uitsluiting : toen, nu en altijd : 70 jaar Hannie Schaft Herdenking : zondag 29 november 2015, Grote of St. Bavokerk, Haarlem

Jubileumuitgave van de Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking. Een aantal prominenten verwoorden hun visie op Hannie Scahft en mensen die Hannie Schaft hebben gekend geven weer welke betekenis zij voor hen heeft gehad

Pagina's