70 Jaar vrede en vrijheid

In 70 jaar Vrede en Vrijheid wordt het verhaal verteld van de inwoners van Leidschendam en Voorburg die in de oorlog door de oorlogsomstandigheden zijn omgekomen. Hun namen staan sinds enkele jaren vermeld op het Monument voor Vrede en Vrijheid in Park Sijtwende. Nu krijgen zij ook een gezicht.Daartoe werden interviews gehouden met nabestaanden van de slachtoffers en werden ook vele andere...

Voor vrijheid en tegen uitsluiting : toen, nu en altijd : 70 jaar Hannie Schaft Herdenking : zondag 29 november 2015, Grote of St. Bavokerk, Haarlem

Jubileumuitgave van de Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking. Een aantal prominenten verwoorden hun visie op Hannie Scahft en mensen die Hannie Schaft hebben gekend geven weer welke betekenis zij voor hen heeft gehad

Oorlogskind in vredestijd : hoe oorlogstrauma's en PTSS ons gezin sloopten

Autobiografisch verslag over kinder- en jeugdjaren in een gezin waar de vader blijvend leed door zijn ervaringen tijdens de Tweede WereldoorlogDoor het optekenen van zijn persoonlijke ervaringen wil de schrijver laten zien welke impact het samenleven met een vader met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft op partners en kinderen. 'Oorlogskind in vredestijd' is het verhaal van een...

MH17 - de thuisreis

Verslag van de identificatie en repatriëring van de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 in Oost-Oekraïne op 17 juli 2014Op 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 neer in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Onder de naam Bring them home kwam een immense operatie op gang om deze slachtoffers te repatriëren en te identificeren. Dit boek beschrijft het...

Mijn opa was een Duitser : een Hollands-Duits familiegeheim

De Nederlandse kleinzoon van een Duitse onderofficier die in de Tweede Wereldoorlog een relatie had met een meisje uit Alkmaar, reconstrueert diens levenIn 1944 liet de Duitse onderofficier Herbert Noah zijn Nederlandse vriendin in verwarring achter. In 1945 beviel ze van een zoon. De vrouw zou de liefde van haar leven nooit vergeten. Totdat, vele jaren later, haar kleinzoon op zoek gaat naar...

Ongeloofwaardig : hoe ik mezelf radicaliseerde, en daar van terugkwam

Levensgeschiedenis van een tot de islam bekeerde Nederlandse man, die radicaliseerde maar later weer van overtuiging veranderdeDennis Abdelkarim Honing bekeert zich op zijn zeventiende tot de islam, nadat hij tijdens een verblijf in de jeugdgevangenis onder de indruk is geraakt van de strikte regels die het geloof hem biedt en het respect dat moslims voor hun ouders hebben. In dit boek geeft...

Echo's van Indië : de onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen

Batavia, 17 augustus 1945, s morgens tien uur. In de tuin van zijn huis spreekt Soekarno de Proklamasi uit, de onafhankelijkheidsverklaring van de Republik Indonesia. Vanaf dat moment komt er een eind aan het koloniale rijk van Insulinde. Aan een bamboestok wappert nu de rood-witte Indonesische vlag. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Indonesië zich losmaakte van Nederland. De Proklamasi...

DSM-5® : differentiële diagnostiek

Dit boek ondersteunt de clinicus bij het kiezen van de mogelijke DSM-5-classificaties voor iedere patiënt.Het boek start met zes differentiaaldiagnostische thema’s die men bij iedere patiënt zou moeten overwegen. Hoofdstuk 2 toont 29 beslisbomen die uitgaan van de symptomen van de patiënt. Het laatste hoofdstuk bevat 66 differentiëlediagnostiektabellen om te gebruiken in een later stadium,...

Soldaat in Indonesië, 1945-1950 : getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis

Ervaringen van Nederlandse militairen die ten tijde van de politionele acties naar Indonesië werden uitgezondenDe oorlog in Indonesië roept een mensenleven later nog steeds heftige emoties op. In het publieke debat over onze grootste militaire operatie ooit gaat het vooral om Nederlandse oorlogsmisdaden. Veteranen hebben zich in deze debatten flink geroerd. Dit boek is gebaseerd op hun brieven,...

Zwarte aarde : geschiedenis van de Holocaust

In Zwarte aarde geeft Timothy Snyder antwoord op de vraag wat Hitler beoogde met de bezetting van Polen, de Baltische staten en delen van de Sovjet-Unie. De stelling die Snyder in dit boek poneert, draait er om dat de Holocaust het meest 'perfect' kon worden uitgevoerd, dáár waar de staatsinstellingen waren vernietigd: in Oost-Europa en vooral in Polen waar eerst de Russen en daarna de Duitsers...

Pagina's